Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIOGRAFIA DUCHOWA

  (gr. bios życie, grafem pisać),Opis życia duchowego jakiejś osoby i jego rozwoju. Przedmiotb.d. stanowią wewn. przeżycia osoby, jej poglądy na temat życiaduchowego i oparta na nich zewn. działalność apostolska.Do b.d. zalicza się nie tylko żywoty świętych i kandydatów naołtarze (hagiografia), ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /6 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRET

  (łac. biretum, pileus), Czworokątne sztywne nakryciegłowy z 3 (zwyczaj rzym.) lub 4 (zwyczaj przyjęty w Niemczech,Francji, Anglii, Polsce) rogami, z pomponem lub bez,część urzędowego stroju duchownych.

  Pierwotnie mała miękkaczapeczka noszona pod kapturem opończy (łac. birrum); byłoznaką godności np...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA

  (gr. bios życie, logos słowo, nauka), Nauka(lub zespół nauk) o -» życiu jako procesie ciągłym — jego naturze,czynnościach (przejawach), oraz jako procesie nieciągłym— formach żywych organizmów, ich budowie, ewolucji, rozwojuosobniczym, środowisku życia, wzajemnym stosunku międzynimi a środowiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /15 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA TEORETYCZNA

  Dział -> biologii zajmującysię badaniem istoty życia integracyjnie; nie przeprowadza eksperymentów,ale wykorzystuje doświadczenia innych dyscyplin,o ile mogą one przyczynić się do wyjaśniania natury -+ życia;przeciwstawna biologii doświadczalnej i opisowej.Istnieje kilka kierunków b.t.:

  ° Organizmalny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGII FILOZOFIA

  Filozofia poznania biol., metabiologialub (szeroko rozumiane) logika, metodologia i epistemologiabiologii, dział nauki traktujący -> biologię jako źródłopoznawcze (biologia od wewnątrz), przeciwstawny traktowaniujej jako faktu kulturowo-cywilizacyjnego (biologia od zewnątrz),widzianego w kontekście jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /4 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIZM

  Kierunek metodol.-filoz., preferujący biol.punkt widzenia rzeczywistości, lub analog, postawa; tendencjado redukcji problemów pozabiol. do problemów biol. lub dobiologizacji struktur i funkcji zjawisk psychol.; potocznie —kult -> biologii.

  1. Geneza i t y p o l o g i a — U źródeł b. leży XIX-wiecznyscjentyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /14 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIONDO, Blondus FLAVIO

  ur. 1392 w Forli, zm. 4 VII1463 w Rzymie, Historyk, archeolog.

  Studiował nauki human, i prawnicze w różnych miastach pn.Włoch. Ok. 1432 przybył do Rzymu i rozpoczął pracę jakonotariusz Kamery Apost.; 1434 został sekretarzem pap.; w Kuriirzym. pracował za pontyfikatu Eugeniusza IV, Mikołaja V,Kaliksta III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGENEZA

  (gr. bios życie, genesis zaistnienie), Zespółprocesów, w wyniku których układy organiczne nieożywionedzięki połączeniu białek, kwasów nukleinowych i in. związkówuzyskały nową organizację i nowe właściwości nazywane -> życiem(b. w aspekcie nauk przyr.); w filozofii przyrody okresw dziejach Ziemi, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /6 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINTERIM ANTON JOSEF

  ur. 19 IX 1779 w Dusseldorfie,zm. 17 V 1855 tamże, Historyk i kanonista.

  W 1796-1802 był franciszkaninem, a po wystąpieniu z zakonuod 1805 prob, w Bilk (przedmieście Dusseldorfu); w czasiesporu abpa Kolonii CA. Droste zu Vischering z rządem prus.w kwestii małżeństw mieszanych wydał kilka broszur, za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINZU, Binzuruharada, sanskr. Pindolabharadwadża

  W hagiografii buddyjskiej jeden z 1 6 -> arhantów (jap. arakari), który zrezygnował z nirwany, by prowadzić ludzi do zbawienia; wcielenie cnoty miłosierdzia.

  W Japonii rozpowszechnione jest wierzenie, że potarcie chorej części ciała o figurę B. przywraca zdrowie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt

Do góry