Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIERZMOWANIE

  (od czes. biřmovali utwierdzać, łac.confirmatio umocnienie), Sakrament -> inicjacji chrzęść, ściślezwiązany z chrztem; stanowi rozwinięcie i usytuowanie nadprzyr.egzystencji chrześcijanina w mocy Ducha Świętego,przez co uzdalnia go do świadomego udziału w budowaniuwspólnoty Kościoła.

  I. TEOLOGIA —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /27 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERZWNIK

  Parafia w dekanacie choszczneńskim w diecezjiszczecińsko-kamieńskiej, eryg. 1957.

  Pierwotną włość książąt pom. przekazali margrabiowie brandenburscy1286 cystersom w Kołbaczu, którzy założyli w B. filię opactwa, wznieśli got. kościół halowy, bez transeptu o 7--bocznym prezbiterium (rozbudowany w X...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERZGŁOWO

  Parafia i dekanat w diecezji chełmińskiej.Pierwsza wzmianka o B. pochodzi z 1263; po 1466 było siedzibąstarostwa.

  Parafia w B. powstała prawdopodobnie w XIII w. z częścipar. łążyńskiej ; kościół zbudowano na przełomie XIII i XIV w. ;w 2. poł. XVI w. kościół przejściowo był w rękach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNACKI MICHAŁ MARIAN

  ur. 24 IX 1855 w Lublinie,zm. 18 V 1936 w Warszawie, Pedagog i kompozytor.

  Był uczniem G. Roguskiego i W. Żeleńskiego; 1880 zostałdyr. Towarzystwa Muz. w Stanisławowie, od 1897 wykładałteorię muzyki w konserwatorium warsz., od 1903 harmonięw szkole Warsz. Towarzystwa Muz.;

  do ważniejszych kompozycjiB...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERAWA

  Parafia w dekanacie kozielskim w diecezjiopolskiej.

  Kościół par. Trójcy Świętej istniał prawdopodobnie w średniowieczu;obecny, późnorenesansowy, powstał 1562 z fundacjiPiotra Dluhomila, prawdopodobnie służył jako kaplica zamkowaprotest.;

  1614 dodano wieżę, a w XVIII w. kaplicę; 1662pracował w B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNAT z LUBLINA, Lubelczyk, Bernardus Lublinensis, Lublinius ks.

  ur. ok. 1465 w Lublinie, zm. ok. 1529, Pisarz.

  Autobiograficzna nota sporządzona (1516) na dziele Karola Boromeusza De Christiana religione pozwala na częścioweodtworzenie życiorysu B.

  Od 18 roku życia przebywał nadworach magnackich i patrycjuszowskich (także u Kallimacha); 1492 osiadł na dłużej u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERDIAJEW NIKOŁAJ ALEKSANDROWICZ

  ur. 19 III 1874w Obuchowie k. Kijowa, zm. 23 III 1948 w Clamart k. Paryża,Filozof ros., przedstawiciel chrześcijańskiego -> egzystencjalizmui personalizmu.

  W czasie studiów prawniczych w Kijowie wszedł w kontaktz ruchem socjalist. i marksizmem; po powrocie z zesłania (1898--1901) zapoznał się z idealizmem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /9 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEROŃSKI NESTOR HYGIN SOTER ks.

  ur. 11 I 1816w Krakowie, zm. 27 III 1899 w Małogoszczy (k. Chęcin), Publicystareligijny.

  Uczęszczał do szkoły pijarskiej w Podolińcu na Spiszu;seminarium duch. ukończył w Krakowie; 1839 przyjął święceniakapł. w trakcie studiów teol. w Akademii Duch. w Warszawie;1848-67 wykładał różne przedmioty z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERGBEL JULIAN

  ur. 1818 w Izabelinie (k. BrześciaLitew.), zm. 27 III 1885 w Warszawie, Pastor, bibliofil.

  Po studiach w Królewcu i Dorpacie był superintendentemKościoła ewangelickoreformowanego w Słucku i nauczycielemgimnazjum kalwińskiego; oddziaływał w duchu patriotycznymnie tylko na powierzoną jego opiece młodzież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERUTOWICE

  Parafia ewang.augsb. w wrocławskiejdiecezji ewangelickiej, z kościołem górskim Naszego Zbawiciela,zw. Wangiem.

  Oryginalny, drewniany kościółek z sosny norw., w stylunordycko-romańskim z 1. poł. XIII w., pochodzący znad jezioraWang w prow. Valdres (pd. Norwegia), odkupiony przezKróla Fryderyka Wilhelma IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /08.06.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt

Do góry