Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Saduceusze

  Józef interpretuje ich odrębności doktrynalne w terminach zaczerpniętych z filozofii greckiej. Podobno przyznawali człowiekowi nieograniczoną wolną wolę, nie uznawali „suwerenności przeznaczenia", to znaczy Opatrzności, a nawet, co u Żydów wydaje się nieprawdopodobne, interwencji Boga w ludzkie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rawenna

  Miasto w północnej Italii, od czasów Augusta ważny port nad Adriatykiem (Portus Classis); dziś port ten oddzielony jest od morza przez naniesiony muł. Za Honoriusza w roku 402 stała się rezydencją cesarza Zachodu. Jej piękne budowle kościelne prawie wszystkie pochodzą z czasów bizantyjskich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pryscylianizm

  Ruch religijny zrodzony w Hiszpanii ok. 375 roku z inicjatywy Pryscyliana, zamożnego i wykształconego człowieka świeckiego. Znamy go tylko za pośrednictwem jego przeciwników, więc trudno nam wyrobić sobie o nim dokładne pojęcie.

  Zdaje się, że propagował zgromadzenia prywatne o celach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysłów Księga

  Hebrajska Księga Przysłów mieni się dziełem Salomona, co zapewne sprawiło, że zaliczono ją do żydowskiego kanonu Biblii i następnie do kanonu różnych Kościołów chrześcijańskich. W rzeczywistości jest to dzieło niejednolite, którego różnych elementów nie sposób dokładnie datować, ale które, jak...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pseudoklementyny

  Tak nazywa się grupę pism, które krążyły pod imieniem Klemensa Rzymskiego, ale nie mają z nim nic wspólnego. Znamy je w dwóch różnych redakcjach: Homilie i Recognitiones (Rozpoznania). Jest to rodzaj pobożnej opowieści, podzielonej w Homiliach na dwadzieścia rozpraw, które jakoby Klemens wysłał do...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Qumran, Chirbet Qumran

  Stanowisko archeologiczne na skalnej platformie w odległości dwóch kilometrów od połnocno-zachodniego brzegu Morza Martwego. Prace wykopaliskowe, rozpoczęte po znalezieniu w pobliskich grotach tzw. rękopisów znad Morza Martwego, ujawniły wielkie ruiny zespołu budowli przeznaczonych dla ludzi żyjących...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rabini

  Nazwa pochodzi od aramejskiego słowa rabbi oznaczającego ..mistrz". Wyraz ten. którego istnienie potwierdzone jest od I wieku, określa człowieka biegłego w Prawie żydowskim. Scribae („pisarze", czyli uczeni w Piśmie), o których mówią Ewangelie, mieszczą się w tej kategorii. Rabini kształcili się w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poganie

  W czasach starożytnego chrześcijaństwa pojęciem tym obejmowano ogół pogan, w przeciwieństwie do narodu żydowskiego i, w ściślejszym znaczeniu, chrześcijan rekrutujących się z pogan. Po hebrajsku wyraz ten brzmiał gojim, (w języku greckim zastąpiono go słowem ethne), co Wulgata przetumaczyła na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięćdziesiątnica

  Od greckiego słowa pentekoste, co znaczy pięćdziesiąta, święto żydowskie przypadające w pięćdziesiątym dniu po święcie Paschy, stąd nazwa, jaką mu nadają niektóre teksty judeohellenistyczne i Dzieje apostolskie. Powszechnie Pięćdziesiątnica nazywana była świętem Tygodni, bo obchodzono ją w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prudencjusz

  348-ok. 410 roku, chrześcijański pisarz łaciński. Był adwokatem i wysokim urzędnikiem, potem, około pięćdziesiątego roku życia, aby odpokutować swe grzechy, postanowił opiewać chwałę Boga.

  Z jego obfitej twórczości wyróżniają się szczególnie Kathemerinon (Hymny chrześcijańskie) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt

Do góry