Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BRAHMA - SAMADŻ, Stowarzyszenie Wyznawców Brahmy

  Wspólnota rel. o charakterze synkretycznym, zał. 1828 przezRammohana Roya (1772-1833) dla zreformowania — hinduizmupoprzez włączenie do niego elementów doktrynalnych i rytualnychchrześcijaństwa i islamu. Celem tej reformy było stworzeniejednego dla wspomnianych religii systemu teistycznego,co miało utorować...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMA

  (sanskr. rzecz, jap. -> Bonten), Personifikacjamocy (-> brahman), bóstwo przejmujące funkcje stwórcy świataod Pradżapatiego lub Hiranjagarbhy; występuje w późniejszejliteraturze wedyjskiej (Wedy).

  B., stawiany na równi z -> Wisznu i -» Siwą, stanowiący wrazz nimi triadę ( -> Trimurti), nie odgrywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRADWARDINE THOMAS abp.

  ur. ok. 1290 w Chichester,zm. 26 VIII 1349 w Londynie, Ang. matematyk, filozof i teolog,zw. doctor profundus.

  Studiował w Merton College w Oksfordzie; 1325 był prokuratoremuniw.; wykładał do 1335; później był kapelanem królaEdwarda III; 1348 został abpem Canterbury, a sakrę przyjął1349 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACTWO MIŁOSIERDZIA

  Organizacja rel.-społ. prowadzącadziałalność charytatywną w Kościele katolickim.

  B.M. powstały prawdopodobnie na przełomie XI i XII w.i szerzyły się w Hiszpanii i we Włoszech, w XIII w. były bardzożywotne w Normandii, a pod koniec średniowiecza w in.krajach europejskich.

  W Burgos założono 1122...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /7 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAGA

  Metropolia w pn. Portugalii z sufraganiami Aveiro(od 1938), Bragança—Miranda, Coimbra, Lamego, Porto, VilaReal (1922) oraz Viseu.

  1. Archidiecezja — B. w czasach rzym. była głównym miastem(Bracara Augusta) prow. Galicia, gdzie w III w. powstałobpstwo ; wskutek inwazji barbarzyńców (V w.) i Arabów (VIH w.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /2 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACTWO PRAWOSŁAWNYCH TEOLOGÓW w POLSCE

  Stowarzyszenie nauk., zał. 1934 w Warszawie w celuuaktywnienia życia nauk. i rei. w kręgach pol. teologów prawosł.,istniejące do wybuchu II wojny światowej.

  Z wnioskiem o założenie B. wystąpili 1933 absolwenci StudiumTeologii Prawosł. UW, organizujący Koło AbsolwentówTeologii (Krużok Okoncziwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAGANÇA — MIRANDA

  Diecezja w pn.-wsch. Portugaliieryg. 10 VII 1770, sufr. Bragi; 1780 przyłączono do Bragançydiecezję Miranda (eryg. 1545); wybitniejsi bpi: José Alves deMariz (1885-1912), organizator seminarium duch. oraz muzeumprzyrodniczo-fizycznego w Bragançy, i Antonio Bento MartinsMł. (1928-32).

  Do zabytków sztuki sakr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAD, Barade

  (gr. Kaprobarad), Miejscowość w Syriiw pobliżu Haleb (Aleppo) z zespołem ruin budowli wczesnochrześcijańskich.

  Badania prowadzone przez ekspedycję amer. (1904-05 i 1909),a nast. przez J. Matterna (1929), J. Lassusa i G. Tchalenko(1939) dotyczyły m.in. zabytków wczesnochrześc, do którychnależy katedra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAGANÇA PAULISTA

  Diecezja w Brazylii eryg. 24 VII1925 jako sufr. Campinas (do 1958 Säo Paulo) ; utworzona z częściarchidiec. Säo Paulo i diec. Campinas; 1935 nastąpiło ostateczneustalenie granic.

  Diecezja zajmuje 5197 km2 i liczy 295 339mieszk., w tym 215 000 katolików, 21 parafii, 22 księży diec.,2 domy zak. męskie z 14...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRADLEY FRANCIS HERBERT

  ur. 30 I 1846 w Clapham(k. Londynu), zm. 18 IX 1924 w Oksfordzie, Filozof.

  Od 1870 był członkiem Merton College w Oksfordzie; nieprowadził zajęć dydaktycznych; oddany wyłącznie pracy badawczej,stał się autorytetem filoz. i ugruntował w Anglii oryginalnyidealizm. Nawiązując do G.W.F. Hegla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /3 075

  praca w formacie txt

Do góry