Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BOZWELI NEOFIT, Neofit Chilandarski, Petrow Kotlenec

  ur. ok. 1785 w Koteł (Bułgaria), zm. 4 VI 1848 na Athos (Grecja),Archimandryta, działacz bułg. odrodzenia.

  Szczególne zasługi położył (wraz z Hilarionem Makariopolskim)w walce o uniezależnienie Kościoła prawosł. od Grekówi o szkołę bułg.; 1839 założył w Konstantynopolu cerkiew bułg.i gminę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŻA RODZICIELKA, Boga Rodzica

  Tytuł nadawany -vMaryi, matce -» Jezusa Chrystusa, wyrażający jej bezpośredniudział we -> wcieleniu Syna Bożego; pośrednicząc ze stronyludzkiej w unii -> hipostatycznej, stała się w sensie właściwym- y Matką Boga (Theotokos) ; prawdę tę jako dogmat wiaryogłosił 431 Sobór Efeski.

  I. W TEOLOGII -*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /6 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOUTROUX EMILE

  ur. 2 8 VII 1845 w Montrouge podParyżem, zm. 22 XI 1921 w Paryżu, Filozof.

  Studiowal 1865-68 w Ecole Normale Supérieure (był uczniemJ. Lacheliera); od 1871 uczył filozofii w liceum w Caen; 1874uzyskał w Paryżu doktorat na podstawie 2 rozpraw De veritatibusaeternis apud Carthesium oraz De la contingence des...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOUTS DIERIC lub DIRK

  ur. ok. 1410 w Haarlemie, zm.6 V 1475 w Lowanium, Malarz niderl., jeden z głównych przedstawicielimalarstwa późnogotyckiego.

  Najwybitniejszym dziełem B. wykonanym 1464-67 jest ołtarzw kościele św. Piotra w Lowanium z Ostatnią Wieczerzą w środk.polu, z centr, postacią Chrystusa błogosławiącego kielich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOUVET JOACHIM SJ

  ur. 18 VII 1656 k. Le Mans (Francja),zm. 2 8 VI 1730 w Pekinie, Misjonarz i uczony.

  W 1673 wstąpił do zakonu; był jednym z 6 jez. matematykówi astronomów, których król Ludwik XIV wysłał 1685 do Chin.Przed wyjazdem zostali przyjęci do Akademii Nauk, gdzie z poleceniakróla wyposażono ich w przyrządy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOVA

  Bpstwo w pd. Włoszech powstałe w VII w., sufraganiaReggio di Calabria. Bpi znani od 1222; zajmuje 268km2 i liczy 25 000 mieszk. (wszyscy katolicy), 1 9 parafii, 2 4 księżydiec. i 4 zak., 3 zakonników, 35 sióstr.

   

  F. Bonnard, DHGE X 286-287; AnPont 1973.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOVET THEODOR

  ur. 2 8 V 1900 w Rzymie, zm. 20 IV1963 w Bazylei, Neurolog szwajcarski.

  Wychowywał się w środowisku bezwyznaniowym w Zurychu,gdzie podjął studia med., po których ukończeniu pracował w poradnimałżeńskiej. Po przyjęciu ok. 1930 chrztu św. podjął pracęw Chrzęść Instytucie Poradni Rodzinnej i Małż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOVDER, Boverio, Bowery GIOVANNI BATTISTA OFMCap

  Imię zak. Zachariasz, ur. 1568 w Saluzzo (Piemont), zm. 31 III1638 w Genui, Teolog polem., historiograf zakonu.

  Studiował filologię klasyczną i prawo, z którego ok. 1 5 9 0uzyskał doktorat; 1590 wstąpił do zakonu w Alessandru k. Genui;ok. 1596 przyjął święcenia kapł.;

  1601-03 prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOUTELOUP JEAN PIERRE

  Imię zak. Augustyn, ur. 31 V1820 w Paryżu, zm. 25 V 1892 w Magnummel (Indie), misjonarzi pisarz.

  W 1843 przyjął święcenia kapł. ; 1849 wstąpił do SeminariumKsięży Misji Zagranicznych w Paryżu i 1850 wyjechał do Indii,gdzie rozpoczął pracę w Majsurzè; od 1872 w Werapoli jakotercjarz karmelitaóski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOURGET PAUL

  ur. 2 IX 1852 w Amiens, zm. 25 XII1935 w Paryżu, Franc, pisarz i eseista. Kształcił się w Clermont--Ferrand i Paryżu; od 1894 członek Akademii Francuskiej.

  Debiutował tomem wierszy Au bord de la mer (1872); nast.wydał La vie inquiète (1875), Edel (1878) oraz Les aveux (1882).

  Poszukując genezy postaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /3 461

  praca w formacie txt

Do góry