Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIELAK ANTONI OFMRef

  Imię zak. Jukundyn, ur. 8 VI1834 w Pilicy (k. Zawiercia), zm. 20 X 1900 w Krakowie, opiekunpielgrzymów pol. w Ziemi Świętej.

  Do zakonu wstąpił 1850; święcenia kapł. przyjął 1857 w Lublinie;od 1859 był lektorem gramatyki studium zak. w ChełmieLubel. ; w obawie przed wywiezieniem na Syberię za udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAK FRANCISZEK

  ur. 7 X 1892 w Krakowie, zm. 17 I1973 tamże, Historyk literatury pol., pedagog, działacz katolicki.

  Po studiach z zakresu filologii pol. i klasycznej 1910-14 naUJ podjął 1916 pracę w szkolnictwie prywatnym, a 1917-54pracował w ogólnokształcących gimnazjach krak.; 1927 zostałwykładowcą dydaktyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELANY

  Zach. dzielnica Krakowa i pn. dzielnica Warszawy; nazwa wywodzi się od osiedlonych tam w XVII w. kamedułów, zw. przez ludność okoliczną z racji białych habitów bielanami (-»-kameduli II, -> Kraków, -> Warszawa).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELANY WROCŁAWSKIE

  Parafia w dekanacie Wrocław Południe w archidiec. wrocławskiej, powstała przed 1353. Kościół gotycki św. Andrzeja Apostoła, z XIV w. (przebudowany w 1. poł. XVIII w.) ma got. ołtarz, kropielnicę i sakramentarium, renesansowe stalle i chrzcielnicę, barokowe ołtarze, klasycystyczną ambonę (SzmWr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAŃSKI PIOTR bp. unicki

  zm. 29 V 1798 we Lwowie, Organizator diecezji.

  Przyjął święcenia kapł. w Kościele unickim; mianowany bpemprzez cesarzową Marię Teresę 1779, sakrę biskupią przyjąłdopiero po wstąpieniu do zakonu 1781; zorganizował 1783unickie seminarium gen. we Lwowie; lojalny wobec władz austr.,prowadził jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAJEW ALEKSANDR DMITRIJEWICZ

  ur. w Ranienburgu(obecnie Czapłygin w guberni riazańskiej), zm. 1903 w Moskwie,Ros. teolog prawosławny.

  Studia teol. odbył 1872-76 w AkademiiDuch. w Moskwie, gdzie 1880 uzyskał stopień mgra teologiioraz nominację na docenta; 1893 został prof., 1899 uzyskałstopień dra teologii.

  W pracy Lubow'...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE TOWARZYSTWA

  Stowarzyszenia, których celemjest popularyzacja Pisma św. przez działalność wydawnicząi kolportaż oraz publikacje bibl. w językach narodowych.Inicjatywa tworzenia t.b. wyszła w XIX w. od protestantów,którzy w krótkim czasie zorganizowali ich kilka, o charakterzemiędzynarodowym.

  Na pocz. XX w. zaczęły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /13 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAJEW NIKOŁAJ JAKOWLEWICZ

  ur. 1843 w gubernikałuskiej, zm. 4 X 1894 w Kazaniu, Teolog prawosławny.

  Postudiach w Akademii w Kazaniu został 1870 docentem; 1878uzyskał tytuł dra teologii na podstawie rozprawy Rimsko-katoliczeskojeuczenije ob udowletworienii Bogu so storony czelowieka(Kazań 1878); 1879 został prof, przy katedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKI KOŚCIELNE

  W sensie ścisłym - b. [ =biblioteka] będące własnością Kościoła kat. i innych chrzęść,ugrupowań wyznaniowych; w sensie szerszym — b. utrzymywaneprzez państwo, związki lub instytucje społ. dla kształceniaduchowieństwa i podnoszenia kultury rei. w społeczeństwie.

  Zróżnicowanie b. kościelnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

  Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

  A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /38 789

  praca w formacie txt

Do góry