Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W KATECHEZIE

  B. jest nie tylko źródłem i prototypem-> katechezy, lecz istotnym jej środowiskiem, w wynikuczego katecheza bibl. jest podstawową formą wszelkiego nauczaniachrześcijańskiego. Zastosowanie B. w katechezie w ciągudziejów uzależnione było od poglądów na teorię i metodę przekazywaniamodelów postawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /15 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - TEKST

  Stanowi ostateczną, spisaną wersję ustnychtradycji dotyczących zarówno historii Izraela, jak też historii,działalności oraz pouczeń proroków i mędrców ST, nadto dziejówi nauki Jezusa, jego apostołów oraz Kościoła pierwotnego.

  A. STARY TESTAMENT — Źródłem współcz. wiadomościo tekście ST są kryt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /35 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W SPOTKANIACH BIBLIJNYCH

  Do najważniejszychform duszpasterstwa bibl., oprócz wypracowanych w ciąguwieków w Kościele ( -> homilia, -> katecheza), należą nabożeństwosłowa Bożego, godzina bibl., rozmowy oraz rozważania bibl.

  1. Nabożeństwo słowa Bożego — wprowadził SobórWat. II, zalecając jego odprawianie w wigilię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /16 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - PRZEKŁADY

  Gdy wyszły z użycia oryginalne języki(hebr., aram. i gr.), w których były zredagowane teksty bibl.,powstała konieczność tłumaczenia Pisma św. na języki używane.Potrzebę przekł. odczuwano już w starożytności, a na jegorealizację miała wpływ przede wszystkim liturgia. Lekcje Pismaśw. czytano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /61 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w LITERATURZE

  Jedno z głównych źródeł inspiracjipiśmiennictwa kształtującego się w Europie pod wpływemtradycji chrzęść;

  oddziaływa ona w literaturze zarówno natreści fabularno-ideowe, jak również dlatego, że zawiera gotowewzorce podstawowych gatunków lit. (kronikę, opowiadanie,przypowieść, aforyzm, dramatyczny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE

  Stanowi konstytutywnąi egzystencjalną podstawę misyjnego posłannictwa Kościoła odpoczątku jego istnienia (I) ; główne zastosowanie znajduje w liturgii(II), kaznodziejstwie (III) i katechezie (IV), a nadto w innychformach duszpasterstwa bibl., dostosowywanych do aktualnychpotrzeb działalności Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POWSZECHNEJ

  W pierwszychwiekach chrześcijaństwa odwoływano się do B. jedynie w celachegzeget. i homiletycznych. Dopiero od IV w. zaczął sięrozkwit liryki chrzęść, czerpiącej natchnienie z B. ; przykłademmoże być twórczość pierwszych łac. poetów chrzęść: JuwenkusaEvangeliorum libri IV, Prudencjusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /33 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - DZIEJE

  W Kościele apostolskim B. stanowiła podstawępracy mis. i duszpast.; apostołowie, powierzając „obsługiwaniestołów" 7 mężom, sami poświęcili się „wyłącznie modlitwiei posłudze słowa" (Dz 6,1-4). Głównym zadaniem duszpast.było „czytanie, zachęcanie, nauka" (1 Tm 4,13).

  Taki stosunekdo B. miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /8 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Wpływ B. wynikałzarówno z jej ścisłych związków z chrzęść, kulturą eur., jak i zespecyfiki pol. stosunków społ.-polit., decydujących o preferowaniuniektórych wątków tematycznych (A) oraz korzystaniuz ukształtowanego w powszechnym odczuciu (dzięki tłumaczeniomnar.) stylu bibl. ( B ) .

  A. TEMATY i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /51 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W LITURGII

  Zastosowanie B. w -> liturgii wiąże sięściśle i wynika z akcji liturg., w której następuje uobecnieniezbawczego dzieła Chrystusa; przy dobieraniu odpowiednich czytańPisma św. i tworzeniu tekstów liturg. istnieje więc koniecznośćstosowania tzw. egzegezy duchowej (zw. często egzegezaliturg. lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /25 957

  praca w formacie txt

Do góry