Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BOUHOURS DOMINIQUE SJ

  ur. 15 V 1628, zm. 27 V1702 w Paryżu, Pisarz religijny i krytyk literacki.

  Do zakonu wstąpił 7 IX 1644; początkowo byl nauczycielemprzedmiotów human, w Paryżu i w Tours, nast. wychowawcąksiążąt Longueville oraz markiza Seignelaya, syna Colberta;przyjaźni! się z N. Boileau-Despréaux i J. Racine'em...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOTUCATU

  Metropolia w Brazylii z sufr. Assis, Bauru,Lins, Marilla i Presidente Prudente.

  Bpstwo B. erygowano 7 VI1908, do rangi metropolii podniesiono 19 IV 1958; archidiec.zajmuje 14 181 km- i liczy 396 700 mieszk., w tym 380 000 katolików,39 parafii, 24 księży diec. i 40 zak., 9 domów zak.męskich, 71 zakonników, 29...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŚNIA i HERCEGOWINA, Bosna i Hercegovina

  Republikazwiązkowa (od 1945 wchodzi w sklad Socialist. FederacyjnejRepubliki Jugosławii), składająca się z 2 krain hist.:Bośni, położonej w dorzeczu rzeki Sawy i jej dopływów (Vrbas,Bosna, Una, Drina), oraz Hercegowiny, wyodrębnionej w XV w.z pn.-zach. Bośni — w dorzeczu rzeki Neretvy i górnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /12 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOUAKÉ

  Diecezja na Wybrzeżu Kości Słoniowej eryg.14 IX 1955, sufr. Abidżanu.

  Zajmuje 34 350 km2 i liczy 896 000mieszk., w tym 64 000 katolików, 16 parafii, 230 stacji mis.,9 księży diec. i 42 zak., 14 domów zak. męskich, 66 zakonników,16 domów zak. żeńskich, 81 sióstr.

   

  AAS 43 (1951) 654, 48 (1956) 113; Guida...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOTSACK, Botsaccus JOHANN

  ur. 11 VI 1600 w Herford(Westfalia), zm. 16 IX 1674 w Gdańsku, Teolog luterański,polemista.

  Po studiach teol. w Wittenberdze, Lipsku, Królewcu i Rostockuuzyska! 1631 doktorat: przez krótki czas wykładał teologięw Wittenberdze; 1630-71 by! rektorem Gdańskiego GimnazjumAkademickiego (--Gdańsk), gdzie uczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOUCHAUD JEAN BAPTISTE OCD

  Imię zak. Jan Chrzcicielod Najśw. Serca Pana Jezusa, ur. 11 X 1851 w La Haye--Fouassière k. Nantes, zm. 6 I 1932 w Avon k. Tours, wychowawcai pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1872, 1873 złożył śluby zak.; po przyjęciu1877 święceń kapł. przybył do Polski i włączył się w dzieło odnowyzakonu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOTSWANA

  Od 30 IX 1966 republika w pd. Afryce,przedtem protektorat bryt. Beczuana, zajmuje 600 372 km2i 1973 liczyła 710 000 mieszk., z których 85% to wyznawcyreligii rodzimych (-> Afryka I A), 13% protestanci, 2% katolicy.Religię plemion B. stanowi mieszanina kultu przodkówi animizmu, przy niezbyt określonym pojęciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOUDOU ADRIEN SJ

  ur. 9 V 1867 w Tournemire (Francja),zm. 31 VIII 1945 w Tananariwie (Republika Malgaska),Franc, historyk, egzegeta.

  Do zakonu wstąpił 1896; 1907 przyjął święcenia kapł.; w Enghien(Belgia) 1916-17 był kapelanem wojskowym: przed wybuchem I wojny świat, oraz 1924-28 wykładał egzegezę Pisma św.w seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSTRA, Bosra

  (Eski Szam, ruiny na zach. od DżebelDruz w Syrii), Miejscowość znana już w 2. poł. II tysiącleciaprz.Chr. (list nr 23 z Tell el Amarna).Po 144 prz.Chr. była w posiadaniu Nabatejczyków (1 Mch5,26); 106 zdobyta przez Rzymian i włączona do prow. Arabia;na rozkaz ces. Trajana rozbudowana (Nova Traiana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /2 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSGRAVE, Bosgraveus, Angras JAKUB SJ

  ur. 1549w Godmanstone w Anglii, zm. 27 X 1623 w Kaliszu, Matematyk.

  W Anglii otrzymał wykształcenie human., które, po wyjeździez powodu prześladowań katolików, uzupełnił w Lowaniumi Tournai; do zakonu wstąpił 1566 w Rzymie (w nowicjaciezetknął się ze św. Stanisławem Kostką, S. Warszewickim i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt

Do góry