Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BOBBIO

  Opactwo benedyktyńskie i bpstwo w pn.-zach.Włoszech; od nazwy miasta przyjęła się dla rpsu kodeksu liturg.nazwa Mszał z Bobbio.

  1. Opactwo — zał. 612 przez Kolumbana na miejscuwczesnochrześc. kościoła (św. Piotra); bogato uposażone przezkróla longobardzkiego Agilulfa (zm. 616). Początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /6 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

  SłowaChrystusa obiecujące specjalną nagrodę za heroiczną postawęw życiu chrześcijańskim.

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  1. B.e. zawarte we wstępie do -> Kazaniana górze przekazał Mt (5,3-9) i Łk (6,20-26). Między tymiprzekazami występują różnice: Mt podaje 8 błogosławieństw(dalsze stanowią tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /8 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLAŽEJOVYSKI MIKOŁAJ, Mikołaj z Błażejowie, Błaszkowski bp.

  ur. ok. 1405 w Błażejowicach (k. Raciborza), zm.21 XII 1474 w Brzozowie.

  Od 1442 kształcił się w Akademii Krak., nast. był kustoszemkatedry krak. oraz sekretarzem Kazimierza Jagiellończyka;dzięki poparciu króla, mimo początkowego sprzeciwu kapituły,został 1452 bpem przem.; zajmował się rewindykacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBER PIOTR ks.

  ur. 11 IX 1907 w Miechowie, zm. 2 XII1955 w Krakowie, Teolog, kanonista.

  Święcenia kapł. przyjął 1930 w Krakowie; po odbyciu studiówfiloz.-teol. na UJ zdobył 1932 doktorat teologii; 1932-35studiował prawo kan. na KUL, uzyskując doktorat na podstawierozprawy Pojęcie tajnej przeszkody małżeńskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

  Życzenie lub uzyskanie specjalnejprzychylności Bożej dla jednostki lub wspólnoty poprzezodpowiednie słowa lub symboliczne gesty sakralne.

  Z uwagi naegzystencjalną zależność stworzenia od Stwórcy (-> OpatrznośćBoża) b. stanowi podstawową sakr. kategorię religii, choć występujerównież w formie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /16 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD

  W sensie ścisłym — wzięcie poznania fałszywego(niedokładnego) lub bezzasadnie przyjętego za prawdziwe (dokładne)lub zasadnie przyjęte; w znaczeniu szerszym — jakakolwiekwada lub usterka w zdobywaniu, formułowaniu, uznawaniui przekazywaniu poznania (tzw. b. teoretyczny), a takżewszelkie uchybienie regułom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /13 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOK ALEKSANDER ALEKSANDROWICZ

  ur. 28 X I 1 8 80w Petersburgu, zm. 7 VIII 1921 tamże, Ros. poeta, czołowy przedstawicielsymbolizmu. Studia filol. ukończył w Petersburgu.

  Na wczesną twórczość B. oddziałała filozofia mist, i poezjaW.S. Sołowjowa, zwł. jego mist, wiara w istnienie irracjonalnejwięzi i idealnej harmonii między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁESZYŃSKI MATEUSZ OSPĘ

  ur. ok. 1626 w KamienicyPol. (k. Częstochowy), zm. 21 IV 1693 w Pińczowie, Teolog.

  Do zakonu wstąpił 1648, śluby złożył 1649; po ukończeniustudiów filoz.-teol. u jezuitów w Ostrogu i Poznaniu przyjąłświęcenia kapł.; 1657-59 i 1662-63 wykładał teologię w studiumzak. na Skałce w Krakowie; 1675...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁONIE

  Parafia i dekanat w archidiecezji warszawskiej(do 1798 w diec. poznańskiej).

  W 1380 Janusz I, książę Mazowsza, dokonał lokacji miastana prawie chełmińskim. Parafia powstała w X I I w.; 1253 wzniesionokościół Przenajśw. Trójcy (do 1288 prawdopodobnie byłkolegiatą);

  1288 Konrad II, książę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDNE KOŁO

  Rodzaj błędu logicznego (-> błąd I)spotykany w definiowaniu oraz rozumowaniu (wnioskowaniu).

  W definiowaniu b.k. (łac. circulus in definiendo, idem per idem)występuje wtedy, gdy termin T określa się za pomocą terminu T(b.k. bezpośrednie) lub gdy termin T określa się za pomocą terminuS, definiowanego z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt

Do góry