Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA TEOLOGIA

  W sensie ścisłym - teologiaukształtowana w okresie cesarstwa bizant. (-» Bizancjum)w Kościele -> prawosławnym, szczególnie pod wpływem sporówobrazoburczych (726-843), w sensie szerszym — teologia gr. kontynuującaod XV w. tradycję bizant. (grecka teologia).

  I. SPECYFIKA — T.b. cechuje swoisty związek z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /18 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BJ0RNSON BJORNSTJERNE

  ur. 8 XII 1832 w Kvikne (dolnaNorwegia), zm. 26 IV 1910 w Paryżu, Norw. poeta, powieściopisarz,dramaturg i publicysta.

  Był synem pastora; 1850-53 studiował w Krystianii (Oslo).Podjąwszy działalność publicystyczną, domagał się polit, uniezależnieniaNorwegii od Szwecji, a także poprawy losu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /3 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLACHERNIOTISSA, Theotokos ton Blachernon

  IkonaMB czczona od poł. V w. w maryjnym sanktuarium w -> Blachernach;do tego przedstawienia nawiązywały niektóre typyikonograficzne MB upowszechnione w Kościele wsch. i częściowow Kościele zachodnim.

  I. Kult — B. uważana była za strażniczkę, protektorkę i zwycięskąpatronkę imperium bizant. ( ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /6 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLACKTERNY

  Słynne sanktuarium maryjne w Konstantynopoluz relikwiami szat NMP oraz ikoną, która zapoczątkowałatyp przedstawień MB ( -> Blacherniotissa) ; istniało odV w. do pożaru kościoła 1434.

  Budowę sanktuarium, rozpoczętą w poł. V w. przez cesarzowąPulcherię, ukończył ces. Leon I (457-474);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLACK POWER

  (ang. black czarny,.power moc, siła),Hasło ideologiczne murzyńskiego ruchu wolnościowego w StanachZjedn., wyrażające jego drogę do walki o samostanowienie,czyli równouprawnienie i uniezależnienie się od rasybiałej w tworzeniu kultury, cywilizacji oraz polityki; w wynikuinterpretacji teol. tej ideologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /9 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA SZTUKA SAKRALNA - GENEZA i DZIEJE

  Ojcowie Kościoła wsch. uważali malarstwoza jeden z głównych środków głoszenia prawd wiary,a sobory powsz. szczegółowo ustalały kan. wzorce przedstawień;od IX w. sztuka sakr. podlegała ścisłej kontroli Kościoła.

  1. Początki i zasięg — W Bizancjum zadaniem twórczościartyst. było ukazywanie:

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /19 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA SZTUKA SAKRALNA

  Sztuka Kościoła wsch. łącząca elementy sztuki późnego antyku gr. i rzym. z tradycjami artyst. Bliskiego Wschodu, zwł. syr. i aleks.; wyodrębniła się ze sztuki wczesnochrześcijańskiej, pozostając od V w. pod wpływem dworu ces. w Konstantynopolu (-> Bizancjum), i upowszechniła się w Kościele ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BIULETYN ZJEDNOCZENIA POLSKICH INŻYNIERÓW KATOLIKÓW"

  Kwartalnik wyd. 1938-39 w Warszawie przez powstałe 1936 Zjednoczenie Pol. Inżynierów Katolików, pod red. T. Kulińskiego i R. Brelewskiego, poświęcony pogłębieniu światopoglądu kat. i etyki zawodowej pol. inteligencji techn. ; omawiał sprawy gosp., społ., zawodowe, podawał wiadomości z życia kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISZTYGA KAZIMIERZ SJ

  ur. 26 I I 1869 w Woli Batorskiej(k. Krakowa), zm. 17 VIII 1938 w Starej Wsi (k. Brzozowa),Teolog, kaznodzieja ludowy.

  Do zakonu wstąpił 1885, święcenia kapł. przyjął 1897; przez15 lat był wykładowcą etyki, teologii dogm. i homiletyki w studiumzak., a równocześnie pracował jako misjonarz lud. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM

  Bizantyjskie cesarstwo, wielonarodowa monarchiao zmieniającym się obszarze, utworzona w IV w. zewsch. prowincji rzymskiego cesarstwa, istniejąca do 2. poł.XV w., ze stolicą w Konstantynopolu (dawne Bizancjum).

  Powstało w wyniku syntezy: rzym. systemu prawno-ustrojowego,kultury hellenist. i chrześcijaństwa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /27 166

  praca w formacie txt

Do góry