Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BONIFACY, Winfryd Św. OSB

  ur. między 672 a 675w Kirton w królestwie Wessex (pd.-zach. Anglia), zm. 5 VI 754w Dokkum we Fryzji (Holandia), Apostoł ludów germańskich.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Otrzymawszy staranne wykształcenieteol. i human, w opactwach Exeter i Nhutscelle (Nurslingk. Southampton), uczył łaciny w szkołach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /8 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFRATRZY, bracia miłosierdzia, Ordo Hospitalarius sancti Joannis de Deo

  Augustiański zakon laicki zał. 1540w Grenadzie dla opieki nad chorymi.

  I. GENEZA i DZIEJE — Współczesne badania wiążą powstanieb. z zapoczątkowanym w 1. poł. XVI w. odrodzeniem stanuzak. przez nowy typ zakonu -> kleryków regularnych.Pierwszą wspólnotę zorganizował 1540 w Grenadzie JanBoży w zał. przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /8 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY V

  zm. prawdopodobnie 25 X 625, Papieżod 23 XII 619; pochodził z Neapolu.

  B. położył wielkie zasługi dla Kościoła w Anglii, o czymwspomina Beda Czcigodny (Historia ecclesiastica gentis AnglorumII 7, PL 95); udzielił paliusza arcybiskupiego Justusowiz Canterbury;

  nadanie abpowi Canterbury uprawnień...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONI HOMINES, bons hommes, buenos hombres

  Popularnanazwa niektórych średniow. ugrupowań religijnych.

  B.h. nazywano kongr. eremitów zał. 1075 przez Stefana z Muretw Grandmont w Akwitanii (-> grandmontanie), braci najmniejszychzał. 1452 przez Franciszka z Paoli w Kalabrii (minimici), kongr. -> kanoników regularnych od Jana Ewangelistyzał. 1425 w Villar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY IV Św.

  zm. 8 V 615 w Rzymie, Papież od15 IX 608. Wg biografii w Liber pontificalis kształcił się u benedyktynóww Rzymie; za pap. Grzegorza I był administratoremfinansów kościelnych.

  Jako papież przyczynił się do ustalenia organizacji młodegoKościoła w Anglii; w tym celu zwołał 610 do Rzymu synod,w którym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONHOEFFER DIETRICH

  ur. 4 l ì 1906 we Wrocławiu,zm. 9 IV 1945 w Flossenburgu (RFN), Pastor luterański, teolog,działacz ekum. oraz antyhitlerowski.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — B. studiował teologię w Tybindzei Berlinie (pod kierunkiem A. Harnacka i R. Seeberga), gdzie1927 uzyskał doktorat z eklezjologii, 1929 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /11 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY I Św.

  zm. 4 IX 422 w Rzymie, Papież od29 XII 418. Syn kapłana Sekundiusza; należał do kleru rzym.;był legatem pap. Innocentego I w Konstantynopolu.

  Obrany papieżem przez partię prezbiterów, napotkał sprzeciwpartii diakonów, która wybrała jako antypap. (popieranegoprzez prefekta Symmacha) archidiakona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY II

  zm. 17 X 532 w Rzymie, Papież od 22 IX530. Pochodził z rodziny Gotów, zamieszkałej w Rzymie; byłarchidiakonem rzymskim.

  Wyznaczony przez pap. Feliksa IV na następcę, został przezczęść kleru wybrany na papieża; wybór zatwierdziła królowaOstrogotów Amalasunta; jednak większość duchowieństwa rzym.po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFACY III

  zm. 12 XI 607 w Rzymie, Papież od19 II 607, rzymianin. Działał w charakterze apokryzjariuszaw Konstantynopolu.

  Obrany papieżem, zwołał synod bpów i kleru rzym., na którymobostrzono przepisy dotyczące wyboru papieża i bpów;podobnie jak jego poprzednik Grzegorz I Wielki protestowałprzeciwko używaniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONDO

  Diecezja w Zairze eryg. 10 XI 1959, sufr. Kisangani.

  W 1926 utworzono prefekturę apostolską B., którą 1937przemianowano na wikariat apost. ; obecnie duszpasterstwo w B.prowadzą przeważnie -> bracia krzyża Chrystusowego; B. zajmuje75 600 km2 i liczy 238 145 mieszk., w tym 89 331 katolików,431 parafii i 279...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt

Do góry