Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BERNARD abp.

  zm. ok. 1390. Był prawdopodobnie franciszkaninem;abpstwo halickie objął ok. 1381 zapewne dziękiprotekcji księcia opolskiego Władysława, który chciał przenieśćsiedzibę metropolii z Halicza do Lwowa;

  rezydował, podobniejak jego poprzednik Maciej (1375-80), nie w Haliczu, lecz weLwowie i Kąkolnikach; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNARD GUIDONIS, Gui OP bp.

  ur. 1260 w Royere l'Abeille (Limousin), zm. 30 XII 1331 w Lauroux, Historyk, inkwizytor.

  W 1279 wstąpił do zakonu; był prof, teologii oraz przeoremklasztorów w Carcassonne (1298), Castres (1302), Limoges(1303), nast. definitorem kapituły prow, tuluzańskiej i 1308kapituły gen.;

  1307-24 jako inkwizytor prow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNARD CLAUDE (1)

  ur. 2 6 XII 1598 w Dijon, zm. 2 3 III 1641 w Paryżu, Działacz charytatywny.

  Uczył się w kolegium jez. w Dole (Burgundia), prawo studiowałw Tuluzie; 1615 pod wpływem bpa J.P. Camusa i Ch. deCondrena COr zaczął prowadzić intensywne życie rei.;

  1622przyjął święcenia kapł. i oddał się w Paryżu pracy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNARD CLAUDE (2)

  ur. 1 2 VII 1813 w Saint-Julien-de-Villefranche, zm. 10 II 1878 w Paryżu, Franc, przyrodnik i filozof przyrody.

  Studiował medycynę w Paryżu, gdzie nast.pracował jako asystent R. Magendiego; 1855 objął katedrę medycynyeksperymentalnej w Collège de France, 1866 zostałczłonkiem Akademii Francuskiej.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /4 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNARD z AOSTY, Bernard z Montjou Św.

  zm. 1081, Archidiakon, założyciel hospicjum przy alpejskiej przełęczy (stąd zw. Przełęczą Świętego B.).

  Pochodził z okolic Aosty (Alpy Pennińskie), a nie z Menthon(dziś Menthon-Saint-Bernard nad jeziorem Annecy, Francja),jak utrzymywano, opierając się na tradycji sabaudzkiej; jakoarchidiakon Aosty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNARD bp. OSB zw. Hiszpanem

  zm. po 1125, Pierwszy bp mis. na Pomorzu Zach.; pochodził z Hiszpanii.

  We Włoszech wstąpił do benedyktynów eremitów; tam teżzostał mianowany bpem w miejsce bpa usuniętego przez StolicęApost. ; niesnaski w diecezji wynikłe z podziału między wiernymi opowiadającymi się w części za usuniętym bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNANOS GEORGES

  ur. 20 II 1888 w Paryżu, zm. 5 VII 1948 tamże, Pisarz i publicysta katolicki.

  Kształcił się w szkołach kat. w Paryżu i na prowincji, nast.na Sorbonie uzyskał licencjat z prawa i literatury; żołnierz w Iwojnie świat., kilkakrotnie ranny, po jej zakończeniu pracowałjako inspektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /6 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNACKI LUDWIK

  ur. 12 VI 1882 w Jaworowie (k. Lwowa), zm. 19 IX 1939 we Lwowie, Historyk literatury i teatru, bibliograf, wydawca.

  Gimnazjum jez. ukończył w Chyrowie; tu o przyszłych zainteresowaniach B. zadecydował wpływ polonisty R. KoppensaSJ. Podczas studiów na Uniw. Lwowskim (1900-04) B. pracowałw Archiwum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNADETTA SOUBIROUS Św.

  Imię zak. Maria Bernarda, ur. 7 I 1844 w Lourdes, zm. 16 IV 1879 w Nevers.

  Pochodziła z ubogiej rodziny chłopskiej; 1858 w Lourdes,gdzie przygotowywała się do I komunii, miała (U II — 16 VII)18 widzeń NMP w grocie Massabielle (-> Lourdes); 1866 wstąpiłado zgromadzenia zak. Soeurs de la Charité et de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNAL JOHN DESMOND

  ur. 10 V 1901 w Londynie, zm. 15 X 1970 tamże, Biofizyk i historyk nauki, działacz ruchu obrońców pokoju.

  Od 1938 był prof, fizyki na uniw. w Cambridge, od 1958przew. Prezydium Świat. Rady Pokoju. W pracy The PhysicalBasis of Life (Lo 1951 ; Materialne podłoże życia, Wwa 1954),korzystając ze współcz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt

Do góry