Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BOSTON

  Miasto i ważny ośrodek życia rei. w StanachZjedn. (stan Massachusetts) oraz metropolia z sufr. Burlington,Manchester, Portland, Springfield, Fall River, Worcester.

  1. M i a s t o — założyli 1630 ang. purytanie. Dzięki utworzeniu1635 pierwszej bezpłatnej szkoły podstawowej, a 1636 w Cambridge(obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /4 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSIO ANTONIO

  ur. 1575 w Vittoriosa (na Malcie), zm.6 IX 1629 w Rzymie, Archeolog.

  Studiował w Rzymie, uzyskując doktorat z filozofii i prawa;był sekretarzem joannitów. W 1593 rozpoczął badania katakumbrzym., zapoznając się jednocześnie gruntownie z literaturąpatrystyczną i topograficzną; opracował nauk. metodę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSKOVIC, Boscovich RUDER JOSIP SJ

  ur. 18 V 1711w Dubrowniku (Jugosławia), zm. 13 II 1787 w Mediolanie,Filozof, matematyk, fizyk i astronom.

  Uczył się w tamt. kolegium jez.; 1725 wstąpił do zakonuw Rzymie; od 1727 studiował w Collegium Romanum, gdzieod 1740 był prof, matematyki;

  1744 przyjął święcenia kapł.;1764 objął katedrę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /3 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSC JEAN

  ur. 31 X 1910 w Lille, zm. 17 X 1969 w Parvżu,Franc, teolog protest., działacz ekumeniczny.

  Studia teol. odbył 1930-33 w Paryżu, a 1933-35 w Bonn, poczym został pastorem; 1935-44 pełnił funkcję sekretarza gen.federacji studentów oraz komisji do spraw młodzieży Kościołareformowanego we Francji; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSO kard.

  zm. 1178 (lub 1181) w Rzymie, Teolog, dyplomatapapieski. Był mnichem w benedyktyńskim opactwieSaint Albans (Hertfordshire, Anglia).

  Od 1149 B. pracował w Kurii rzym.; 1155 mianowany kard.--diakonem przez pap. Hadriana IV, którego był siostrzeńcem;był kamerlingiem Stolicy Apost. i sprawował nadzór nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSCH FIRMIN van den

  ur. 19 XII 1864 w Peer, zm. 20 I1949 w Brukseli, Belg. krytyk lit., eseista.

  Z wykształcenia prawnik, członek Akademii Belg. od 1936.Przeciwstawiając się zarówno panującym w Jeune BelgiqueCatholique tendencjom estetyzującym, jak i wpływom franc, naturalizmu,był jednym z głównych animatorów ruchu kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSSANGOA

  Diecezja w Republice Środkowoafrykańskiejeryg. 16 I 1964 z części diec. Berbérati, sufr. Bangi; zajmuje65 000 km2 i liczy 349 419 mieszk., w tym 32 944 katolików,15 652 katechumenów, 13 parafii i 376 stacji mis., 4 księży diec.i 33 zak., 38 zakonników, 6 domów zak. żeńskich z 36 siostrami.

   

  AAS 51 (1959)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSCH HIERONYMUS, Hieronymus van Aken, Jeroen Antchoniszoon van Aken

  ur. ok. 1450 w 's-Hertogenbosch (Holandia),zm. 9 III 1516 tamże, Jeden z najwybitniejszych malarzypóźnego gotyku.

  O jego działalności informują nieliczne wzmianki zawarteod 1489 w spisach członków bractwa NMP; 1504 namalowałtryptyk Sąd ostateczny dla księcia Burgundu Filipa Pięknego;wykonał szereg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /3 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSSEJSKI INSTYTUT EKUMENICZNY, Institut Oecuménique de Bossey (k. Genewy)

  Zał. 1947 przez EkumenicznąRadę Kościołów (ERK) dzięki finansowemu poparciuJ.D. Rockefellera.

  Inicjatywa założenia Instytutu wiąże się z działalnością stałegoKomitetu, powołanego 1925 przez -> Sztokholmską ŚwiatowąKonferencję Praktycznego Chrześcijaństwa, oraz seminariumekum. w Genewie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSE, Comunità dì Bose

  Międzywyznaniowa wspólnotachrzęść, zał. 1968 w Bose k. Magnano (Piemont), w celu realizowaniaideałów ewangelicznych na wzór monastyczny.

  Inicjatywa wyszła od młodzieży akademickiej ośrodka ekum.w Turynie, z którego 4 osoby (inicjator E. Bianchi — katolik,szwajc. pastor Daniel Attinger i 2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt

Do góry