Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BÓG - PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA IDEI BOGA

  Idea B. stanowi element wiedzy osobistej człowieka;przyswajana bywa najczęściej w wyniku -> socjalizacji, główniedzięki istnieniu wyrażeń językowych; modyfikuje się natomiastna podstawie własnych czynności poznawczych oraz doświadczeńemocjonalnych, związanych zwł. ze strukturą życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /22 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W NOWYM TESTAMENCIE

  Obraz B. z hist, objawieniaST, wzbogacony treścią pochodzącą z objawienia przezwcielenie, zawartą w przepowiadaniu Jezusa Chrystusa i apostołów,został przedstawiony w zależności od głównych ideiteol. poszczególnych autorów ksiąg NT, Mateusza Apostoła,Marka i Łukasza Ewangelistów (A), Pawła Apostoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /38 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W FILOZOFII

  B. jest realnym, jedynym, osobowym,transcendentnym wobec świata — Absolutem, w pełni doskonałymstwórcą i ostatecznym celem świata (przyczyną sprawczą,wzorczą i celową), a ponadto ingeruje w bieg rzeczywistości całegokosmosu ( — Opatrzność Boża) ; transcenduje wszelką rzeczywistość,ale jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /62 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  W zależnościod czasu powstania poszczególnych religii oraz uwarunkowańkulturowych i hist., w jakich się kształtowały, wiara wistnienie i działanie B., zw. Istotą Najwyższą, wykazywała typowądla tych religii odrębność.

  1. W religiach ludów pierwotnych —

  ° Pojęcie —U wielu ludów pierwotnych brak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /61 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W STARYM TESTAMENCIE

  Jakkolwiek ogólnymtematem Biblii jest dialog B. z człowiekiem, ST nie zawiera w żadnejz ksiąg zwartego wykładu teol. o istocie B. lub jego przymiotach;stwierdza tylko, że B. jest obecny i działa we wszechświecie,otaczając opieką ziemię i człowieka.

  A. HISTORIOZBAWCZE UJECIE BOGA — To, co Biblia mówio...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /34 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG

  (staroind. bhaga, staro-cerkiewno-stow. bogb bogactwo,szczęście albo pan udzielający bogactwa, szczęścia), Ponadziemskaistota osobowa lub personifikowana, będąca racją egzystencjicałej rzeczywistości kosmicznej, a przede wszystkim celemżycia — człowieka (III C); niemal we wszystkich religiachstanowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /12 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŻY GRÓB

  Liturgiczny obrzęd wielkopiątkowy (paschalnemisterium) dla uczczenia pamiątki złożenia ciała JezusaChrystusa do grobu (grób Chrystusa) przez adorację symboliczną(miejsce, krzyż, figura, obraz) i eucharyst. (—adoracjaNajświętszego Sakramentu I) w niektórych krajach EuropyZach., Środk. i Pd., w tym także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /10 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - CZŁOWIEK

  Tytuł przysługujący -> Jezusowi Chrystusowiz racji unii -> hipostatycznej, w której -> Syn Boży doswej osoby boskiej przyjął przez -> wcielenie naturę ludzką; wyrażadwuwymiarową strukturę bytową Jezusa Chrystusa, któryprzebywając w rzeczywistości immanentnej (przyrodzonej), partycypowałbytowo (jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG OJCIEC

  Pierwsza osoba boska -» Trójcy Świętej,niezależna w istnieniu i działaniu, będąca jednocześnie źródłemimmanentnych pochodzeń osoby -> Syna Bożego i osoby Ducha Świętego.

  I. W TEOLOGII -> Bóg (II-III, V-V1), -> Trójca Święta (I).

  II. W IKONOGRAFII — Do XII w. brak ściśle określonegofiguralnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /14 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŻEK ARKADIUSZ, Arka Bożek

  ur. 21 I 1899 w Markowicach(k. Raciborza), zm. 28 XI 1954 tamże, Działacz lud.i kat. na Śląsku Opolskim.

  Brał udział w powstaniach śląskich, był delegatem GórnośląskiejKomisji Mieszanej (1920), wieloletnim działaczem -»Związku Polaków w Niemczech (członek Rady Naczelnej i wiceprezesDzielnicy I tegoż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ktos Dodano /27.06.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt

Do góry