Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BISMARCK

  Diecezja w Stanach Zjedn. (Pn. Dakota)eryg. 31 XII 1909 jako sufr. Saint Paul—Minneapolis.

  Pierwszym bpem był V. Wehrle O S B (1855-1941), zał. klasztoruw Saint Gall i opactwa w Richardton. Katolicka ludnośćdiec. rekrutuje się głównie z emigrantów oraz z Indian;

  B. zajmuje 88 720 km2 i liczy 244 777...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPSKI STEFAN ks.

  ur. 1 IV 1895 w Koluszkach(k. Łodzi), zm. 31 V 1973 w Warszawie, Kanonista.

  Po studiach teol. we Włocławku przyjął 1917 święcenia kapł.,a 1918-22 odbył studia specjalistyczne i uzyskał doktorat z prawakan. na UW. Był we Włocławku prefektem szkół średnich,a od 1926 wykładowcą w seminarium duch.; od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPSKI PIOTR, ZW. Wierzbięta

  zm. 1620, Mówca; pochodziłz okolic Sieradza, z rodziny ewangelickiej.

  W 1603-04 kształcił się w szkołach protest, w Zgorzelcu,Frankfurcie n. Odrą i 1607 Wittenberdze, 1608 w jez. akademiiw Moguncji; po jej ukończeniu 1610 przyjął katolicyzm;

  1611studiował w Rzymie, gdzie wobec pap. Pawła V i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPIEC JAN, Jan z Opatowca, Biskupek, Johannes Episcopellus OP bp.

  ur. ok. 1377 w Krakowie, zm. 22 IV 1452w Chełmie, Mąż stanu, jeden z wybitniejszych bpów Polski XV w.Pochodził z rzemieślniczej rodziny krak.; wstąpił do zakonuw Opatowcu k. Krakowa;

  1405 był przeorem w klasztorze krak. ;1407 rozpoczął studia w Akademii Krak., ale ich nie ukończył;1409-10 na kapitule...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPÓW KATALOGI, cathalogi, series, nomina episcoporum

  Jedno z najstarszych źródeł do ustalenia sukcesjibpów ( -> sukcesja apostolska) we wczesnochrześc. i średniow.Kościołach lokalnych.

  K.b. wykazujące wyraźne tendencje naśladowcze w stosunkudo staro- i nowotest. genealogii (Rdz 5,1-32; 10,1-29; 11,10-32;Mt 1,1-16; Łk 3,23-38), żyd. i gr. tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /6 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP SUFRAGAN

  (łac. suffragari głosować, wspomagać),W znaczeniu ścisłym — ordynariusz diecezji podległej -»metropolicie; potocznie, zwł. w Polsce, -> biskup pomocniczy.

  W znaczeniu ścisłym terminem tym posługiwał się SobórTryd. (sess. 6 c. 1 De ref., sess. 23 c. 1 De ref, sess. 24 c. 2 De ref.)oraz prawo kodeksowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP TYTULARNY

  (łac. episcopus titularis), Bpmający sakrę biskupią oraz tytuł dawnej, aktualnie nie istniejącejdiecezji, nie mający jednak jurysdykcji.

  Urząd b.t. wziął swój początek w VII i VIII w., gdy po inwazjimuzułmanów i pogan na kraje chrzęść. Wschodu, Afrykii Hiszpanii, wielu bpów tamtejszych diecezji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPICE

  Parafia w dekanacie piaseckim w diecezjilubelskiej.

  Bp krakowski kard. Z. Oleśnicki erygował 1444 parafię przydrewnianym kościele św. Stanisława Bpa (przeniesionym wrazz wystrojem wnętrza z Piotrawina k. Opola Lubel.), a 1450nadał B. prawa miejskie (odebrane 1869);

  wskutek zniszczeniaprzez pożar 1626...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

  Błogosławieństwoudzielane wiernym przez bpa potrójnym znakiem krzyża;

  ° u r o c z y s t e — śpiewane, w mitrze, z pastorałem w ręku, nazakończenie mszy lub in. liturg. czynności pontyfikalnych, np.sakramentu bierzmowania, nieszporów, -> ingresu, wizytacjiitp.;

  ° zwykłe — bez insygniów (mitry i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /5 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPIEC, Biskupiec Reszelski, Biskupiec Warmiński

  Parafia i dekanat w diecezji warmińskiej.Najmłodsze z tzw. miast warm., miało zamek biskupi wymieniany1389, zburzony podczas wojny 13-letniej (1454-66);

  miastolokował 1395 bp H. Sorbom. Kościół par. św. Jana Chrzcicielaistniejący przed lokacją miasta, kilkakrotnie niszczonyprzez pożary i wojny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt

Do góry