Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BODHI

  (sanskr. oświecenie, przebudzenie), Najdoskonalszawiedza, po której osiągnięciu człowiek staje się -> buddąlub -» dżina; w pierwotnym buddyzmie uchwycenie i dokładnezrozumienie „czterech szlachetnych prawd" buddyjskich dotyczącychcierpienia; obecnie wiedza posiadana przez arhantówi -> bodhisattwów, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCIAN JOSYF bp.

  ur. 10 III 1879 w Busku (k. Lwowa),zm. 21 XI 1926 we Lwowie, Unicki pisarz kościelny.

  Pochodził z rodziny mieszczańskiej; 1897 wstąpił do unickiegoseminarium duch. we Lwowie i uczęszczał na wydz. teologicznyUniw. Lwowskiego; od 1902 studiował w Innsbrucku;1904 przyjął święcenia kapł., po czym był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCHART de CHAMPIGNY CHARLES OFMCap

  Imięzak. Honorat, ur. 18 I 1566 w Paryżu, zm. 26 IX 1624 w Chaumont(Alzacja), kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1587 po ukończeniu studiów filoz. w jez.Collège de Clermont w Paryżu; studia teol. kontynuował w instytutachzak. w Rzymie i Wenecji pod kierunkiem Wawrzyńcaz Brindisi;

  1595...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBRUJSK

  Parafia i dekanat w przedrozbiorowej diecezjiwileńskiej. Miasto istnieje prawdopodobnie od XIV w.

  Parafię kat. erygowano przed 1627 przy kościele św. Piotrai Pawła fundacji wojewody parnawskiego Piotra Tryzny, którysprowadził jezuitów i powierzył im szkolnictwo; 1630 otworzylioni tu rezydencję (podległą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBRZYNSKI MICHAŁ

  ur. 30 IX 1849 w Krakowie, zm.3 VII 1935 w Poznaniu, Historyk, polityk.

  Od 1867 studiował prawo na UJ i 1872 uzyskał doktorat;pod wpływem A.Z. Helcia zainteresował się historią prawa pol.;od 1875 w Niemczech (m.in. u R. Sohma) studiował historięprawa niem. ;

  1873-85 kierował katedrą historii prawa pol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /3 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCAS del TORO

  Prałatura samodzielna w RepublicePanamy (na wyspie).

  Powstała 17 X 1962 z pn.-wsch. częścidiec. David jako sufragania tejże; zajmuje 8630 km2 i liczy43 500 mieszk., w tym 21 600 katolików, 4 parafie, 12 księżyzak., 12 zakonników, 3 domy zak. żeńskie z 17 siostrami.

   

  AAS 55(1962) 923-924; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCCACCIO GIOVANNI

  ur. 1313 w Ccrialdo (Toskania)lub w Paryżu, zm. 21 XII 1375 w Certaldo, Wł. pisarz.

  Jako student prawa kan. postanowił poświęcić się literaturze.Wróciwszy 1340 do Florencji, podjął studia nad literaturą klasyczną; piastował różne godności ofiarowywane mu przezmiasto.

  W tym okresie osiągnął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /5 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCCHORN SZYMON SJ

  ur. 22 X-1639 w Braniewie,zm. 6 I 1721 w Świętej Lipce (k. Reszla), Misjonarz, pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1660; był przełożonym domu mis. w Królewcu(1681-88), regensem seminarium diec. w Braniewie (1688--92), nast. rektorem kolegium w Reszlu (1692-95) i Braniewie(1707-10), gdzie 1708 utworzył katedrę prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBOWA

  Parafia i dekanat w diecezji tarnowskiej. Pierwszawzmianka źródłowa o B. pochodzi z XIII w. (1339-1934 miastona prawie magdeburskim).

  Przed 1334 erygowano w B. kościół par. Wszystkich Świętych,a przed 1412 założono szkołę parafialną. Na prośbę właścicielaB. — Achacego Jordána, bp krak. P. Tomicki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBOWICKO, Bobowiecko

  Wieś w parafii Międzyrzeczw diecezji gorzowskiej, dawny ośrodek -> braci polskich.Prawdopodobnie już w X V I w. był w B. kościół kat. (wizytacjaz 1603);

  przed 1610 zajęli go bracia pol. (odłam plebejski)z Międzyrzecza, którzy z powodu tarć z luteranami przenieślisię do B.; po zniesieniu 1624 gminy w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt

Do góry