Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BERGSON HENRI LOUIS

  ur. 18 X 1859 w Paryżu, zm. 4 I 1941 tamże, Jeden z najwybitniejszych filozofów francuskich. B. urodził się w rodzinie żyd.; jego ojciec pochodził z Warszawy.

  Po ukończeniu 1881 studiów w Ecole Normale Supérieurew Paryżu, był nauczycielem filozofii w szkołach średnich;od 1897 był prof. Ecole Normale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /13 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERGIUS JOHANN PETER

  ur. 24 II 1587 w Szczecinie, zm. 19 XII 1658 w Berlinie, Ewang. teolog unijny.

  Po studiach w Strasburgu i Heidelbergu został 1615 prof,teologii, a 1619 rektorem uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą ;1620 pełnił obowiązki kaznodziei na dworze elektora brandenburskiego, którego był doradcą w sprawach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERGIER NICOLAS SYLVESTRE

  ur. 31 XII 1718 w Darney (Lotaryngia), zm. 9 IV 1790 w Paryżu, Teolog, apologeta, pisarz.

  Studiował teologię w Besançon, a nast. w Paryżu, gdzieotrzymał doktorat; po święceniach kapł. został 1748 prob,w Flangebouche k. Besançon; był członkiem Akademii Teol.w Besançon, a 1763, po kasacie zak. jezuitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /3 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERGEN

  Bpstwo w Norwegii eryg. ok. 1075 jako sufr.Bremy-Hamburga, od 1104 Lund, od 1148 Nidaros (Trondheim).

  Pierwszym bpem był Bernard z Konstancji (zm. 1090), ostatnimOlaf Thorkelsson (zm. 1535). W B. odbyły się liczne synody,m.in. 1164,1280,1320,1376,1435,1438.

  Przed 1536 B. miało20 kościołów i 7 klasztorów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEREŚNIEWICZ ALEKSANDER KAZIMIERZ bp.

  ur. 16 VI 1823 w Szwelniach (na Żmudzi), zm. 4 VI 1902 we Włocławku.

  Kształcił się w seminariach duch. w Worniach i Wilnie orazw Akademii Duch. w Petersburgu, po której ukończeniu zostałtu 1845 wykładowcą języka łac. i teologii dogm.;

  1847 przyjąłświęcenia kapł., a 1850 został regensem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERGER JÓZEF

  ur. 14 III 1901 w Orłowej (k. Ostrawy), zm. 11 VI 1962 w Bratysławie, Duchowny ewangelicki.

  W 1924 ukończył studia na wydz. teologii ewang. UW, nast.pracował w Cieszynie; od 1936 był prob, w Czeskim Cieszynie,gdzie dla ludności pol. założył pol. zbór; od 1939 więzionyw obozach koncentr. w Oświęcimiu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEREZA KARTUSKA

  Parafia i klasztor kartuzów w dekanacieprużańskim w diec. łuckiej (do 1798), a nast. wileńskiej.

  Prawa miejskie uzyskała B. prawdopodobnie w XV w.Kościół par. św. Jana Chrzciciela, fundacji Homszejów (1471,1538) oraz Sapiehów, którzy nabyli B. na pocz. XVII w., konsekrowany 1631, był 1538-1600 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERGGRAV ERVIND

  ur. 25 X 1884 w Stavanger (Norwegia),zm. 14 I 1959 w Oslo, Bp Kościoła luterańskiego, teolog,działacz ekum. i społ., publicysta.

  Od 1918 pełnił obowiązki prob, w Hurdal, będąc jednocześniered. czasopisma „Kirke og kultur", na którego łamach zamieszczałartykuły o problematyce rei. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEREZOWSKI MAKSYM SOZONTOWYCZ

  ur. 27 X 1745 w Głuchowie (obwód czernihowski), zm. 22 III 1777, Ukraiński kompozytor muzyki kościelnej.

  Studiował w kijowskiej i petersburskiej Akademii Duch., należałdo ces. kapeli pałacowej w Petersburgu; 1765 rozpocząłw Bolonii studia teorii muzyki pod kierunkiem G. Martiniego;

  1771 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEREZWECZ

  Klasztor bazylianów w diecezji połockiej (Białoruska SRR).

  Pierwsza wzmianka o B. pochodzi z 1519; Józef Korsak ufundował1638 klasztor bazylianów i kościół Narodzenia NMP, jednonawowy,z transeptem i kaplicami w rogach między transeptemi nawą, z prezbiterium zamkniętym półkoliście i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt

Do góry