Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BHAKTI

  (sanskr. oddanie, miłość), Termin używany w ->hinduizmie na określenie miłości Boga, całkowitej od niego zależnościoraz zupełnego oddania.

  B. jest jedną z 3 dróg zbawienia, przy czym zbawienie uzależnionejest przede wszystkim od łaski Bożej ; są różne formywyrażania b., począwszy od zwykłego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BĘDKÓW

  Parafia w dekanacie kurowickim w diecezji łódzkiej.Osada wzmiankowana w XII w. jako własność bpówwłocławskich. B. był miastem 1358-1868.

  Kościół par. Narodzenia NMP wzniesiony 1462 z fundacjiSpinków lub Wspinków (przebudowany w X^VIII w., a restaurowanyw XIX i XX w.) jest budowlą w stylu got...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPOPOWCY

  (ros. biez popów bez duchownych), Sektyrei. powstałe w obrębie ros. -> raskołu, odrzucające hierarchiękośc. i sakramentalne kapłaństwo.

  I. DZIEJE — Na pocz. XVIII w. — wskutek przekonania, żeduchowni wyświęceni za rządów patriarchy Nikona i poprzeprowadzonej przez niego 1666 reformie ksiąg liturg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /9 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPRYM

  ur. 986, zm. 1031 lub 1032, Książę pol. 1031,pierworodny syn Bolesława Chrobrego i drugiej jego żony, nieznanej z imienia Węgierki.

  Po wypędzeniu ok. 987 żony Bolesław zatrzymał B. na swoimdworze, ale ok. 999 usunął go z kraju; przypuszcza się, że B.przebywał wówczas w benedyktyńskiej pustelni św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BEZ PRZYŁBICY". Organ myśli i czynu młodych katolików

  Wyd. 1928-29 przez Katolicką Młodzież Narodowąw Warszawie (wyszło 9 numerów). Redaktorem był M.K. -»Sobański, działacz Odrodzenia, -» Związku Pol. InteligencjiKatolickiej i konspiracyjnej Unii. Pismo szerzyło w środowiskuakademickim kat. zasady mor. oraz wiedzę liturg., filoz.i społ., prowadziło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZNUNICH

  (niezident. miejscowość na pn.-zach. od jeziora Wan w Turcji), Bpstwo hist, w rzym. prowincji Armenia Większa; znani bpi: Amos (ok. 350), Surmag (poł. V w.), Abraham (455), Samuel (505), Theorios (726) ; w późniejszych latach brak wiadomości o bpstwie.

   

  A. van Lanuchoot, DHGE VIII 1363.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPIECZEŃSTWO

  Potrzeba (lub poczucie) aktywizującagotowość działania dla zapewnienia organizmowi zachowaniażycia, a człowiekowi ponadto poczucia własnej identyczności,integralności psych, oraz godności osobistej; uwarunkowanajest biol. strukturą organizmu żywego oraz psychospoł.strukturą człowieka (osoba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /6 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZBOŻNIK, bezbożny

  (gr. atheos, asebeios, łac. impius),Staropol. odpowiednik współcz. terminu ateista (ateizm),człowiek, który:

  ° odrzuca istnienie Boga,

  ° przyjmuje innąkoncepcję Boga,

  ° nie postępuje wg zasad przyjętej w danymśrodowisku koncepcji religii (w tym znaczeniu Rzymianie nazywalichrześcijan b.),

  ° nie liczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETLEJEMITKI, Siostry Betlejemitki Córki Serca Jezusa, Hermanas Bethlemitas Fijas del Corazón de Jesús

  Zgromadzeniezał. 1668 przez betlejemitę (-»- betlejemici 3) Antonia de laCruz i tercjarkę franciszkańską Annę Marię Delgualdo w Antigua(Stara Gwatemala) w celu pielęgnacji chorych kobiet.Miały domy także w Meksyku, Peru i na Kubie; 1820 zostałyskasowane przez hiszp. kortezy;

  zdołały jednak ocalić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BEZBOŻNIK"

  Tytuł czasopism ateistycznych ukazujących się w Związku Radzieckim 1922-41.

  1. Tygodnik, organ Centr. Rady Związku WalczącychBezbożników Związku Radzieckiego, przeznaczony dla masowegoodbiorcy, wyd. 1922-41; krytykował wrogi stosunek wierzącychdo władzy radzieckiej, omawiał służebną rolę religiiw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt

Do góry