Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „BIBLICA"

  Kwartalnik bibl. wydawany od 1920 przezPap. Instytut Bibl. (-> Biblicum) w Rzymie.

  Redaktorami byli: L. Fonck (1920-25), E. Power (1926-30),A. Bea (1931-51), E. Vogt (1951-63), R.A.F. MacKenzie (1963--65), F.J. McCool (1965-67), N. Lohfink (1968-69); od 1969 B.redaguje 3 redaktorów odpowiedzialnych za działy: ST...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE UCZELNIE

  Wyższe szkoły teol. lub archeol.prowadzące prace badawcze w zakresie wszystkich dyscyplinbibl. oraz przygotowujące wykładowców -> biblistyki dla- seminariówduch. i kośc. instytutów teologicznych.

  1. TEOLOGICZNE

  1. Ecole Biblique -> Biblijna Szkoław Jerozolimie.

  2. P o n t i f i c i um I n s t i t u t um...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLICUM, Pontificium Institutum Biblicum, Papieski Instytut Biblijny

  Wyższa uczelnia kośc. typu uniw., kształcącaspecjalistów w zakresie nauk bibl. (-> biblistyka), eryg. 7 V1909 listem apost. Vinea electa pap. Piusa X.

  Organizatorem i pierwszym rektorem B. był 1909-18 L.Fonck; staraniem prof. A. Mallona utworzono 1927 filię B.w Jerozolimie. Pius XI motu proprio Quod maxime z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLII ILUSTRACJA

  szata ilustrująca i zdobiąca bibl.tekst w kodeksach Biblii lub niektórych księgach liturg. (od IIIdo XVI w. w rpsach, nast. w drukach bibl.).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA UMORALNIAJĄCA, Bible moralisće

  Najbardziejusystematyzowany, wizualny i lit. komentarz Biblii, powstały ok.1236 w król. skryptorium Ludwika IX.

  B.u. wykonano w języku francuskim. Na oryginał składa sięok. 5000 scenicznych przedstawień w medalionach, krótkie tekstybibl. i umoralniający komentarz. Na wzór układu kompozycjiwitrażowych na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIANDER THEODOR

  ur. 1504 lub 1509 w Bischofszell(Szwajcaria), zm. 26 IX 1564 w Zurychu, Teolog i filozof.

  Studiował Pismo św. na uniw. w Zurychu, gdzie 1531 zostałprof, tegoż przedmiotu. Był współtwórcą religioznawczej i porównawczej egzegezy.

  W 1535 wydał Institut iones grammaticaede lingua hebraica, a 1543 poprawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA UBOGICH, Biblia pauperum

  Średniow. księga zawierającaprzedstawienia z życia Chrystusa i ze ST, ułożonetypologicznie i objaśnione tekstami biblijnymi.

  Przeważająca liczba egzemplarzy B.u., które zachowały sięw 60 rpsach ilustrowanych, 15 bezobrazkowych, w licznych księgachksylograficznych i inkunabułach, nie ma żadnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /9 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIANCHINI FRANCESCO

  ur. 13 XII 1662 w Weronie,zm. 2 III 1729 w Rzymie, Astronom i archeolog.

  Odbył wszechstronne studia przyr., teol. i hist.-archeol. w Bolonii,Padwie i Rzymie; 1699 przyjął święcenia niższe i obejmowałkolejno 3 kanonie w Rzymie, ostatnią przy bazylice S. MariaMaggiore (tu też znajduje się jego grób).

  Od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIANCHINI GIUSEPPE COr

  ur. 9 IX 1704 w Weronie,zm. 13 X 1764 w Rzymie, Wydawca kodeksów bibl. i historyk.

  Po ukończeniu studiów teol. został 1725 kanonikiem katedralnymi prefektem biblioteki kapitulnej w Weronie; 1732 wstąpiłdo zakonu w Rzymie; pap. Klemens XII zlecił mu 1738 kontynuowaniewyd. Annales ecclesiastici C. Baroniusa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIANDRATA, Blandrata GIORGIO

  ur. 1516 w Saluzzo(Piemont), zm. 1588 w Siedmiogrodzie, Lekarz, dyplomata, jedenz najwybitniejszych przedstawicieli -> antytrynitaryzmu XVI w.

  Po studiach medycznych w Montpellier, gdzie 1533 uzyskałdoktorat (dyplom potwierdziły następnie 1534 uniw. w Pawiii 1538 w Bolonii), prowadził B. praktykę lekarską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /5 760

  praca w formacie txt

Do góry