Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIATOWICZ WALENTY SJ

  ur. 1647 na Litwie, zm.13 VI 1678 w Myszy Nowej (k. Nowogródka), Pol.-łac. pisarz.

  Po studiach w Akademii Wil. i w uniw. praskim wstąpił 1661do zakonu; 1665-69 studiował teologię w Braniewie. Był prof,retoryki w Warszawie i Wilnie oraz misjonarzem w Myszy (odIX 1677?). Wydał anonimowo szereg łac. utworów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁYSTOK

  Siedziba parafii, dekanatów oraz administratoraapostolskiego archidiecezji w B.; siedziba parafii, dekanatuoraz bpa białostocko-gdańskiej diecezji prawosławnej ; stacjakazn. parafii Ełk w -» mazurskiej diecezji ewangelickiej.

  Do XIV w. B. był wsią należącą do parafii w Surażu, założonąprawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /7 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBIANA, Viviana Św.

  Męczenniczka rzym. z okresu ces. Juliana Apostaty (361-363).

  Znana z częściowo legendarnej relacji o męczeństwie całej jejrodziny: ojca Flawiana, prefekta miasta Rzymu, matki Dafrozy,i siostry Demetrii.

  W V w. pap. Symplicjusz polecił wznieśćbazylikę pod wezw. B. na fundamentach domniemanego jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁYSTOK, Białostok

  Na Wołyniu, monaster bazylianóww unickiej diecezji łuckiej (Ukraińska SRR).

  W 1636 S. Hulewicz-Wojutyński zbudował w B. cerkiew Zesłania DuchaŚwiętego, w której znajdował się słynący łaskami obraz MB;

  ufundował również monaster dla mnichów prawosł., którego zostałpierwszym igumenem; mnisi po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w MUZYCE

  Tematyka bibl. znalazła w muzyceszerokie zastosowanie; przejawiało się to albo w korzystaniuz tekstów poszczególnych ksiąg bibl. (Księga psalmów, Pieśń nadpieśniami) czy ich fragmentów (Lamentacje Jeremiasza, Magnificat)lub poszczególnych zdań Pisma Św., albo w operowaniubibl. wątkami tematycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /10 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIANCHI VINCENZO OFMCap

  Imię zak. Wiator, ur.20 IV 1706 w Coccaglio (prow. Brescia), zm. 18 I 1793 w Cotogno,kaznodzieja, teolog, pisarz polemiczny.

  Do zakonu wstąpił 1724 w prow. Bressanone, 1731 przyjąłświęcenia kapł.; od 1737 przez 40 lat wykładał w zak. seminariachfilozofię i teologię; był definitorem, a 1771-74...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOWĄS MICHAŁ ks.

  ur. 27 XI 1894 w Obydowie(k. Kamionki Strumiłowej), zm. 24 III 1965 w Nowej Rudzie,Katecheta i socjolog.

  Gimnazjum i studia na wydziale teol. ukończył we Lwowie,gdzie 1919 przyjął święcenia kapł.; nast. pracował jako wik.w Żółkwi i Trembowli; 1926 uzyskał doktorat z socjologiiw UW na podstawie rozprawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOWIESKI TADEUSZ MIC

  ur. 1749, zm. 30 IV1832 w Górze Kalwarii, Generał zakonu.

  Początkowo był ekonomem klasztoru w Raśnie, a 1780-82prokuratorem gen. w Rzymie; na kapitule gen. 1782 przedstawiłw imieniu bpa Inflant J.K. Kossakowskiego projekt reformyzak., mającej na celu zwiększenie aktywności apostolskiejzakonu, zwł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOWIEŻA

  Parafia kat. w dekanacie Białystok Pd., należącado apost. administratora archidiecezji w Białymstoku,i parafia prawosł. w dekanacie Hajnówka.

  Początkowo w B. istniała parafia unicka, wzmiankowana1793, należąca do brzeskiej diecezji unickiej, włączona 1839ukazem carskim do Kościoła prawosł. (do 1900 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁYNICZE, Biełynicze

  Parafia, sanktuarium maryjnei klasztor karmelitów trzewiczkowych w dekanacie orszańskimw archidiec. wileńskiej (Białoruska SRR).

  Włość książęca, wpocz. XVII w. Sapiehów, w XVIII w. Ogińskich.Klasztor i drewniany kościół Wniebowzięcia NMP dla karmelitówtrzewiczkowych ufundował 1622 kanclerz litew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt

Do góry