Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BINKOWSKI WALENTY OFMRef

  Imię zak. Rogeriusz,ur. 11 I 1833 w Ostrobudkach (k. Rawicza), zm. 3 III 1904 wNowym Mieście Lubawskim, organizator zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1858, święcenia kapł. przyjął 1861; bylwykładowcą teologii i historii Kościoła w seminariach zak.,nast. kolejno gwardianem, definitorem, a 1873-75...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

  (gr. bios życie, ethos obyczaj), Wiedza normatywnaobejmująca problematykę mor., wynikającą ze strukturzwiązanych z rozwojem nauk biomedycznych.

  Przedmiot i zakres badań oraz kompetencji b. nie są jeszczew pełni określone; obejmują szereg zagadnień wchodzących wzakres medycznej -> deontologii.

  Badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /6 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGENETYCZNE PRAWO

  Prawo rekapitulacji, stwierdzeniezależności między procesami rozwoju rodowego i osobniczegow takiej formie, że filogeneza (rozwój form organ, wciągu trwania życia na ziemi) określa ostatecznie przebieg rozwojuosobniczego organizmów (ontogeneza) i stanowi mechanicznąprzyczynę ontogenezy; rozwój osobniczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINSWANGER LUDWIG

  ur. 13 IV 1881 w Kreuzungen(Szwajcaria), zm. 5 II 1966 tamże, Psychiatra.

  Studia med. odbył1900-06 na uniw. w Lozannie, Heidelbergu i Zuiychu;1906-08 był asystentem w Zurychu oraz pracował w KlinicePsychiatrycznej w Jenie; 1908-10 pracował w sanatorium wKreuzungen, którego 1910 został dyr.; był członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /4 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINDER MAKSYMILIANA

  Imię zak. Ludwika, ze Zgrom.Córek Bożej Miłości ( ^ miłość Boża III), ur. 20 V 1856 w Bisingen(RFN), zm. 23 IX 1944 w Woli Justowskiej (k. Krakowa),pedagog.

  Do zgromadzenia wstąpiła 1874 w Wiedniu; 1878 ukończyłaseminarium nauczycielskie w Opawie; nast. uczyła w szkolepowsz. w Brnie; przeniesiona 1888...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINNEWALD, Bienwald MATTHIAS

  ur. ok. 1500 w Gdańsku,zm. 1573 w Olsztynku, Teolog protestancki.

  Był członkiem zak. karmelitów w Gdańsku; opowiedziawszy się za nauką Lutra, opuścił klasztor i 1524 został kaznodziejąprzy kościele św. Bartłomieja;

  1525 działał przez kilka miesięcyw Elblągu, wysłany tam w celach propagandowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINSFELD PETER bp.

  ur. ok. 1546 w Binsfeldzie (Nadrenia),zm. 2 4 XI 1598 w Trewirze, Flamandzki kanonista i teolog.

  Studiował w Rzymie; 1578 został prob., a 1580 bpem pomocniczymi wikariuszem gen. w Trewirze; 1582 i 1586 był równieżrektorem tamt. uniwersytetu.

  Wszystkie dzieła B. wydano 1611w Kolonii; najważniejsze z nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINAROWA

  Parafia w dekanacie bieckim w diecezji tarnowskiej.Wieś król. lokowana 1348; parafia powstała prawdopodobniew XIV w. przy kościele św. Michała.

  Obecny kościół par., got.,drewniany, o konstrukcji zrębowej, zbudowany ok. 1500, restaurowany1641; polichromia stropu z 1. pol. XVI w., nawyz 1643 oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINBIR KILISE

  (tur. tysiąc i jeden kościół), Barata, zespółruin budowli sakr. rozmieszczonych wzdłuż zbocza wzniesieniaKara Dag w Likaonii (Turcja) między miejscowościamiMaden Sehir a Degile.

  Zespół ten nie jest wymieniany w żadnym źródle hist. ; niespotykane zgrupowanie wielu budowli sakr., służących do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILOKACJA MISTYCZNA

  (z łac. bis dwa razy i locatioumiejscowienie), Równoczesna dostrzegalność „w cielesnej postaci"tej samej (żyjącej) osoby w 2 różnych miejscach.

  To niezwykłe zjawisko związane jest z przeżyciami mist.,przy czym jednoczesna obecność mistyka w drugim miejscu macechy zjawienia się, czyli obecności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt

Do góry