Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BOGOLUBOW ZOE CR

  Imię zak. Jozafata, ur. 21 Xl1885 w Słonimie (Białoruska SRR), zm. 15 III 1955 w Warszawie,nauczycielka, działaczka oświatowa.

  Organizowała i prowadziła w Rosji szkoły doświadczalne,zbliżone programem do tzw. szkół pracy; w wychowaniu stosowałabadania psychol., przeprowadzane na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOMILI

  Sekta rel. pokrewna katarom i albanom,działająca do X w. na Płw. Bałkańsldm i w Konstantynopolu,nawiązująca do -» manicheizmu i gnostycyzmu(wzmianki o b. podał Eutymiusz Zigabenos w Panoplia dogmaticaPG 130, 1289-1332).

  Twórcą sekty był prawdopodobnie kapłan Jeremiasz, zw.Bogomiłem, oraz Jan Czurila...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOR

  Diecezja na Jawie (Indonezja) eryg. 3 I 1961 jako sufr. Dżakarty; utworzona została z prefektury apost. Sukabumi, istniejącej od 1948;

  zajmuje 16 676 km2 i liczy 6 min ludności, w tym 9731 katolików, 24 parafie, 18 kaplic, 2 księży diec. i 18 zak., 5 domów zak. męskich z 34 zakonnikami, 9 domów zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOSTROITIELSTWO

  Pogląd filoz. traktujący twórcząpracę ludzką jako „tworzenie Boga", czyli pracę z zasadyreligijną.

  Powstał w obrębie -» marksizmu w Rosji w pierwszym10-leciu XX w. ; jego zwolennikami byli A.A. Bogdanów, A.W.tunaczarski, W.A. Bazarów i M. Gorki; zanikł po 1918.Pogląd ten zbliżony był do „pozytywnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOCZŁOWIECZEŃSTWO

  (ros. bogoczelowieczestwo,bogoczelowiecznosť), Termin filoz.-teol. oznaczający bosko-ludzkąrzeczywistość Chrystusa (-» Bóg-Człowiek), pośrednio zaśtajemnicy Kościoła, życia chrzęść oraz całego procesu ewolucjidziejów ludzkich (-> teandryzm); zasadnicze pojęcie występującew filoz.-teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /9 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDANOWICZ WALERIAN ks.

  Żył w 2. poł. XVIIIi 1. poł. XIX w., kanonista.

  Studiował w Wiedniu, gdzie słuchał wykładów kanonisty P.J.Rieggera (1705-75), od którego przejął poglądy józefińskie; 1783objął katedrę prawa kan. na UJ; pracował — w duchu józefińskim— nad zamierzoną przez Komisję Edukacji Nar. kodyfikacjąprawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDAŃSKI ANTONI ks.

  ur. 14 IX 1891 w Maluszynie(k. Radomska), zm. 13 VI 1938 w Skulsku (k. Konina), Działaczreligijny.

  Do gimnazjum uczęszczał w Warszawie, uczestniczył 1905w strajku szkolnym; seminarium duch. ukończył we Włocławku,1913-18 odbył studia teol. na uniw. we Fryburgu Szwajc; 1914przyjął święcenia kapl. ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDO - GEGEN

  (mong. bogdo święta, gegeen światłość,światłość majestatu), Oficjalny tytuł (po -> dalajlamie i -> panczenlamie)najwyższych dostojników w hierarchii Kościołalamaickiego w Mongolii ( -» lamaizm).

  Tytuł b. przyjął po raz pierwszy w XVII w. Łubsan DambaDżancan (1636-1725), uznany za wcielenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGEDAIN BERNARD JÓZEF (w PSB mylnie Jakub) bp.

  ur. 11 XI 1810 we Wróblinie Głogowskim, zm. 17 IX 1860 w Pszczynie, Działacz oświatowy i spol., wydawca, obrońcajęzyka pol. na Górnym Śląsku.

  Wychowywany był przez stryja, cystersa w Obrze (późniejszegoprob, w Kopanicy); studiował teologię we Wrocławiui Poznaniu, gdzie 1834 przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOBOJNOŚĆ

  (od bogobojny - sprawiedliwy, lękający się Boga, pobożny, świątobliwy, rei., czczący Boga) ; W znaczeniu potocznym — gorliwość w spełnianiu przepisów i praktyk rei., czczenie Boga, uczciwość, religijność, -» pobożność; w sensie teol. usposobienie wewn. nacechowane -> bojaźnią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt

Do góry