Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BOHR NIELS

  ur. 7 X 1885 w Kopenhadze, zm. 18 XI1962 tamże, Fizyk duński, laureat nagrody Nobla (1922) za opracowanieteorii budowy atomu. Studiował na uniw. w Kopenhadze,gdzie 1916 został prof, fizyki teor., a 1920 dyr. założonegoprzez siebie Instytutu Fizyki Teor.; był członkiem wieluakademii nauk, m.in. PAN.

  W 1913...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /4 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJANOWSKI EDMUND

  Sługa Boży, ur. 14 XI 1 8 14w Grabonogu (k. Gostynia Pozn.), zm. 7 VIII 1871 w GórceDuchownej (k. Leszna), działacz społ., zał. -» służebniczek.Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Studiów, rozpoczętych 1835we Wrocławiu, kontynuowanych 1836-38 w Berlinie, nie ukończyłz powodu złego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHUSZ FRANCISZEK KSAWERY SJ

  ur. 1 I 1746 w okolicyWiłkomierza (k. Wilna), zm. 4 IV 1820 w Warszawie,Publicysta, historyk i działacz polityczny.

  Do zakonu wstąpił 1761; studiował w Akademii Wil. filozofię,teologię i prawo, przez pewien czas także w Rzymie; 1768przyjął święcenia kapł.; po kasacie zakonu był prob, w Jezniei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJANOWSKl FRANCISZEK ks.

  ur. 28 X I 1801 w Boleszynie(k. Nowego Miasta Lubawskiego), zm. 4 VIII 1875w Bobowie (k. Starogardu Gd.), Działacz spoleczno-narodowy.

  Po studiach teol. w seminarium diec. przyjął 1830 święceniakapł. i pracował w duszpasterstwie w Chełmży, Grążawach,Starogardzie, a 1845-75 jako prob, w Bobowie; budził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOIANO - CAMPOBASSO

  Archidiecezja w pd. Włoszechbez sufraganii, podległa bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

  Początki bpstwa B. są niepewne (biorący udział w synodzie rzym. 501 i 503 Wawrzyniec był prawdopodobnie bpem B.);bpi znani od XI w.; B. było sufr. Benewentu; 1927 stolicę diec.przeniesiono do Campobasso, a 11 II 1973...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJANOWSKl TOMASZ CM

  ur. 21 X I I 1800 w Ostrołęce,zm. 7 I 1854 w Warszawie, Kaznodzieja.

  W 1820 wstąpił do zakonu w Warszawie; 1824 przyjął święceniakapł.; do 1853 był prof, i rektorem w diec. seminariachduch. prowadzonych przez misjonarzy (w Warszawie, Krakowie,Włocławku, Lublinie).

  Rozgłos zyskał dzięki kazaniom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOIL, Buyl BERNARDO

  Minimita, ur. 1445 w Tarragona(Hiszpania), zm. 1520, pierwszy wikariusz apost. w Ameryce.

  Był sekretarzem króla Ferdynanda V Aragońskiego; późniejwstąpił do benedyktynów w Montserrat, gdzie 1481 przyjąłświęcenia kapł.; 1488 przebywał jako ambasador hiszp. weFrancji; wkrótce opuścił zakon benedyktynów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJAŹŃ

  Uczucie będące reakcją psych, na grożąceczłowiekowi rzeczywiste, możliwe lub urojone niebezpieczeństwo,przekraczające (wg oceny osoby odczuwającej b.) możliwościwalki i obrony oraz skłaniające człowieka do szukaniasposobów uniknięcia go przez ucieczkę lub wybór mniejszegozła. We współcz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /4 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOISE CITY

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Idaho)eryg. 2 5 VIII 1893 jako sufr. Portland, utworzona z wikariatuapost. Idaho.

  Pracę mis. rozpoczął tu 1840-41 P.J. de Smet SJ, a 1842 dwajjego współbracia Nicolas Point i Charles Huet założyli pierwsząplacówkę mis.; 1868 utworzono wikariat apost. Idaho; diecezjazajmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJAŹŃ BOŻA

  Lęk budzący się w człowieku pod wpływemwielkości, świętości i majestatu Boga, skłaniający do respektowaniajego woli ; nie jest przeciwieństwem miłości, ale jejelementem ( -> miłość Boża).

  I. W STARYM TESTAMENCIE — b.B. wyraża postawę lęku,a zarazem czci wobec Boga. W pierwszym znaczeniu Jahwe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /9 600

  praca w formacie txt

Do góry