Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Skapula

  Gubernator prokonsularnej prowincji Afryki (211-213 r.), inicjator srogiego prześladowania chrześcijan. Tertulian w dziele Ad Scapulam usiłował natchnąć go bardziej ludzkimi uczuciami. Istotnie prześladowanie ustało przed końcem jego prokonsulatu.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Septymiusz Sewer [Lucius Septimus Severus]

  193-211 rok, założyciel dynastii Sewerów, zdołał pokonać swoich rywali podczas kryzysu, jaki nastąpił po zamordowaniu Kommodusa. Afrykanin, rodem z Leptis Magna w Trypolitanii z silnym piętnem tradycji punickiej, poślubił księżniczkę syryjską Julie Domnę, córkę najwyższego kapłana boga Baala z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Salona

  Miasto w Illirii, na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Za cesarstwa rzymskiego stolica prowincji Dalmacji; szczyt rozwoju osiągnęła za rządów Dioklecjana, który pochodził z tego regionu. O istnieniu gminy chrześcijańskiej świadczą męczennicy z końca III wieku. Odkryto tam ważne budowle...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samarytanie

  Mieszkańcy Samarii; w początkach ery chrześcijańskiej tworzyli żydowską sektę schizmatycką, potępioną przez judaizm oficjalny. Nie znamy ani początków, ani daty schizmy, która oderwała ich od judaizmu.

  Obecność elementów sprowadzonych do tego kraju przez Asyryjczyków po upadku królestwa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rufin

  Łaciński pisarz chrześcijański, urodzony w okolicach Akwilei, uczeń świętego Hieronima w Rzymie, zaprzyjaźniony z nim aż do chwili, gdy poróżnili się z powodu Orygenesa, którego dzieło Peri arehon Rufin przełożył na łacinę (Dc principiis). Wiele lat spędził w Egipcie jako mnich, potem w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samson

  Postać biblijna, jeden z sędziów izraelskich w okresie przedkrólewskim. Znany jest przede wszystkim jego związek z Dalilą i tragiczna śmierć w świątyni Dagona, którą obalił siłą swoicłi ramion i która padając zmiażdżyła go wraz z tysiącami Filistynów. O tym niezwykłym czynie i innych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rut Księga

  Księga kanoniczna Starego Testamentu, zaliczona do hagiografii w Biblii hebrajskiej, a do ksiąg historycznych, jako ciąg dalszy Księgi Sędziów, w różnych tłumaczeniach starożytnych i nowożytnych. Niektórzy badacze sądzą, że powstała przed okresem niewoli babilońskiej. Ale jej duch, na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanhedryn

  Po grecku synedrion znaczy „zebranie, rada"; najwyższa żydowska władza religijna w początkach ery chrześcijańskiej. Utworzono ją zapewne w czasach Antiocha Wielkiego (223-187 r. p.n.e.).

  Nazwa pojawia się za rządów Hyrkana II. Sanhedryn - sąd i rada państwowa -był początkowo emanacją i narzędziem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym

  W początkach ery chrześcijańskiej istniała w Rzymie kolonia żydowska licząca bez wątpienia wiele dziesiątków tysięcy członków: katakumby na via Appia, na via Nomentana i na Monteverde, podobnie jak setki inskrypcji sepulkralnych, przeważnie w języku greckim, potwierdzają jej liczebność.

  Byli to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /5 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sabazjos

  Bóg tracko-frygijski, identyfikowany przez Greków z Dionizosem i z Zeusem. Zdaje się, że pierwotnie było to bóstwo chtoniczne, pozostające w związku z urodzajnością pól. Za cesarstwa staje się przedmiotem misteryjnego kultu synkretycznego. Identyfikowano go również z Bogiem Żydów na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt

Do góry