Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIAŁOSTOCKO - GDAŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

  Diecezja powstała w związku z terytorialną reorganizacjąKościoła -» prawosławnego w Polsce po II wojnie światowej.

  Z pozostających w granicach Polski po 1945 terenów grodzieńskiej oraz -» polesko-pińskiej diecezji prawosł. Synod BpówPolskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosł. utworzył 15 VII1946...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁORUŚ, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (BSRR), Biełaruskaja Sowieckaja Socyjalistycznaja Respublika

  Republika związkowa wchodząca w skład ZSRR, w dorzeczachgórnego Dniepru z Sożem, Berezyną i Prypecią, górnejDźwiny i Niemna z Wilią; na zach. graniczy z Polską; zajmuje207 600 km2 i liczy 8,9 min mieszk., w tym 81,1% to Białorusini,8,2 Rosjanie, 6,7 Polacy, 1,9 Żydzi, 1,7 Ukraińcy, 0,4%inni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOGARD, Bialogród

  Parafia i dekanat w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jeden z najstarszych grodów zach.pom. ;stolica książęca, zdobyta 2-krotnie (1102 i 1107) przez BolesławaKrzywoustego; prawa miejskie otrzymał 1299.

  Po 1000 B. należał do diec. kołobrzeskiej; 1075-80 prawdopodobniebył siedzibą bpa Pomorza -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOKRYNICKA CERKIEW

  Ros. Kościół staroobrzędowy( -» raskoł) powstały w obrębie -> popowców w wynikuutworzenia 1846 swej hierarchii w Białej Krynicy na Bukowinie.

  Próby utworzenia hierarchii dla tych popowców, których nieobjęło jedinowierije (jednowiercy), podjął ok. 1840 mnichPaweł (Piotr Wielikodworskij, 1808-54), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOŁÓWKA, Biłołówka

  Parafia rzym.kat. i monasterbazylianów w dekanacie berdyczowskim w diecezji żytomierskiej(Ukraińska SRR).

  Na terenie dzisiejszej B. był w średniowieczu gród Bieliłów;Karol Korecki (zm. 1633) ufundował w B. kościół kat., a 1777Maria Radziwiłłowa zbudowała nowy kościół par. św. JanaNepomucena (później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOBOKI, Białybuk, Biełbuk

  Dawny klasztor norbertanówna Pomorzu Zach. (na pn. od Trzebiatowa).

  Książę dymióski Kazimierz I (zm. 1180) ufundował 1177na miejscu świątyni pogańskiej w B. klasztor dla norbertanów, przybyłych na Pomorze Zach. ze skand, opactwa Świętej Trójcyw Lundzie; w wyniku działań wojennych (walki książąt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁORUSKA DIECEZJA

  Diecezja utworzona 1774 przezces. Katarzynę II dla katolików obrządku łac. mieszkającychw Rosji; 1783 przekształcona w archidiecezję -» mohylewską.

  Po I rozbiorze Polski (5 VII 1772) w granicach cesarstwa ros.znalazła się część diec. wileńskiej (45 parafii, 50 281 wiernych),inflanckiej (ok. 30 000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOBRZESKI ANTONI ks.

  ur. 21 V 1793, zm. 27 II1867 w Gorodiszczu (gubernia penzeńska), Wikariusz kapitulny.

  Studia filoz.-teol. rozpoczął w Tykocinie i kontynuował wWarszawie na UW; 1824 przyjął święcenia kapł.; 1825-37 pracowałw duszpasterstwie w Łomży; 1837 abp warsz. S. Choromańskisprowadził go do archidiecezji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOBRZESKI CZESŁAW

  ur. 3 VIII 1878 w Poszechoniu(pn. Rosja), zm. 12 X 1953 w Warszawie, Fizyk, filozofprzyrody. Studiował 1896-1901 na Uniw. Kijowskim, gdzie uzyskałdocenturę i w Collège de France u prof. P. Langevina; 1913objął katedrę fizyki i geofizyki w Kijowie, 1919 katedrę fizykiteor. w Krakowie, a 1921 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOBRZESKI MARCIN SOCist bp.

  ur. ok. 1530w Białobrzegach (n. Pilicą), zm. 19 IV 1586 w Mogile (pod Krakowem),Teolog, kaznodzieja.

  Kształcił się w Akademii Krak.; 1559 został opatem w Mogile,1565 bpem sufraganem krak.; 1573 był delegatem na sejmkonwokacyjny i elekcyjny w Warszawie, 1575 reprezentował kapitułękrak. na zjeździe w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 274

  praca w formacie txt

Do góry