Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIEGACZEWICZ, Biegacewicz WOJCIECH JAN

  ur. ok.1711 w Małopolsce, zm. 6 III 1767 prawdopodobnie w Krakowie,Filozof, teolog.

  Studiował w Akademii Krak., gdzie 1731 uzyskał doktorat,a nast. był prof, retoryki i filozofii; 1749-50 pełnił funkcjędziekana wydz. artium;

  1750 kapituła kolegiaty św. Annyw Krakowie, której był kanonikiem i dziekanem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGAŃSKI IGNACY SJ

  ur. 1 II 1725 w Wielkopolsce,Spowiednik królowej Marii Leszczyńskiej.

  Do zakonu wstąpił 1740; studiował 1747-49 matematykę weLwowie, nast. filozofię w Kaliszu i teologię w Poznaniu; 1752przyjął święcenia kapl.; 1753-55 odbył studia specjalistycznez matematyki i astronomii w Paryżu, a 1756 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGAŃSKI PAWEŁ SchP

  Imię zak. Stanisław, ur. 25 I1860, zm. 3 IV 1913 w Krakowie, pedagog i pisarz.

  Studiował na UJ teologię; 1881 wstąpił do zakonu; 1887-89był kierownikiem konwiktu krak., 1901-04 nauczycielem, a nast.kierownikiem Szkoły Przygotowawczej w kolegium krak.;

  wydałKonarsciana Zbiór dokumentów odnoszących się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGAŃSKI WŁADYSŁAW

  ur. 28 IV 1857 w Grabowien. Prosną, zm. 29 I 1917 w Częstochowie, Lekarz, filozof.

  W 1875-80 studiował medycynę i filozofię na uniwersytecieros. w Warszawie; 1881-82 pracował jako lekarz ziemski w Rosji;1882-83 kontynuował studia med. w Berlinie i Pradze; popowrocie osiadł w Częstochowie, rozwijając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /3 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEDERLACK JOSEF SJ

  ur. 27 III 1845 w Greven (Westfalia),zm. 15 XI 1930 w Innsbrucku, Socjolog, kanonista.

  Do zakonu wstąpił 1864, święcenia kapł. przyjął 1875, habilitował się 1882, mianowany 1895 prof, prawa kan. i teologiimor. w Innsbrucku;

  od 1897 wykładał prawo kośc. w Gregorianumw Rzymie, a od 1899 był rektorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEDA STANISŁAW, zw. Venatorius

  ur. w Łowiczu, zm. 1574w Gnieźnie, Teolog i poeta łaciński.

  W czasie studiów (od 1524) na Akademii Krak. wstąpił dozak. bożogrobców w Miechowie; 1535 uzyskał stopień magistraartium i przez 3 semestry był wykładowcą na tym wydziale,po czym objął w Miechowie kierownictwo studium klasztornego;

  1539-41...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIDŻNOR, Bijnor

  Egzarchat apostolski dla katolików obrządku malabarskiego w pn.-zach. Indiach (stan Uttar Pradesz), utworzony 23 III 1972 z części diec. Merath, jako sufragania ad instar łac. metropolii Agra, i powierzony karmelitom Niepokalanego Poczęcia NMP; obejmuje 31 755 km2 i liczy 83 katolików, 4 księży zak., 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIECHOWO

  Parafia w dekanacie miłosławskim w archidiecezjignieźnieńskiej. Kościół Narodzenia NMP, fundowany prawdopodobnie w XI w., przed 1677 był drewniany;

  1734-50 wzniesiono murowanyw stylu późnobarokowym z fundacji właściciela wsi FranciszkaKowalewskiego; 1718-1809 parafią zarządzali filipini, sprowadzenitu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIECHTIERIEW WŁADIMIR MICHAJŁOWICZ

  ur. 1 II 1857 w Sorali (obwód wiacki), zm. 24 XI 1927 w Kazaniu, Ros.fizjolog, psychiatra i psycholog, twórca -+ refleksologii.

  Jako profesor uniw. w Kazaniu stworzył 1886 pierwsze w Rosjilaboratorium psychologii eksperymentalnej, a 1896 założył„Niewrołogiczeskij wiestnik", pierwsze ros. czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIECZ

  Parafia i dekanat w diecezji tarnowskiej; gród B.istniał już w XI w.; 1257,anast. 1363 otrzymał B. prawa miejskie.Pierwotną parafię, powstałą w XI w. przy kościele św. Piotra,bp Jan Konarski włączył 1519 do parafii przy kościele BożegoCiała (eryg. w pocz. XIV w.); 1598 kard. J. Radziwiłł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /3 948

  praca w formacie txt

Do góry