Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BERT, Bertius PIETER de

  ur. 24 (14) XI 1565 w Beveren (pn. Belgia), zm. 13 X 1629 w Paryżu, Teolog, geograf, filolog.

  Studiował w Lejdzie (do 1582) literaturę, języki klasyczne,historię, filozofię i teologię, m.in. pod kierunkiem J. Lipsiusai B. de Smeta; był nauczycielem, a potem profesorem uniw.;pracując w bibliotece uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERQUIN Louis de

  ur. 1490 w Passy (pod Paryżem),zm. 17 IV 1529 w Paryżu, Jeden z pierwszych propagatorówreformacji we Francji, publicysta i satyryk.

  Związany, jako radca król., ze zwolennikami reformacji, czynnymina dworze króla Franciszka I, stał się jej gorliwym propagatoremwe Francji; w tym też celu tłumaczył i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERTA Św. (1)

  Żyła w VII w., założycielka i opatka klasztoru w Avenay k. Reims (Francja).

  Wg informacji Flodoarda (JYistoriaremensis Ecclesiae, MGHSS XIII 416,595-597) była drugążoną św. Gomberta (brata św. Niwarda, bpa Reims); pośmierci męża ok. 660 ufundowała i wyposażyła klasztor żeńskiw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNON ze SCHWERINU, Berno bp.

  zm. 14 I 1191 w Schwerinie, Misjonarz i apostoł Obodrzyców.

  Był mnichem w opactwie cysterskim Amelungsborn; od 1154z upoważnienia pap. Hadriana IV działał jako misjonarz wśródzach.słow. plemienia Obodrzyców;

  ok. 1158 mianowany mis.bpem Meklemburga przez Henryka Lwa, księcia saskiego, przyjego pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNWARD Św. bp.

  ur. ok. 960, zm. 20 XI 1022 w Hildesheim (Saksonia), Mecenas sztuki.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Hildesheim, m.in. u Thankmara(późniejszy biograf B.), a nast. w Moguncji, tam też abpWilligis udzielił mu święceń kapł., a 987 wprowadził na dwóri polecił cesarzowej Teofano na wychowawcę Ottona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNON z REICHENAU, Berno Augiensis, Bernard z Reichenau OSB

  zm. 7 VI 1048, Opat, liturgista i muzyk.

  Pochodzenie B. nie jest znane; jako mnich benedyktyńskiz Fleury nad Loarą brał udział 999 w synodzie w Orleanie, naktórym przyczynił się do rozstrzygnięcia sporu o czas trwania-» adwentu (I); nast. przebywał w Prüm;

  1008 został opatemw Reichenau; razem ze swoim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNARDYNKI

  Żeńskie zgromadzenia zak., kontemplacyjnelub czynne, założone przez -» bernardynów lub wywodzącesię z kręgu ich oddziaływania.

  1. Bernardynki polskie, tercjanki, kletki, pol. kontemplacyjnezgromadzenie zak. klauzurowe o ślubach uroczystych,skupiające niezależne od siebie klasztory, tworzące od 1959...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /5 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNATEK LAETUS OH

  ur. 4 VII 1847 w Hodoninie (na Morawach), zm. 26 I 1927 w Krakowie, Działacz społ. i organizator lecznictwa szpitalnego.

  Ukończył farmację na uniw. w Wiedniu; do zakonu wstąpił1867, a 1870 złożył śluby wieczyste; był głównym aptekarzemprzy szpitalach bonifratrów m.in. w Wizowicach i Letowicachna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNINI, Bernino GIAN LORENZO

  ur. 7 XII 1598 w Neapolu, zm. 28 XI 1680 w Rzymie, Architekt, rzeźbiarz i malarz, jeden z głównych przedstawicieli sztuki baroku (II).

  Wykształcenie artyst. zdobył B. u ojca Piętro B., rzeźbiarza(1562-1629); działał głównie w Rzymie (poza krótkim pobytemwe Francji 1665 na zaproszenie króla Ludwika XIV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /5 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNOLÁK ANTON

  ur. 3 X 1762 w Slanicy (na Orawie), zm. 15 11813 w Nowych Zamkach (pd. Słowacja), Językoznawca.

  Był proboszczem w kilku miejscowościach Słowacji; 1792 założyłw Tyrnawie Učené Slovenské Tovarišstvo, które miało oddziaływ większych miastach słowac. ; zachęcał kat. duchowieństwodo pracy oświatowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt

Do góry