Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BRANDENBURGIA, Marchia Brandenburska

  Niem. państwoterytorialne utworzone na ziemiach Słowian Zach., dążące do powiększenia obszaru, m.in. kosztem pn.-zach. ziem pol.;od 1701 centr, prowincja Królestwa Prus (Prusy). Dzieliłasię na Starą Marchię (na zach. od Łaby), Środk. (między Łabąi Odrą wraz z Ziemią Lubuską) i Nową (na pn. od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /11 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANICE

  Parafia i dekanat w diecezji opolskiej. Wieśi parafia powstały w XIII w. w diecezji olomunieckiej.Kościół par. Wniebowzięcia NMP z 1. poł. XIII w. oddany1289 norbertanom z Hradiska (Morawy) przez Benesza Kra warzą,właściciela B., pod koniec XV w. został przejęty przezksięży diec.;

  1540-1652 zamknięty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDEUM

  Jedwabne lub płócienne okrycie, np. kapa,welon, całun (pallida, velamina, sudaría, palae), służące w czasachwczesnochrześc. do zawijania ciała lub relikwii męczennikówczy też okrywania ich grobów.

  Z racji stykania się tych materiałów ze świętymi szczątkamirównież same b. traktowano jako relikwie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANICKÁ KATARZYNA OVM

  Imię zak. Krystyna, ur.17 IV 1639, zm. 22 VIII 1725 w Krakowie, zat. klasztoru.

  W 1655 wstąpiła do benedyktynek w Staniątkach; po 8 miesiącachnowicjatu wyjechała z matką na Węgry z powodu najazduSzwedów; powróciwszy, wstąpiła 1658 do wizytek w Warszawie;po złożeniu ślubów zak. została mistrzynią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDOWSKI ALEKSANDER ks.

  ur. 27 XII 1837 w Lisewiek. Żerkowa (mylnie w PSB), zm. 29 XII 1903 w BorkuWlkp., Duszpasterz, historyk.

  Święcenia kapł. przyjął 1864 w Poznaniu, a 1868 został prob,w Borku; wykorzystując materiały archiwum par. i miejskiego,napisał historię miejscowych kościołów — Encyklopedyzm w dwóchkościołach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDENBURG, Brenna, Brambor

  Słow. gród, od X I I w.niem. miasto na zach. od Berlina, stolica średniow. diecezjii marchii (—Brandenburgia).

  1. M i a s t o — Gród Brenna (niewłaściwa rekonstrukcja Brambor)słow. plemienia Stodoran-Hobolan na wyspie wśród rozlewiskHaweli był ważnym punktem strategicznym; książęta B.uznawali przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDA z CASTIGLIONE, Brandus z Castiglione kard.

  ur. 1350 w Castiglione d'Olona (Lombardia), zm. 3 II 1443tamże, Legat pap. w Polsce.

  Studiował prawo na uniw. w Pawii, na którym 1388-89 byłprof, prawa kan., 1392-1403 audytorem Roty Rzym., od 1404bpem Piacenzy; skierowany do służby dyplom, został legatemw Lombardii;

  1410 na prośbę króla rzym.-niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAMTNIZM, bramanizm

  Druga faza rozwoju głównej religiiIndii po -» wedyzmie, a przed -hinduizmem, w której —jak wskazuje nazwa — decydującą rolę odgrywali -» bramini.

  1. W znaczeniu szerszym — b. był zespołem różnorodnychwierzeń i praktyk rozwijających się w Indiach dzięki możliwościwiązania w całość poglądów, nawet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /7 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANCH THEORY, teoria odgałęzień

  Kierunek w eklezjologiichrzęść, przyjmujący istnienie jednego Kościoła Chrystusowego w chrześcijaństwie mimo trwającego w nim rozłamu;wywodzi się ze zjednoczeniowych dążeń w Kościele anglik., zw.ruchem — oksfordzkim, zwł. z działalności zjednoczeniowejE. Puseya (1800-82) i W. Palmera (1811-79); w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /3 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMASUTRA

  Podstawowy podręcznik -> wedanty,którego autorem jest Badarajana, żyjący w pierwszych wiekachpo Chr.; składa się z 555 bardzo skróconych (niekiedy do1 lub 2 słów) zdań, aforyzmów, które bez komentarzy trudnozrozumieć. Z tego względu liczne i ważne dla filozofii ind. sąobszerne komentarze do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 549

  praca w formacie txt

Do góry