Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BORBORIANIE, borboryci

  Sekta gnostycka w III-V w.w Egipcie pokrewna -> barbelitom.

  Wg Teodoreta (PG 83,361-364) wywodzili się od walentyniani -> ofitów. W oparciu o apokryfy oraz dowolnie interpretowaneteksty biblijne b. utrzymywali, że Sabaoth, sprawującywładzę w siódmym niebie, jest stwórcą niebios i ziemi; Chrystus,którego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOREK STARY

  Parafia w dekanacie tyczyńskim w diecezjiprzemyskiej, sanktuarium maryjne.

  Parafię erygowano w X V w. przy kościele wzniesionym 1465przez Jana z Pilczy, kasztelana krakowskiego. Nadto były w B.już w X V w. 2 połączone z sobą kaplice Św. Krzyża oraz MBze słynącym łaskami obrazem NMP.

  W 1665-70 prob...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORDEAUX

  Metropolia w pd.-zach. Francji (Akwitania)z sufr. Agen, Angoulême, La Rochelle, Luçon, Périgueux,Poitiers.

  Początki bpstwa sięgają III w.; pierwszym znanym bpem bytOrientalis, uczestnik synodu w Arles (314); dzieje bpstwa wV-X w. są słabo naświetlone źródłami, gdyż B. było częstoniszczone przez najazdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /2 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOREK WIELKOPOLSKI

  Parafia i dekanat w archidiec.poznańskiej, sanktuarium maryjne. Miasto pod nazwą Zdzież(Zdziesz) lokowano 1392, a przed 1437 B. jako nowe miasto,usytuowane w kierunku zach. od Zdzieża (który odtąd stał sięprzedmieściem B.).

  Parafię erygowano przed 1392 przy istniejącym już drewnianymkościele MB w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORASTA GRZEGORZ ks.

  ur. 1584 w Nörköping (Szwecja),zm. 1654, Bibliotekarz i sekretarz króla Zygmunta III Wazy,pisarz panegiryczny i polemiczny.

  W młodym wieku przybył ze Szwecji na Warmię; z protestantyzmuprzeszedł na katolicyzm; studiował w Braniewie i wAkademii Wil. ; ok. 1605 uzyskał doktorat teologii i obojga praw.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOPP LINUS

  ur. 1 I 1887 w Limbach (Badenia), zm. 14 III1971 we Fryburgu Br., Teolog pastoralista, pedagog. Studia teol.odbył na uniw. we Fryburgu Br. (1916 doktorat), 1909 przyjąłświęcenia kapł.; był od 1916 prefektem gimnazjalnym, 1921 zostałna tamt. uniwersytecie docentem, a 1924 prof, teologii pastoralneji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BONUS PASTOR"

  Dwutygodnik teologiczny i duszpasterskiwyd. 1877-90 we Lwowie, organ Tow. Bonus Pastorprzeznaczony głównie dla duchowieństwa pod zaborem austr..redagowany przez ks. O. Hołyńskiego i ks. Z. Gorazdowskiego.

  Zawierał dekrety Stolicy Apost., listy pasterskie, rozprawyz różnych dziedzin teologii, prawa kan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORA KATHARINA von

  ur. 29 I 1499 w Lippendorf k.Lipska, zm. 20 XII 1552 w Torgau, Żona M. Lutra.

  Po śmierci matki 1504, wychowywana była w klasztorze benedyktynekw Brehna, do których nast. wstąpiła; 1523 uciekłaz klasztoru w Nimbschen k. Grimma przy pomocy m.in. Lutra,którego 13 VI 1525 poślubiła.

  Pomimo zaangażowania w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONUSTA

  (niezident. miejscowość k. Kartaginy w Tunezji),Bpstwo staroż. w metropolii Kartagina w rzym. prow.Afryka Prokonsularna ; znanych 2 bpów z 411 i 484; obecniebpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONZA

  (jap. bonso mnich buddyjski, bozu posiadaczceli), Nazwa buddyjskich duchownych (-> buddyzm IV) rozpowszechnionaw Europie (w Polsce wprowadził ją P. Skarga).

  B. mieszkają przy świątyniach, tworząc zhierarchizowanegrupy; z wyjątkiem duchownych sekty > shinshu byli do 1872zobowiązani do zachowania -» celibatu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry