Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BETLEJEM, Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia, Towarzystwo Misji Zagr. Betlejem w Szwajcarii

  Pap. wspólnota mis., składająca się z kapłanów i braci, mającaza cel kształcenie duchowieństwa tubylczego dla duszpasterstwamis.; podlega jurysdykcji Kongr. Rozkrzewiania Wiary.

  Wspólnotę B. założył 20 V 1921 w Immensee (Szwajcaria)P. ->Bondolfi; powstała ona w wyniku reorganizacji SzkołyApost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETLEJEMICI

  Dawne zakony rycersko-szpitalne oparte na regule Augustyna ( -> Augustyna reguła).

  1. Zakon MB z Betlejem (czas i miejsce założenia nie znane);b. w XIII w. działali w Anglii, gdzie 1257 otrzymali od królaHenryka III pozwolenie na założenie domu w Cambridge(Mateusz z Paryża, Chronica maior, Lo 1872-84, V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETEL

  (hebr. bet 'el dom Boży), Miejscowość położona18 km na pn. od Jerozolimy, w czasach patriarchów zw. Luz(dziś Beitin) na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowychówczesnej Palestyny.

  B. odegrało ważną rolę rei. już za patriarchów; Abraham(Rdz 12,8) i Jakub zbudowali tu ołtarz (28,19). W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETESDA

  (hebr. w 3 Q 15 bjt'szdtjn, etymologia niepewna,Vg Betsaida, gr. Bezeta), Sadzawka składająca się z 2 basenów,w pobliżu tzw. Bramy Owczej w Jerozolimie; otoczona była 5 krużgankami, w których czekali chorzy na „poruszeniesię wody" (J 5,2-4), spowodowane przez anioła; kto pierwszywszedł do..sadzawki, bywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETANIA

  (hebr. bet-'ani dom ubogiego), Wioska przy drodze z Jerozolimy do Jerycha, po wsch. stronie Góry Oliwnej.

  W ST było osiedlem Beniaminitów (Ne 11,32); NT zna B.jako miejsce rodzinne Łazarza, Marty i Marii (Łk 10,38; J 11,1.18) oraz trędowatego Szymona (Mt 26,6; Mk 14,3).

  Z B. Jezus udał się w uroczystym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETANKI, Stowarzyszenie Pań z Betanii

  Zgromadzeniezak. o ślubach zwykłych, które założył 1919 w Holandii J. GinnekenSJ (zm. 1945) w celu prowadzenia duszpasterstwa wśródnie ochrzczonych, zwł. nauczania katechizmu.

  Zgromadzenie składa się z 2 grup: sióstr habitowych życiawspólnego, składających 3 śluby zwykłe i prowadzących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETANKI, Towarzystwo Służby Betańskiej

  Od 1931 TowarzystwoPracy Betańskiej, od 1954 Zgromadzenie Sióstr RodzinyBetańskiej, wspólnota zak. na prawie diec, założona 1930przez ks. J. Małysiaka i Irenę Parasiewicz w Puszczykowiek. Poznania.

  Pierwotny cel zgromadzenia (zatwierdzonego 1930 i 1932) —pomoc duchowieństwu par. w prowadzeniu gospodarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETANZOS, Betanços DOMINGO de OP

  ur. 1480 w León (Hiszpania), zm. 13 VIII 1549 w Valladolid, Misjonarz, organizator zak. prowincji misyjnych.

  Ok. 1505 ukończył studia prawnicze na uniw. w Salamance;1505-10 był eremitą (benedyktyńskim) na wyspie Ponza (M.Tyrreńskie), po czym wstąpił do zakonu w Salamance i 1513przyjął święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BET ZABDAJ, Bethzabda

  (Dżeziret, Gezira ibn Umarw Turcji), Bpstwo w dawnej Wielkiej Armenii, powstałe napocz. IV w., sufr. Nisibis; 497 stolicę biskupią opanowali nestorianie;od 1539 bpi nestoriańscy pozostawali w unii z Rzymem.

  Jakobici założyli 639 w B. bpstwo monofizyckie pod nazwąGozarta; od 1560 niektórzy bpi monofizyccy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETANCUR, Bethencourt PEDRO de SAN JOSÉ

  ur. 21 III 1626 w Chasma na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie), zm. 25 IV 1667 w Gwatemali, Zał. betlejemitów (3).

  Był potomkiem Jeana de Béthencourt, normandzkiego zdobywcy1402 Wysp Kanaryjskich; 1650 udał się do Gwatemali,gdzie ciężkie warunki materialne zmusiły go do korzystaniaz jałmużny w klasztorze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt

Do góry