Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BOGUCHWAŁ OFM

  Żył w XIII w., duszpasterz, kaznodzieja,spowiednik bł. Kingi.

  W Nowym Korczynie wygłosił 1270 w obecności księciaBolesława Wstydliwego, Kingi i dworu książęcego kazanieo cudach niedawno zmarłej Salomei;

  1279 był w Krakowiespowiednikiem księcia Bolesława Wstydliwego; po wstąpieniuKingi do klasztoru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUFAŁ, Boguchwał II bp.

  zm. 9 II 1253 w Solcu(k. Środy Wlkp.); Pochodził prawdopodobnie z rodu Porajów.

  Od 1211 był kanonikiem pozn., od 1231 kustoszem i kanonikiemgnieźn. ; sakrę biskupią przyjął prawdopodobnie 10 VIII1242; zapoczątkował 1243 budowę nowego prezbiterium w katedrzepozn.;

  do 1246 był kolektorem świętopietrza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUCHWAŁA, dawniej Pietraszówka

  Parafia w dekanacierzeszowskim w diecezji przemyskiej.

  Osada wymieniona 1373, należała od 1724 do Teodora Lubomirskiego,który uzyskał 1728 dla Pietraszówki prawa miejskie,zmieniając jej nazwę na B.; obecnie wieś; pierwotny kościół św.Klemensa Rzym. i Doroty zbudowano 1468;

  obecny św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUCICKI JÓZEF JAN KANTY ks.

  ur. 1747 w Bogucicach(k. Buska), zm. 26 XII 1798 w Igołomii, Historyk Kościoła.Z pochodzenia Żyd, 1758 ochrzczony; od 1759 kształcił sięw Krakowie, gdzie 1769 uzyskał doktorat filozofii, po czym wstąpiłdo Akademicko-Diecezjałnego Seminarium Duch.; 1769przyjął święcenia kapł.;

  1773-75 przebywał we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUCKI HENRYK OP

  ur. 1728, zm. 1782 w Pińsku,Teolog. Śluby zak. złożył 1747 w Podkamieniu, teologię studiowałw Rzymie.

  Po powrocie do kraju wykładał przed 1760 filozofię w Podkamieniu,a teologię spekulatywną w studium zak. we Lwowiei w Żółkwi; przed 1777 uzyskał bakalaureat z teologii; 1780-81był przeorem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUCKI JÓZEF SJ

  ur. 9 I 1693, zm. 23 lub 24 I 1737w Rawie Mazowieckiej, Kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1708; 1711-14 studiował filozofię w Lublinieoraz 1718-22 teologię w Poznaniu, gdzie 1720 przyjął święceniakapł.; nast. wykładał poetykę, retorykę i etykę oraz byłkaznodzieją w kolegiach jez. we Lwowie, Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUFAŁ SOCist

  Żył na przełomie XII i XIII w., misjonarzwśród Prusów.

  Pochodził najprawdopodobniej z rodu Pałuków; w Łekniewstąpił do zakonu, któremu przekazał własną posiadłośćDębogórę; w pocz. XIII w. uczestniczył w mis. działalnościopactwa łekneóskiego wśród Prusów; J. Nowacki utożsamił B.z pierwszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOTA

  Metropolia w Kolumbii. Miasto założył 1538Hiszpan Gonzalo Jiménez de Quesada pod nazwą Santa Fé deB.; od 1598 było siedzibą gubernatora hiszp.; od 1819 B. jeststolicą Kolumbii, a od 1955 siedzibą Sekretariatu Rady BpówAmeryki Łacińskiej.

  Diecezję B. erygowano 1562, a 22 III 1564 podniesiono dorangi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUFAŁ, Boguchwał I bp.

  zm. 8 VIII prawdopodobnie1146.

  Pochodził z rodu Porajów; był kustoszem pozn.; bpempozn. został prawdopodobnie 1141;

  1146 otrzymał od MieszkaStarego wieś Lusowo na utrzymanie katedry pozn. za poparcieudzielone mu w walce z księciem Władysławem II Wygnańcem.

   

  S. Karwowski, Biskupi poznańscy z XII i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOISKATIELSTWO

  Ruch w Rosji na pocz. XX w.głoszący konieczność zmian form bytu państw, i społ. w oparciuo zasady chrześcijaństwa.Powstał po 1905 i rozpowszechnił się wśród liberalnej ros.inteligencji w atmosferze przedrewolucyjnej.

  Kierunek tenreprezentowali zgrupowani wokół Religiozno-Fiłosofskogo ObszczestwaN.A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 710

  praca w formacie txt

Do góry