Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Anzabegovo (Anza)

  Tell w Republice Macedonii, zawierający warstwy (I-III) najwcześniejszego neolitu o nawiązaniach do kultury Protosesklo w Grecji i kultury Starcevo w Serbii. Warstwa IV odpowiada kulturze winczańskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ali Kosh

  Neolityczna osada na przedpolu gór Za-gros (Iran). Stratygrafia tego stanowiska jest kluczowa dla zrozumienia sekwencji neolitu zachodnioirań-skiego: najniższe warstwy (sprzed 9 600-8 000 lat temu) odpowiadają neolitowi preceramicznemu.

  Charakteryzuje je architektura gliniana (bloki gliny wycinane z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apollo 11

  Jaskinia położona w górach Huns, w pd. Namibii. Warstwy związane z późną epoką kamienia, datowane na okres od 40 do 12 tys. lat temu, dostarczyły najwcześniejszych w Afryce Pd. malowideł na płytach kamiennych, przedstawiających realistycznie sylwetowe wizerunki zwierząt. Najwcześniejsze z tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afalou bou Rhummel

  Stanowisko w nawisie skalnym w masywie Beni Seghoual w Algierii. Odkryto w nim sekwencję pięciu poziomów kultury ibero-mauruzyjskiej. Przemysły kamienne mikrolityczne z wiórkami tylcowymi, charakteryzujące się też elementami odłupkowymi, m.in. odłupkami uzyskiwanymi techniką lewaluaską.

  Na jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Datowanie w archeologii

  Datowanie względne w archeologii opiera się przede wszystkim na metodzie stratygraficznej. Dla prehistorii szczególnie ważne jest jednak datowanie absolutne, które opiera się na metodach zapożyczonych z nauk przyrodniczych. Stosunkowo najwcześniej próbowano datować zabytki archeologiczne, opierając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /7 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA I JEJ METODY

  Archeologia zajmuje się badaniem śladów kultury ludzkiej zarówno z okresów prehistorycznych (dzieje ludzkości od chwili pojawienia się człowieka do czasu powstania pisma i źródeł pisanych), protohistorycznych (kiedy na jednych terenach żyły ludy znające pismo i mające własną rachubę czasu, a ludność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /4 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA I JEJ METODY - Wytwory i typy

  Źródła archeologiczne wyrwane z kontekstu nawarstwień przyrodniczych i kulturowych mają mniejszą wartość dla rekonstrukcji prehistorycznej kultury „żywej”, ale mogą być przedmiotem analizy i klasyfikacji stanowiących pierwszy etap studiów nad pozostałymi źródłami archeologicznymi. Analiza ta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /5 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły i kultury archeologiczne

  Drugim etapem analizy archeologicznej jest wyodrębnianie tzw. zespołów archeologicznych, czyli wytworów powiązanych ze sobą funkcjonalnie i użytkowanych przez tę samą grupę ludzką w określonym odcinku czasu, ewentualnie podlegających jednolitemu procesowi przekształceń.

  Do zespołów mogą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walentynian I [Flavius Valentinianus]

  Cesarz rzymski rodem z Pannonii, po śmierci Jowiana w roku 364 obwołany cesarzem przez armię, w której służył jako oficer.

  Swemu bratu Walensowi nadał tytuł augusta i powierzył mu władzę we wschodniej części cesarstwa, sobie zaś pozostawił Zachód, dopuściwszy w 367 roku do współrządów swego syna...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walentynian II

  Cesarz rzymski, brat Gracjana, syn Walentyniana I. Po śmierci ojca został dopuszczony w roku 375 do współrządów przez Gracjana, chociaż miał zaledwie cztery lata; otrzymał prowincję Illirię. Po śmierci Gracjana w 383 roku przeniósł swój dwór z Sirmium do Mediolanu, gdzie rządził pod opieką matki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt

Do góry