Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tyberiusz

  [Tiberius Claudius Nero, 42 rok p.n.e.-37 rok n.e. cesarz rzymski] w latach 14-37, następca Augusta. Nadał ostateczną formę organizacyjną kultowi zmarłych cesarzy: za jego sprawą August ogłoszony został boskim (divus) i na Palatynie zbudowano mu świątynię.

  Zaniepokojony powodzeniem i wątpliwą...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tertulian

  ok. 160-ok. 240 roku, pierwszy znany nam autor chrześcijański piszący po łacinie. Urodził się jako poganin w Kartaginie; po nawróceniu został kapłanem i apologetą wiary katolickiej; potem przystał do sekty montanistów, która odpowiadała jego nieugiętemu temperamentowi, skłonnemu do skrajności...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temistiusz

  ok. 347-388 roku, filozof i retor grecki z Konstantynopola. Poganin dość tolerancyjny, zdobył łaskę Konstantyna II i Konstancjusza, ale z radością powitał rządy Juliana Apostaty. Największe sukcesy odnosił wszakże za Teodozjusza, który polecił mu wychowanie swego syna Arkadiusza i nadał wysokie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świątynia w Jerozolimie

  Druga świątynia, zbudowana po powrocie z niewoli na miejscu świątyni Salomona, została znacznie powiększona, a nawet przetworzona przez Heroda. Mamy o niej dość dokładne pojęcie dzięki opisowi, jaki pozostawił Józef Flawiusz. Wznosiła się na górze Moria, gdzie podobno odbyło się ofiarowanie Izaaka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symmach, Quintus Aurelius Symmachus

  Pochodził z arystokracji rzymskiej, był prefektem Rzymu w 384 roku, konsulem w 391 roku. Poganin wierzący, ale tolerancyjny. Pisarz, któremu brak oryginalności i pogłębienia, nie zasłużył na pochlebną opinię, jaką miał u współczesnych. Pozostawił Listy w dziesięciu księgach i raporty urzędowe...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodocjon

  Żydowski tłumacz Biblii, rodem z Efezu. Wspomniany wraz z Akwilą przez świętego Ireneusza, który nazywa go prozelitą. Zdaje się, że tłumaczenia dokonał ok. połowy II wieku. Orygenes włączył je do swojej Hexapla. Za podstawę miało ono Septuagintę, z tendencją do większej wierności wobec...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tacjan

  II wiek, apologeta chrześcijański, urodzony w rodzinie pogańskiej. Nawrócił się w Rzymie, gdzie był uczniem Justyna Męczennika. Wróciwszy na Wschód założył ascetyczną szkołę enkratytów. Oprócz Apologii zwróconej do Greków zawdzięczamy mu zebranie w jednolitą narrację czterech Ewangelii...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synezjusz z Cyreny

  ok. 375-ok. 415 roku, chrześcijański pisarz grecki z arystokratycznej rodziny z Cyreny w Libii; w poglądy neoplatońskie wtajemniczyła go w Aleksandrii filozofka Hypatia, która zginęła zamordowana przez tłum fanatycznych chrześcijan. Zasługi, jakie oddał swoim współobywatelom, sprawiły, że wybrano...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tacyt [Publius Cornelis Tacitus]

  ok. 55-ok. 120 roku, historyk rzymski. Przebył wszelkie szczeble senatorskiego cursus honorum i historii poświęcił się dopiero w ostatnich dwudziestu latach życia. Dzieje (Historiae), częściowo zaginione, dotyczyły historii najnowszej, okresu od śmierci Nerona do śmierci Domicjana. Roczniki (Annalcs)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synkretyzm

  Termin, który po raz pierwszy występuje u Plutarcha; zrazu oznaczał federację miast kreteńskich. Historycy nowożytni określają nim łączenie się lub wzajemne przenikanie się religii, rytów, wierzeń, postaci bogów, początkowo odrębnych. Zjawisko synkretyzmu jest charakterystyczne dla życia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt

Do góry