Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BRACIA CHRYSTUSA, chrystadelfianie

  Chiliastyczna sektaprotestancka zainicjowana 1844 w Stanach Zjedn. przez ang.lekarza J. Thomasa.

  Sekta nawiązuje do — Disciples of Christ, których zwolennikiembył początkowo Thomas; podejrzenia o odstępstwo odnauki Pisma św. spowodowały jego odejście od Disciples ofChrist i zorganizowanie b. Ch.; podróże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO, Ordo Sanctae Crucis (Crucigeri)

  Zakon -» kanoników regularnych zał. w Leodiumna pocz. Xni w., szerzący kult męki i krzyża Chrystusowego.Stanowią wspólnotę związaną genetycznie z ruchem kanoniczymi kultem krzyża Chrystusowego, ożywionym szczególniew czasie krucjat.

  Pierwszą wspólnotę, złożoną z 5 kapłanów, zorganizował 1211w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA CZESCY, bracia morawscy, Bratrská Jednota, Unitas Fratrum

  Chrześcijańska wspólnota religijna wyrosła z dążeńreformatorskich związanych z radykalnym nurtem — husytyzmuw pd.-wsch. Czechach w poł. XV w.

  I. DZIEJE i ORGANIZACJA — Twórcą wspólnoty był ŘehořKrajdí (zm. 1474), który pod wpływem myśliciela i pisarza P.Chelćickiego zaczął 1458 z grupą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /11 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ od św. HIPOLITA, Congregatio Fratrum Sancti Hippolyti

  Laickie zgromadzeniezakonne zał. w Meksyku w 2. poł. XVI w. w celupielęgnowania chorych.

  Powstanie zgrom, wiąże się z charytatywną działalnością BernardinaÁlvareza (1514-84), który 1567 w Meksyku ufundowałszpital pod wezw. św. Hipolita i z jego personelu zorganizowałzgromadzenie braci szpitalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA DŁUDZY, bracia wielcy, bracia dhigowielcy, adelfoi makroi, fratres longini

  tj. Dioskur, Amoniusz, Euzebiuszi Eutymiusz, żyli na przełomie IV i V w. w Egipcie, zwolennicydoktryny Orygenesa (orygenesowskie spory).Byli mnichami i wiedli życie eremickie w pustelni nitryjskiej;

  z uwagi na rozległą wiedzę i pobożność cieszyli się uznaniempatriarchy aleks. Teofila; on też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA MISJONARZE KRESOWI, Brada Misjonarze Kresowi III Zakonu św. Franciszka

  Laickie zgromadzenie naprawie diecezjalnym.

  Założone ok. 1923 w diecezji lubel., zniesione 25 X 1938;celem zgrom, było prowadzenie zakładów dobroczynnych i wychowawczychoraz kolportaż prasy kat.; 1925 zgrom, posiadało3 domy: w Lublinie, Lubartowie i Dubnie; 1929 założyłoplacówkę w Eureka (stan Missouri...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓJNOWSKI LUCJAN ks.

  ur. 5 II1868 w Świerzbutowie(k. Sokółki), zm. 28 VII 1960 w New Britain (Stany Zjedn.), Założycielzgromadzenia zak., duszpasterz i działacz polonijny.

  Święcenia kapł. przyjął 1895 w Hartford; po krótkim okresiepracy duszpast. w polskich par. Meriden i Bridgeport 1896 zostałpierwszym prob, parafii pol. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W DZIEJACH TEOLOGII

  Przedstawianie B. uzależnionejest od przyjętej i zrozumiałej dla współcz. odbiorcy nomenklaturypojęciowej (-> akomodacja IV); obejmuje problematykętajemnicy B. jedynego w — Trójcy Świętej.

  A. HISTORIA

  1. W s t a r o ż y t n o ś c i — chrzęść, naukęobjawioną o B. konfrontowano z nauką panujących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /61 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

  B. jako stwórcabędący punktem wyjścia całej rzeczywistości i jako jej celbędący punktem dojścia stanowi centrum wszystkich zagadnieńteol. ; ponieważ związany jest z wszelkimi zagadnieniami egzystencjalnymiczłowieka i szczegółowymi problemami rei., trudnoprzeprowadzić ich adekwatną systematyzację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /61 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓG - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Podobnie jak w literaturzeeur. wizja B. uzależniona była od upowszechnionegow różnych epokach kulturowych modelu B.; przedstawiano gozgodnie z wpływem ówczesnych rei. i filoz. prądów ideowych,a także hist, uwarunkowań lokalnych.

  1. Średniowiecze — Na ukształtowanie się pojęcia B.w tym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /10.07.2012 Znaków /61 208

  praca w formacie txt

Do góry