Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BERTANO PIETRO OP kard.

  ur. 4 IX 1501 w Nonanoli k. Modeny, zm. 8 III 1558 w Rzymie, Teolog i dyplomata.

  W 1516 wstąpił do zakonu w Modenie; po studiach w Boloniiuzyskał doktorat z teologii; wykładał w domin, studiumw Mantui; pap. Paweł III powołał go 1534 na swój dwór i zlecałmu funkcje dyplomatyczne; 1537 otrzymał bpstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERRECCI, Berecci BARTŁOMIEJ

  ur. ok. 1480 w Pontassieve k. Florencji, zm. VIII 1537 w Krakowie, Architekt i rzeźbiarz nadworny króla Zygmunta I.

  Kształcił się we Florencji i Rzymie; 1516 przybył do Polski,prawdopodobnie przez Węgry, a 1517 przedstawił królowi planykaplicy, której budowę przy katedrze na Wawelu rozpoczął1519; odtąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /2 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERTA Św. (2)

  zm. ok. 725, Założycielka i pierwsza ksieni klasztoru w Blangy k. Arras (Francja).

  Po śmierci męża ufundowałaok. 685 klasztor, do którego wstąpiła razem z 2 córkami; prawdopodobnie pod koniec życia zrzekła się przełożeństwai zdecydowała na życie w rekluzji ;

  zakonnice uchodząceprzed Normanami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERRENBERG JOSEPH AUGUST, pseud. Bernberg, Thomas Molina, Catholicus

  ur. 13 XII 1874 w Höfgen (Nadrenia), zm. 18 XI 1941 w Ambergu (Bawaria), Pedagog.

  Był wieloletnim prof, w zakładzie kształcenia nauczycieli w Am bergu; rzucając w nauce o wychowaniu hasło powrotudo Chrystusa (Zurück zur Erziehungslehre Christi, Rb 1921),stał się odnowicielem pedagogiki kat. (Umriss der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERRUYER ISAAC JOSEPH SJ

  ur. 7 XI 1681 w Rouen, zm. 18 II 1758 w Paryżu, Biblista.

  Do zakonu wstąpił 1697; uczył w szkołach zak. przedmiotówhuman., sławę zyskał dzięki Histoire du peuple de Dieu, cz. IDepuis son origine jusqu'à la venue de Messie (I-VII, P 1728);cz. II Depuis la naissance de Messie jusqu'à la fin de la...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEROEA (Haleb w Syrii)

  Bpstwo z III w. oraz abpstwo autokefaliczne z VI w. w rzym. prowincji Syria I; w VII w. po podboju Arabów B. przywrócono nadaną jej przez Seleukosa I Nikatora (311-280 prz.Chr.) nazwę Aleppo.

  Pierwszym znanym bpem B. byt Eustachy, od 323 patriarcha Antiochii;

  Obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERSE, Barzeusz KASPAR SJ

  ur. 1515 w Goes (Holandia), zm. 18 X 1553 w Goa (Indie), Misjonarz, uczeń i towarzysz św. Franciszka Ksawerego.

  Do zakonu wstąpił 1546 w Coimbrze i w tymże roku przyjąłświęcenia kapł.; od 1548 wykładał filozofię i Pismo św. w kolegiumw Goa;

  1549-51 prowadził w Ormuzie (Iran) misje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEROJA

  (bibl. Berea, tac. Berrhoea, obecnie Weria w Grecji), Staroż. bpstwo w Macedonii.

  W I w. w B. była kolonia Żydów, których Paweł Apostołnawracał na chrześcijaństwo; zawiść Żydów z Tesaloniki skłoniłaPawła do opuszczenia miasta;

  jego dzieło kontynuowaliSylas i Tymoteusz (Dz 17,10-14); z B. pochodził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERSON LÉON Louis OFMCap

  Imię zak. Ubald, ur.23 XII 1872 w Alençon (Normandia), zm. 5 VII 1927 w Bry--sur-Marne (k. Paryża), historyk zakonu.

  Do zakonu wstąpił 1891 w Le Mans; po studiach filoz.-teol.w seminarium zak. przyjął 29 VI 1898 święcenia kapł.; niemogąc z powodu słabego zdrowia poświęcić się pracy mis.,skierował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEROSSOS, Berozus

  Żył ok. 330-250 prz.Chr. w Babilonie,kapłan świątyni Marduka, historyk, twórca (ok. 280) gr.szkoły astrologicznej na wyspie Kos, gdzie tłumaczono babil,teksty ästron, na język grecki.

  Na życzenie króla syr. Antiocha I Sotera napisał po greckuBabyloniaka, źródłowo potwierdzoną (m.in. tekstami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /06.06.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt

Do góry