Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIBLISTYKA

  (fr. biblistique, niem. Biblistik), Zespół dyscyplinnauk., których celem jest ustalenie tekstu i poprawne odczytanietreści objawienia Bożego zawartego w -* Biblii (II).

  I. DZIEJE — B. kształtowała się ewolucyjnie w ścisłym związkuz rozwojem teologii katolickiej. U ojców -> apostolskich miejsceb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /12 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIDNOW WASYL

  ur. 2 1 1870 w Szyrokojem k. Chersoniazm. 1 IV 1935 w Warszawie, Ukraiński historyk.

  Po ukończeniu 1896 prawosł. seminarium duch. w Odessiepracował jako nauczyciel; studiował nast. w Akademii Duch.w Kijowie;

  1911 został wykładowcą na uniw. w Charkowie,1918 prof, historii w Jekaterynosławiu (obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BICKELL GUSTAV

  ur. 7 VII 1838 w Kassel, zm. 15 11906 w Wiedniu, Orientalista niemiecki.

  Wychowany w rodzinie protest., przeszedł 1865 na katolicyzmi 1867 przyjął święcenia kapłańskie. Był docentem filologii sem.w Marburgu (1862), a od 1867 prof, języków orientalnychw Münster; 1874 przeniósł się do Innsbrucku, 1892...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BICZOWANIE

  Najczęściej stosowana kara cielesna, rzadziejakt rei. ; w chrześcijaństwie forma ascezy zak. oraz skrajnejascezy osobistej (-» biczownicy).

  W starożytności na Wschodzie powszechnie stosowano b.jako karę wobec robotników na wielkich budowach (np. w Asyrii i Egipcie) wobec niewolników, ludności podbitej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BICZOWNICY

  (łac. flagellantes, flagellarli), Uczestnicyśredniow. procesji pokutnych praktykujący -> biczowanie, częstouważane za najważniejszy środek prowadzący do zbawienia.

  Ruch b. był jednym z przejawów przemian zachodzącychw mentalności ludzi późnego średniowiecza; zrodził się spontanicznie we Włoszech w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /9 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIDAA

  (od arab. bada'a zaczynać, zmieniać), W -» islamienazwa stosowana na określenie takich tez filoz.-teol., które niewywodzą się bezpośrednio z nauki Mahometa; wyraża innowacjerei. niezgodne z dosłowną interpretacją sunny; z biegiemczasu terminem b. określano niezależny od Koranu odłam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BIBLIOTHECA CARMELITANA"

  Kwartalnik wyd.1937-38 przez karmelitów bosych w Krakowie pod red. BernardaSmyraka (o. Bernard od Matki Bożej), poświęcony zagadnieniomżycia ascet.-mist.; propagował nurt karmelitańskiw duchowości katolickiej.

  W 1939 zrezygnowano z charakterukwartalnika i zaczęto wydawać pismo pod tym samym tytułemjako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIDDLE JOHN

  ur. 14 I 1615 w Wotton, zm. 22 IX 1662w Londynie, Działacz unitariański.

  Od 1634 studiował w Oksfordzie, gdzie 1638 otrzymał bakalaureatartium; 1641 jako magister artium powołany został nastanowisko kierownika szkoły w Gloucester; do 1644 głosił ->antytrynitaryzm, za co został uwięziony, a nast. wezwany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTHECA PATRUM

  Zbiory staroż. i średniow.tekstów chrzęść., które ukazały się w XVI i XVII w.; stanowiłyone podstawę wydawanej 1846-68 przez J.P. Migne'a Patrologiagraeca oraz Patrologia latina.

  Pierwszym wydawcą B.P. był M. de la Bignè z Bayeux (Normandia),który ogłosił Bibliotheca sanctorum patrum supra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIDERMANN JACOB SJ

  ur. 1578 w Ehingen (Wirtembergia),zm. 20 VIII 1639 w Rzymie, Pisarz łaciński.

  Kształcił się na uniw. w Dylindze oraz w Augsburgu; 1594wstąpił do zakonu w Landsbergu; 1600-02 uczył w Augsburgu;1603-06 odbył studia teol. w Ingolstadt; 1606-14 był nauczycielemretoryki w kolegium jez. w Monachium i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /2 969

  praca w formacie txt

Do góry