Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Talmud

  Nazwa pochodzi od hebrajskiego słowa lamad, które znaczy,,uczyć się". Jest to obszerny zbiór komentarzy do Prawa Mojżeszowego, które reguluje nauczanie różnych szkół rabinackich w pierwszych stuleciach ery chrześcijańskiej.

  Istnieją dwie redakcje tej księgi: Talmud palestyński, mylnie nazywany...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syria

  Zdobyta przez Aleksandra Wielkiego, utworzyła rdzeń państwa Seleucydów, a po kampaniach Pompejusza stała się prowincją rzymską w 64 roku p.n.e. Septymiusz Sewer podzielił ją na Syrię, Fenieję i Celesyrię.

  Palestyna, którą starożytni autorzy nieraz uważali za część Syrii, została, po jej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tars

  Od czasów Pompejusza stolica rzymskiej prowincji Cylicji, już w epoce hellenistycznej był ważnym ośrodkiem życia umysłowego i ruchu handlowego. Tu urodził się i otrzymał początkowe wykształcenie święty Paweł. Chrystianizm pojawił się tutaj w I wieku, może już w czasach apostolskich. Diodor z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepan

  Członek gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, zwierzchnik grupy Siedmiu. Kolegium Siedmiu, o którym Dzieje apostolskie mówią, że wyznaczone zostało przez Dwunastu do zajmownia się zarządem Kościoła jerozolimskiego, w rzeczywistości było, zdaje się, elementem kierowniczym grupy hellenistów, z których...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taurobolium

  Obrzęd kultu [Mitry], Attysa i Kybele; polegał na złożeniu w ofierze byka, którego krew, ściekając poprzez plecioną kratę na wtajemniczanego leżącego w rowie, pierwotnie miała mu udzielać energii życiowej zwierzęcia. Następnie sens obrzędu uległ sublimacji. Nabrał wartości oczyszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szymon Mag

  Postać taumaturga z czasów apostolskich, urodzonego w Samarii, wciąż jeszcze dosyć tajemnicza.

  Według Dziejów apostolskich próbował uzyskać od apostołów za pieniądze dar czynienia cudów, stąd nazwą symonii określa się kupczenie godnościami kościelnymi i darami duchowymi. Według Justyna...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symmach

  II wiek, judeochrześcijański tłumacz Biblii. Jego greckie tłumaczenie, którego celem było wyrugowanie Septuaginty, figurowało w Hexapla Orygenesa. Euzebiusz, który nazywa go ebionitą, znał ponadto Komentarze Symmacha, które usiłowały uzasadnić jego heretycki pogląd na Ewangelię...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starsi

  Po grecku presbyttroi; w pierwotnym Kościele nazywano tak pewną kategorię wiernych, wyznaczanych według kryterium wieku i sprawujących odrębne funkcje, prawdopodobnie administracyjne, w gminach. Według Dziejów apostolskich Starsi istnieli już, obok Dwunastu, we wspólnocie jerozolimskiej.

  Nie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stary Testament

  Pierwsza, znacznie obszerniejsza część Biblii chrześcijańskiej. Tradycja żydowska dzieli składające się na nią pisma na trzy grupy: Pięcioksiąg; księgi proroków, do których obok ksiąg prorockich w ścisłym znaczeniu tego słowa należą księgi prorockie wtóre, niektóre księgi historyczne spoza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sulpicjusz Sewer

  ok. 360-ok. 425 roku, chrześcijański pisarz łaciński, urodzony w Akwitanii. Zdobył wielki rozgłos jako adwokat, zanim w 398 roku porzucił świat za przykładem swego przyjaciela Paulina z Noli. Mało krytyczny, ale pełen entuzjazmu autor żywota świętego Marcina z Tours, zyskał dzięki tej pracy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt

Do góry