Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BRAHE TYCHO lub TYGE de

  ur. 14 XII 1546 w Knudstruppk. Hälsingborgu (Szwecja), zm. 24 X 1601 w Pradze, Astronomi kosmolog duński.

  Studiował na uniw. w Kopenhadze (od 1559), Lipsku (od1562) i we Włoszech; w Niemczech (od 1566) zapoznał się z przyrządamiästron., które posłużyły M. Kopernikowi do sformułowaniateorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRADLEY JAMES

  ur. prawdopodobnie w końcu marca1693 w Sherborne (Gloucestershire), zm. 13 VII 1762 w Chalford(tamże), Astronom ang. zw. Tychonem XVIII w. (T. -> Brahe).

  Po studiach teol. w Oksfordzie był prob, w Bridstow orazLlanddewi-Welfry. Rezygnując z tej funkcji, podjął studia astronomiczno-matematyczne w Oksfordzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACTWO KOŚCIELNE, konfraternia

  Zrzeszenie rei. erygowaneformalnym dekretem przez władzę kośc. i pozostającepod jej zwierzchnością jako stała fundacja, mająca osobowośćprawną, własną administrację oraz statuty regulujące strukturę,charakter i cele b. [b. = bractwo], a także sposoby ich realizacji ;celem b. jest rozwój kultu pubi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /30 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHIŁÓW, Braiłów

  Parafia w dekanacie Winnica wdiecezji kamienieckiej (Ukraińska SRR).

  Prawa miejskie uzyskał B. w końcu XVI w.; od 1609 do pocz.XIX w. był własnością Potockich; Franciszek S. Potocki ufundował1740 pod wezw. Świętej Trójcy nowy kościół i klasztortrynitarzy przy dawnym drewnianym kościele par.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRADSHAW SOCIETY

  Ponadwyznaniowe towarzystwowydawnicze zał. 1890 w Londynie w celu wydawania źródełliturg. rękopiśmiennych oraz rzadkich druków, przede wszystkimang. lub związanych z Anglią.

  Nazwa pochodzi od nazwiskaHenry Bradshaw (1831-86), bibliotekarza uniw. w Cambridgei znawcy średniow. ksiąg liturgicznych.Pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACTWO św. ŁUKASZA

  Stowarzyszenie malarzy powstałe1925 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Założycielamibyli: prof. Tadeusz Pruszkowski i jego pierwsi uczniowie:Bolesław J. Cybis, Jan Gotard, Aleksander Jędrzejewski,Eliasz Kanarek, Edward Kokoszko, Antoni Michalak, JanuszPodoski, Mieczysław Szulc, Czesław Wdowiszewski, Jan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACŁAW

  Parafia i dekanat w diecezji łuckiej oraz oficjalatokręgowy (Ukraińska SRR). Gród w B. istniejący od X I I w.przynależał do Rusi Kijowskiej, od 1335 do Litwy, a od 1569 doPolski; prawa miejskie otrzymał B. przed 1545; 1569-1793 byłstolicą woj. bracławskiego.

  Kościół par. istniał w B. przed 1552;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA UBODZY św. FRANCISZKA, Anne Brüder vom Heiligen Franziskus Seraphikus, Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici

  Laickie zgromadzenie III zakonu św.Franciszka z Asyżu.

  Założeni 1861 w Akwizgranie przez ks. Johannesa Hovera(1816-64), trudnią się wychowaniem osieroconej i zaniedbanejmłodzieży męskiej. W założeniu zgrom, uczestniczyła FranciskaSchervier (1819-76), która 1845 założyła ubogie — siostryśw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA SERCA JEZUSOWEGO

  Laickie zgromadzeniena prawie diecezjalnym.

  Założone 1920 w Poznaniu przez ks. Kazimierza Malińskiego,zatwierdzone 24 I 1931 przez kard. A. Hlonda; celem zgrom,jest praca w parafiach w roli organistów i kościelnych, pomocw kancelariach par., kierowanie stowarzyszeniami młodzieżymęskiej, kolportaż czasopism...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA WORKOWI, bracia pokutnicy Chrystusa, fratres saccati, saccophori (nazwa popularna od kształtu i jakości szaty zak.), fratres de poenitentia Jesu Christi

  Różnorodne ugrupowaniazak. związane genetycznie z ruchem pokutnym XIII w.i być może również z begardami ( -> beginki i begardzi).

  Opierali się przeważnie na regule św. Augustyna (-> Augustynareguła), choć były także ugrupowania franciszkańskie (np.grupa Rajmunda z Athenulphe); praktykowali surowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt

Do góry