Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIOTEKARZ KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO, bibliothecarius Sanctae Romanae Ecclesiae

  Tytuł i urząd kardynała protektora-» Biblioteki Watykańskiej, połączony z tytułem archiwistyKościoła rzymskiego, dającym podobne prawo patronatunad -> Archiwum Watykańskim.

  Geneza b.K.rz. wiąże się z początkami kancelarii pap. (Kuria rzymska), obejmującej do XIII w. także archiwum i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA WATYKAŃSKA, Biblioteca Apostolica Vaticana

  Centr, biblioteka pap., zlokalizowana w zespole PałacuWat., zawierająca rpsy i druki, zwł. kościelne.

  I. DZIEJE — Powstałe po Edykcie mediolańskim (313),a istniejące już za pap. Damazego I (366-384), Scrinium byłojednocześnie archiwum i księgozbiorem kośc, dla którego zapap. Hilarego (461-468)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /5 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BIBLIOTEKA KAZNODZIEJSKA"

  Tytuł czasopism poświęconychkaznodziejstwu, wydawanych w Poznaniu.

  1. „Biblioteka Kaznodziejska" — wyd. 1870-94 nieregularniejako rocznik (wszystkich 8), publikowała materiały kaznodziejskie,pomocne w głoszeniu słowa Bożego; założycielem i redaktoremB.K. był ks. J. Stagraczyński;

  czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

  Od 1933 Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seriawyd. 1921-34 przez -» Katolicki Uniwersytet Lubelski do chwilizałożenia -> Towarzystwa Naukowego KUL; reprezentowałazakres nauk wykładanych na Uniwersytecie (przeglądy, monografie,podręczniki uniw.).

  W serii zapoczątkowanej dziełem Twórcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNY STYL

  Reprezentowany w pismach ST i NTstyl lit., któremu w związku z zawartą w nich rei. treścią objawieniaBożego przypisuje się charakter sakralny.

  Analogicznietaki charakter przypisywano również stylowi przekładów Bibliina języki nar. ; chcąc więc niektórym utworom piśmiennictwaświeckiego nadać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /7 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKA DZIEŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH [BDCh]

  Wydawnictwo kat. zainicjowane przez ks. Z. -> Chełmickiego,wychodziło w 2 edycjach: warsz/. (1901-17) i pozn. (1919-26).

  Wysunięty 1900 przez Chełmickiego projekt wydawania publikacjiz zakresu nauki chrzęść, miał wypełnić luki w tej dziedziniespowodowane specyficzną pol. sytuacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA KWESTIA

  Termin techniczny określający stosunektreści ksiąg bibl. do najnowszych wyników badań naukprzyr., hist, i lit., aktualny w związku z ich rozwojem w XLX w.;stanowi jeden z kolejnych etapów dziejów problematyki -*egzegezy biblijnej, krytyki tekstu bibl. (^krytyka biblijna)oraz -> natchnienia Pisma św.

  Wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA SZKOŁA w JEROZOLIMIE, Ecole Biblique

  Najstarsza kat. uczelnia w Jerozolimie, zał. 1890 przy domin,konwencie św. Szczepana przez M.J. Lagrange'a na życzeniepap. Leona XIII; rząd franc. 1920 nadał jej nazwę Ecole Archéologique Française de Jérusalem.

  Celem, jaki postawił szkole Lagrange, było stworzenie nauk.ośrodka kat. badań bibl., który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE CZASOPISMA

  Periodyki poświęcone upowszechnianiuwiedzy z zakresu nauk bibl. (biblistyka) orazzastosowaniu wyników tych badań w pracy duszpast. (-> Bibliaw duszpasterstwie).

  Pierwszym cz.b. było „Reportorium für biblische und morgenländischeLiteratur" 1-10 (1777-86), które redagował i wydawałw Lipsku J.G. Eichhorn; nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /6 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE TRADYCJE

  Początkowo ustne, z biegiem czasupisemne opracowania z zakresu dziejów narodu i prawodawstwaizr. w Starym Testamencie oraz życia i nauki JezusaChrystusa; powstawały w ciągu długiego okresu historii naroduwybranego (-» Biblia II A 1-2) i dziejów Kościoła pierwotnegoBiblia II B 1-2).

  Do najstarszych należą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt

Do góry