Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BRACIA MUZUŁMAŃSCY

  (arab. Dżamijjat al-Ichwanul-Muslimin Stow. Braci Muzułm.), Reformatorski ruch rel.-polit.w -> islamie, nawiązujący do wahhabitów, powstały 1928 wIsmailiji (Egipt), a 1929 ukształtowany organizacyjnie.Inicjatorem ruchu był Hasan al-Banna, który odnosił się negatywniedo muzułm. teologii spekulatywnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /4 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, Zakon Ciała Jezusa Chrystusa, biali mnisi (kolor habitu)

  Zakon powstaływ XIV w. dla szerzenia kultu —Najświętszego Sakramentu.

  Pierwszy klasztor pod wezw. Corpus Christi założył 1328w Gualdo (Umbria) bł. Andrzej z Paolo wg reguły — benedyktyńskiej;z czasem stał się on ośrodkiem kongr. liczącej ok. 15klasztorów i siedzibą opata gen.; zakon zatwierdził 1377...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA DOBRZYŃSCY, dobrzyńcy, pruscy rycerze Chrystusowi, Fratres Milites Christi de Dobrin

  Zakon rycerskiw Polsce 1228-35, zał. w celu obrony ziemi dobrzyńskiej przedpogańskimi Prusami.

  Geneza ich dotąd nie została dostatecznie wyjaśniona. W historiografiiutrwalił się pogląd, że początek b.d. dali meklemburscyrycerze krzyżowi, którzy przybyli na pogranicze pogańskichPrus, szukając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /2 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓSTWO, bożyszcze, bożek

  W religiach politeistycznychi henoteistycznych istoty ponadziemskie lub ich wyobrażenia będąceprzedmiotem kultu; przenośnie — przedmiot uwielbienialub zachwytu.

  Wyznawcy -> politeizmu, wierząc, że b. mogą przybierać postaćludzką (antropomorfizm I), czczą je także jako istotyduchowe, ponadludzkie, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA MOSTOWI, frères pontifes

  Bractwa zakładanepod wpływem ruchu kanoniczego ( -> kanonicy regularni) i ideikrucjat w krajach Europy Zach. (Francja, Włochy, Hiszpania,Niemcy, Anglia) w XI-XTV w.

  Głównym celem bractw była budowa i reperacja dróg i mostóworaz militarna ochrona szlaków pielgrzymich. B.m. niemieli jednolitej struktury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA św. GABRIELA, Frères de l'Instruction Chrétienne de Saint Gabriel

  Laickie zgromadzenie franc, któregocelem jest wychowywanie w duchu chrzęść i nauczanie dzieci,zwł. niewidomych i głuchoniemych.

  W 1816 ks. Gabriel Deshayes (1767-1842) założył w Auray(Bretania) zgrom, zbliżone pod względem celu i duchowości dobraci szkolnych; podobieństwo celów doprowadziło 1817...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACHIUM SAECULARE

  (łac. ramię świeckie), Pomocprawna udzielana Kościołowi przez władzę państw, w celuzmuszenia do wykonania decyzji kośc. te osoby, które odmawiająich wykonania. Stanowi jedno z centr, zagadnień relacji —Kościół a państwo.

  Od — Edyktu mediolańskiego (313) papieże i bpi domagalisię od władców...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA JEZUSA, bracia Pańscy

  Nazwa używana w NTna określenie dalszych krewnych Jezusa (prawdopodobnie synówKleofasa, rodzonego brata św. Józefa).

  Teksty bibl. NT posługujące się terminem „brat" nawiązująw swej treści do ST, w którym określenie to wyraża nie tylko relacjemiędzy dziećmi tych samych rodziców, lecz także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /7 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA

  Popularna lub oficjalna nazwa członków niektórychzakonów, zgromadzeń zakonnych łub in. wspólnot religijnych,utworzona w XTII w. wraz z formowaniem się zakonów— żebrzących.

  Członkowie tych zakonów, prowadząc czynneżycie apost. wg idei ewang., starali się być „braćmi" ludzi,wśród których żyli, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA św. JÓZEFA, Bracia św. Józefa III Zakonu Regularnego św. ojca Franciszka

  Congregatio fratrum patrocini!S. Joseph III Ordinis regularis sancti patris Francisci, laickiezgromadzenie franciszkańskie (od 1969 przyjmuje także kandydatówna kapłanów), oparte na III regule św. Franciszka z Asyżu,zał. 1928 w Kobryniu (Polesie) w celach charytatywnych,zwł. w celu wychowywania i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 534

  praca w formacie txt

Do góry