Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BORTNIANSKI DMITRIJ STIEPANOWICZ

  ur. 1751 w Głuchowie(k. Czernihowa), zm. 10 X 1825 w Petersburgu, Ros.kompozytor.

  Studia muz. odbył w Petersburgu i w Wenecji pod kierunkiemB. Galuppiego; 1779 objął stanowisko nadwornego muzykawielkiego księcia Pawła. Bogata twórczość kompozytorska B.obejmuje utwory instrumentalne (sonata, kwartet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOROWY PIOTR

  ur. 28 V 1858 w Rabczycach na Orawie,zm. 18 I 1932 w Lipnicy Wielkiej (tamże), Apostoł lud., działaczpolit, i nar. Orawy i Spiszą.

  B. był samoukiem, stale pogłębiającym wiedzę ogólną i religijną.Uczył się w języku pol., słowac. i czes., nigdy jednaknie władał nimi poprawnie; na co dzień używał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORUCKI HENRYK

  ur. 1 9 I 1886 w Warszawie, zm. 3 IV1950 w Pułtusku, Artysta malarz.

  Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1899-1904). Malował obrazy sztalugowe (olej, akwarela) i ścienne,projektował witraże, uprawiał także grafikę.

  Poza malarstwemportretowym, pejzażowym i batalistycznym zajmował się B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOROWY WACŁAW

  ur. 19 V 1890 w Tuszynku (k. Łodzi),zm. 16 X 1950 w Warszawie, Historyk i krytyk literatury.

  Studia polonistyczne odbył 1908-14 we Lwowie i Krakowie,1916-19 uczył w prywatnych szkołach średnich w Warszawie,a 1930-35 wykładał język i literaturę pol. w School of SlavonicStudies w Londynie; 1932 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /3 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORUKOWSKI JAN bp.

  ur. 1524 w Borukowie (Mazowsze),zm. 13 IV 1584 w Sieluniu (k. Różana), Podkanclerzykoronny.

  Pokrewieństwo z wpływową rodziną Bielińskich ułatwiło mukarierę; po nie ukończonych studiach w Akademii Krak. (wpis1542) 1553 był już sekretarzem króla Zygmunta II Augusta;otrzymał wiele beneficjów kośc; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORRELL JUAN SchP

  Imię zak. Jan od Wcielenia, ur.16 IX 1867 w San Esteban de Cancellar (Katalonia), zm. 2 9 X1943 w Lubieszowie (Polesie), organizator reaktywowanego zakonuw Polsce.

  Do zakonu wstąpił 1882 w Moya (Katalonia); po studiachfiloz. w León i teol. w San Pedro de Cárdena (k. Burgos) uczył1889-91 w kolegium pijarskim w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOROWSKI FRANCISZEK SJ

  ur. 17 VII 1712 w Prusach,zm. ok. 1790, Kaznodzieja, filozof.

  Do zak. wstąpił 1730; studia filoz. odbył 1731-34 w kolegiumw Lublinie, po czym uczył w kolegiach jez. we Lwowie, Sandomierzui Lublinie; od 1738 studiował teologię w Krakowiei Poznaniu.

  Po przyjęciu 1742 święceń kapł. był kaznodziejąw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORUNY

  Monaster bazylianów i sanktuarium maryjnew unickim dekanacie oszmiańskim w diecezji kijowskiej (BiałoruskaSRR).

  B. powstały z osady rozwijającej się wokół monasteru bazylianówi cerkwi Opieki NMP, ufundowanych 1691 przez MikołajaPieślaka; stały się znanym na Litwie miejscem pielgrzymkowym,gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORRHAUS, Burres, Cellarius MARTIN

  ur. 1499 w Stuttgarcie,zm. 11 X 1564 w Bazylei, Reformator i teolog protest.,humanista. Był adoptowanym synem swego krewnego — SimonaCellariusa.

  Studiował w Tybindze (1512) i Ingolstadt, słuchając wykładówJ. Reuclilina i J. Ecka; zaprzyjaźniony z Ph. Melanchtonem,przeniósł się do niego do Wittenbergi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOROWSKI IGNACY ks.

  ur. ok. 1786 na Polesiu, zm.25 (lub 27) V 1852 w Wilnie, Kaznodzieja.

  Po studiach na Uniw. Wileńskim (1801-03) oraz w misjonarskimseminarium duch. w Wilnie (1803-07) pracował jako nauczycielw Łyskowle; 1811 przyjął święcenia kapł.; 1814 zostałprefektem i kapelanem gimnazjum w Świsłoczy, skąd 1819...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt

Do góry