Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BOSSUET JACQUES BÉNIGNE bp.

  ur. 27 IX 1627 w Dijon,zm. 12 IV 1704 w Paryżu, Teolog, kaznodzieja.

  Kształcił się w kolegium jez. w Godrans, od 1642 w Collegede Navarre w Paryżu; święcenia kapł. przyjął 16 III 1652;w tymże roku uzyskał doktorat z teologii; do 1659 pracowałw duszpasterstwie w Metzu, pogłębiając zarazem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /6 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSATSU

  (z sanskr. bodhisattwa), W japońskimbuddyzmie (IV) określenie istoty ludzkiej, która osiągnąwszyidealne poznanie, rezygnuje z indywidualnego przejścia w stan-» nirwany, aby pomagać innym istotom ludzkim w poznawaniuprawdy o świecie i w dążeniu do wyzwolenia się z mękiistnienia (lub w ujęciu popularnym —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORYS i GLEB Św.

  Imiona chrzestne Roman i Dawid,B. zm. 24 VII 1015 w okolicach Wyszgorodu, Gleb - 15 IX1015 w okolicach Smoleńska, młodsi synowie księcia kijowskiegoWłodzimierza I Wielkiego, pierwsi święci ruskiego Kościołaprawosławnego.

  Około 987 Borys otrzymał od ojca Rostów, a Gleb — Murom;po śmierci Włodzimierza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /4 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSANQUET BERNARD

  ur. 14 VI 1848 w Rock Hall(k. Alnwick), zm. 8 II 1923 w Londynie, Ang. filozof.

  Studiował 1866-70 w Balliol College w Oksfordzie, 1871-81był wykładowcą w tamt. University College; 1881-97 przebywałw Londynie, gdzie był współzałożycielem (1886) LondonEthical Society, brał czynny udział w pracach różnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORZYKOWA

  Parafia w dekanacie gidelskim w diecezjiczęstochowskiej, powstała prawdopodobnie już w XI w.

  W ostatnich dniach lipca 1210 odbył się w B. synod prow,gnieźnieński, połączony ze zjazdem książąt; był on odpowiedziąna bullę Innocentego III z 9 VI 1210 Significavit nobis, wydanąna prośbę księcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORYSÓW, Barysaw, Borisow

  Parafia i dekanat w diecezjimińskiej (Białoruska SRR); miasto istniało już na początkuXII w.

  W 1642 starosta borysowski Adam Kazanowski zbudował w B.drewniany kat. kościół Wniebowzięcia NMP; na miejsce spalonego1806 kościoła drewnianego zbudowano 1823 (staraniemks. Onufrego Gzowskiego) kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORZYKOWSKI FRANCISZEK OFMObs

  ur. 1652, zm.2 IV 1735 w Krakowie, Teolog.

  W 1672 wstąpił do zakonu w Krakowie, gdzie odbył częśćstudiów; na dalsze wyjechał do Rzymu; po powrocie był lektorem w krak. studium zak. bernardynów, a 1720-23 prowincjałemprow, małopolskiej; odbywał częste wizytacje klasztorówi starał się podnieść poziom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORYSZEWSKI RÓŻA ANDRZEJ abp.

  ur. ok. 1435w Borszowicach (k. Jędrzejowa), zm. 20 IV 1510 w Łowiczu,Polityk, humanista.

  W 1453-58 studiował w Akademii Krak.; z Rzymu, dokądwyjechał 1463, powrócił 1468 jako kanonik gnieźn. i krak.z prowizji pap.;

  1472 został kolektorem-> świętopietrza, alefunkcję tę utracił; podczas pobytu w Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORZYMOWSKI JAN

  ur. 1610, zm. 8 I 1673 w Kiejdanach,Superintendent kalwińskiej Litew. Jednoty Reformowanej.

  Pochodził ze szlachty; od 1631 był katechetą w Kiejdanach;1636 wyjechał na studia do Holandii i tam ogłosił rozprawęAn quod quis tenetur credere, id omne sit verum ? (Franecker 1637) ;po powrocie 1638 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORZEWSKI MATEUSZ SOCist

  zm. 21 VIII 1614, Opat,wikariusz generalny prow, polskiej.

  Opatem Lądu został 1575; 1579 byl sekretarzem poselstwakróla Stefana Batorego do Rzymu; 1580 przyjął benedykcjęopacką; popierał reformy wizytatora gen. Edmunda od Krzyża,który ustanowił 1584 wikariat gen. dla prowincji pol.; 1595 nakapitule w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt

Do góry