Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIAGENI BENEDYKT OFMCap

  ur. 1673 w Vetriano(Toskania), zm. 1742 w Lukce (Toskania), Organizator kapucyńskiejfundacji w Polsce.

  Do zakonu wstąpił 1690 w prow, toskańskiej, gdzie studiowałteologię ; 1711 przybył z grupą kapucynów toskańskich do Polski,aby utrwalać i rozwijać młodą fundację zak.; 1720 po śmiercigen. komisarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIALI OJCOWIE, misjonarze Afryki

  Zgrom, misyjne zał.1868 przez kard. Ch.M.A. ->Lavigerie; 1879 otrzymało pap.dekret pochwalny, a 1908 ostateczną aprobatę.Celem zgromadzenia jest ewangelizacja i praca charytatywno--wychowawcza wśród mieszkańców Afryki; na przełomieXIX i XX w. jedną z pierwszoplanowych akcji b.o. było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BĘDZIN

  Parafie i dekanat w diecezji częstochowskiej. Wśredniowieczu B. miał duże znaczenie ze względu na położenieprzy morawskim szlaku wodnym i lądowym z Krakowa przezŚląsk do Wielkopolski. Król Kazimierz Wielki 1355 nadał B.prawa miejskie; 1434 zawarto w B. pokój kończący zatargi granicznemiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHAGALPUR

  Diecezja w Indiach eryg. U I 1965 jakosufr. Kalkuty. Od 3 VIII 1956 była prefekturą apost., w składktórej wchodziły wydzielone z diec. Patna prowincje : Bhagalpur,Godda, Deogarh, Sarawan, Mandro Bungalow I i II oraz MandroHill Tract; diecezja B. zajmuje 20 000 km2 i liczy 7 minmieszk., w tym 22 516 katolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHAGAWADGITA

  (sanskr. pieśń Błogosławionego, tj.pieśń o Bogu), Staroind. poemat rel.-filoz. napisany w językusanskr., złożony z epizodów dydaktycznych VI księgi Mahabharaty (rozdz. 25-42) — Bhiszmaparwan.

  Pochodzi prawdopodobnie z pierwszych wieków po Chr.(R.G. Bhandarkar i S. Radhakrishnan uważają, że z V w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZROBOCIE

  Stan istniejący na rynku pracy, na którympodaż siły roboczej jest większa niż popyt na nią; w sensieszerszym — niewykorzystanie zgodnie z wymaganiami dobraosoby ludzkiej i społeczności oraz ekon. rachunku zdolnościi umiejętności poszczególnych członków społeczeństwa, którzychcą swe siły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /12 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHAGAWAN, Bhagawant, Bhagawat

  (sanskr. szczęśliwy,czcigodny, boski), Tytuł przydawany najwyższym bóstwom, założycielomlub reformatorom religii oraz najbardziej szanowanymmistykom.

  W -> hinduizmie tytułem b. obdarzano bóstwa-> Wisznu i -» Śiwę, a w -> buddyzmie — Buddę i w -> dżinizmie— Dżinę jako założycieli religii.

  W Indiach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZWYZNANIOWOŚĆ

  Nieuświadomiona lub zadeklarowanapostawa obojętności wobec konkretnego wyznania rei. lubreligii w ogóle. Nie oznacza postawy wykluczającej wszelkąwiarę w Boga (ateizm) oraz własnych form życia religijnego.

  Przyczyną postawy bezwyznaniowej bywa często brak głębszegowykształcenia rei. łub czysto zewn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHAGAWATAPURANA

  (sanskr. dawne podanie o CzcigodnymKrysznie), Jedna z najsłynniejszych ->- puran, poświęconaKrysznie.

  Legenda ta uważana jest przez wyznawców Krysznyza księgę świętą; powstała ok. X w. w języku sanskr. (oryginałzostał przetłumaczony na wszystkie języki ind.) w 12 księgach,zawierających ok. 18 000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZY KODEKS, codex Cantabrigensis, kodeks D

  W klasyfikacji H. von Sodena: 8 5, gr.-łac kodeks uncjalny NT, pochodzący z V-VI w.

  Zawiera na 406 kartach (26 x 21,5 cm) 4 Ewangelie (w kolejności:Mt, J, Łk, Mk), większą część Dz oraz 1 kartę z fragmentem3 J ; tekst jest spisany w tzw. kolonach, czyli sekcjachtak, by poszczególne fragmenty jednej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 816

  praca w formacie txt

Do góry