Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BONA DEA

  Rzymska bogini rolnictwa i zdrowia. Na jejcześć co roku z pocz. grudnia matrony rzym. w imieniu ogółuodprawiały nocne misteria w domu głównego urzędnika (pretoralub konsula), pod przewodnictwem jego żony i westalek.

  Obrzęd miał, jak się zdaje, charakter agrarny, za czym przemawiagłównie wykluczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBAS LUDWIK ks.

  ur. 25 VIII 1892 we Lwowie, zm.29 III 1970 w Edynburgu, Kapelan wojskowy, rektor PolskiejMisji Kat. w Szkocji.

  Uzyskał doktorat z teologii na Uniw. Lwowskim; święceniakapł. przyjął 1915 we Lwowie; od listopada 1918 był kapelanemwojskowym, od 1921 kapelanem I Korpusu Kadetów we Lwowie,od 1934 prob, parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁOTOW WASILIJ WASILJEWICZ

  ur. 13 I 1854 w guberniIwerskiej (dzisiaj obwód kaliniński), zm. 17 XI 1900 w Petersburgu,Ros. historyk Kościoła i teolog. Kształci! się w seminariumtwerskim; od 1875 studiował historię Kościoła w prawosł.Akademii Duch. w Petersburgu, gdzie 1879 uzyska! nominacjęna prof, historii Kościoła.

  Święty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /3 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONADURA, Bandura, KRZYSZTOF St.

  ur. ok. 1582,zm. ok. 1669 w Poznaniu, Architekt.

  W 1624 przybył do Polski prawdopodobnie z Padwy. Działałw Wielkopolsce, głównie w Poznaniu, gdzie 1667 został starszymcechu murarzy. Był architektem rodu Opalińskich. Zbudował1625-39 kościół Bernardynów w Sierakowie (k. Międzychodu),a nast. Bernardynów we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON

  Religia Tybetańczyków, łącząca początkowoelementy szamanizmu i -> animizmu, wzbogacona nast.przez -> buddyzm i -> manicheizm.

  Za twórcę b. uchodzi Szen-rab-mi-po; z braku źródeł początkib. są mało znane; w VII w. po Chr. b. pod wpływem buddyzmu,któremu starał się początkowo przeciwstawiać, uległ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁSZOWCE, Bohuszowce

  Parafia w dekanacie kąkolnickimw archidiecezji lwowskiej (Ukraińska SRR).

  Drewniany kościół Zwiastowania NMP i klasztor karmelitówtrzewiczkowych ufundował 1624 Marcin Kazanowski; 1703przy kościele erygowano parafię; 1725 wzniesiono murowanyklasztor i kościół fundacji Jana i Teresy Gałeckich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON, Urabon, Bon - matsuri

  (od sanskr. idlambana lubawalambana powieszenie do góry nogami), Jap. uroczystość kuczci zmarłych, święto ogólnonar. obchodzone 15 VII.

  Jedna z sutr buddyjskich mówi, że skazana po śmierci na mękęwiszenia głową w dół matka jednego z uczniów Buddy poleciłasynowi we śnie, aby dla zbawienia jej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOM JESUS da LAPA

  Diecezja w Brazylii eryg. 22 VII1962 jako sufr. Sao Salvador da Bahia.

  Powstała z części diec.Barra i Caetité; zajmuje 55 368 km2 i liczy 216 400 mieszk.,w tym 214 000 katolików, 14 parafii, 5 księży diec. i 3 zak.,4 zakonników i 24 siostry.

   

  AAS 55 (1963) 823-824; AnPont 1973.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONA, Bona Sforza d'Aragona

  ur. 2 11 1494 w Vigevano(pn. Włochy), zm. 19 XI 1557 w Bari, Królowa polska od 1518,druga żona Zygmunta I Starego.

  Po śmierci ojca, Gian GaleazzoSforza, księcia Mediolanu, wychowywana była przez matkę,Izabelę Aragońską; otrzymała staranne wykształcenie (interesowałasię prawem, historią, teologią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /3 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOM JESUS do PIAUI

  Prałatura samodzielna w Brazyliieryg. 18 VI 1920 jako sufr. Teresina.

  Zajmuje 45 000 km2 i liczy126 500 mieszk., w tym 110 500 katolików, 8 parafii, 3 księżydiec. i 6 zak., 1 dom zak. męski z 7 zakonnikami, 3 domy zak.żeńskie z 11 siostrami (AnPont 1973).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt

Do góry