Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIBLII ILUSTRACJA

  Szata ilustrująca i zdobiąca bibl.tekst w kodeksach Biblii lub niektórych księgach liturg. (od IIIdo XVI w. w rpsach, nast. w drukach bibl.).

  1. RĘKOPISY

  1. W o k r e s i e wczesnochrześcijańskim —iluminowano poszczególne księgi ST i NT lub ich grupy (Pięcioksiąg,Ośmioksiąg, Psalmy, Księgę Joba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /34 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W KAZNODZIEJSTWIE

  B. ma potrójne zastosowaniejako: 

  ° najdoskonalszy wzór i prototyp przepowiadaniachrzęść. (-> kerygmat);

  ° bezpośredni materiał czytańliturg. do skomentowania i uaktualnienia w -> homilii;

  ° podstawowymateriał i konstytutywne środowisko innych typów kaznodziejstwa chrześcijańskiego.

  1. W dziejach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /9 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - POWSTANIE

  Wszystkie księgi B. przypisywano dokońca XIX w. autorom, na których wskazywała tradycja; wzwiązku z dostrzeżeniem w nich źródeł, warstw, form i gatunkówlit. (-» biblijne rodzaje literackie), przy zastosowaniu metodyhistorii form (-> Formgeschichte), pytano, jakim sposobemposzczególne jednostki lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /46 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA

  Zbiór ksiąg uważanych przez Kościół za natchnione(-» natchnienie Pisma św.) oraz przyjętych do -» kanonuPisma św. z uwagi na zawarte w nich -> objawienie Boże Starego Testamentu i -> Nowego Testamentu; stanowi nie tylko-> depozyt wiary i jej regułę (-» reguła wiary), ale jest nadtowyrazem świadomości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /5 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - POJĘCIE I PODZIAŁ

  Wyraz B. pochodzi z gr. he bibbs(byblos), rzeczownika zapożyczonego ze słownictwa egip.,gdzie oznaczał bądź papirus, z którego w starożytności wyrabianomateriał piśmienny (Byblos), bądź „świętą i czcigodnąksięgę".

  1. Nazwa — W ST na oznaczenie całego zbioru ksiągśw. lub pewnej jego części...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /9 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGŁOPOPOWCY

  (ros. biegaf uciekać), Ruch rei.w obrębie popowców, przyjmujący w swoje szeregi zbiegłychduchownych prawosł., rozwijający się od końca XVII w.Po rozbiciu -> raskołu na popowców i ->- bezpopowców powstałproblem zapewnienia popowcom kontynuacji życia rei.przez napływ duchownych.

  Możliwość stwarzały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /3 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGUNI

  (ros. biegať uciekać), Zw. też wędrowcy (ros.stranniki), sekta rei. założona w środowisku nietowszczyny (-» bezpopowcy I) w końcu XVIII w. przez bliżej nie znanegoEufimiusza, odznaczająca się skrajną negacją świata.

  Rozwinęła się tajnie w pocz. XIX w., ale została wykrytaprzez władze carskie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /3 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEL, Byel, Byhel GABRIEL

  ur. ok. 1410 w Spirze (Nadrenia-Palatynat), zm. 7 XII 1495 w Einsiedel k. Tybingi, Niem.filozof i teolog, przedstawiciel -> nominalizmu.

  Studiował w Heidelbergu, gdzie 1441 otrzymał tytuł magistraartium, a nast. w Erfurcie; 1453 odbywał studia teol. w Kolonii,gdzie zapoznał się z filoz.-teol. myślą Alberta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGŁY SĄDOWY

  Rzeczoznawca, który z polecenia sędziego,w oparciu o własne wiadomości fachowe, wydaje dlacelów procesowych opinię o istnieniu, naturze i przymiotachwątpliwego faktu.

  Początki instytucji b.s. sięgają praw procesowych wyprzedzającychkan. proces prawa żyd. (Pwt 22,15), rzym. i germańskiego.Wg rzym. prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEDNYJ DIEMJAN, właśc. Jefim A. Pridworow

  ur. 13 IV1883 w Hubowce (Chersoń), zm. 25 V 1945 w Moskwie, Poeta.

  Z wykształcenia felczer; działalność literacko-publicystycznązwiązaną z czasopismami narodnickimi, a nast. bolszewickimi,rozpoczął 1899. Poezja B. reprezentuje pisarstwo zaangażowane(ideały proletariatu i rewolucji); najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt

Do góry