Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BROGLJE AUGUSTE THÉODORE PAUL de

  ur. 18 VI 1834w Paryżu, zm. 11 V 1895 tamże, Apologeta.

  Po studiach politechnicznych został 1855 oficerem marynarki;jednocześnie współpracował z instytucjami społ. i charytatywnymi;1867 wstąpił do seminarium duch.; 1870 przyjął święceniakapł., a nast. został prof, teologii w Ecole Libre des...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRODZISZEWSKI ANZELM WOJCIECH bp.

  ur. 17 IV 1779w Murowanej Goślinie (k. Poznania), zm. 10 VII 1866 w Gnieźnie.

  Święcenia kapł. przyjął 1801 w Poznaniu; 1803-29 pełniłfunkcje duszpast. przy kościołach pozn.; 1830 został kanonikiemgnieźn. kapituły katedralnej; od 1835 był generalnym wik.i oficjałem gnieźn.; odegrał bardzo ważną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROEDERLAM MELCHIOR

  Czynny 1381-1409, malarz niderlandzki,działający na dworze Ludwika z Mâle, hrabiegoFlandrii, a nast. Filipa Śmiałego, księcia Burgundu.

  Wymieniany w źródłach 1391 jako peintre monseigneur, B.uważany jest za najwybitniejszego, przed J. van Eyckiem, mistrzaniderl. malarstwa tablicowego (E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRODZIŃSKI KAZIMIERZ

  ur. 8 III 1791 w Królówce(k. Bochni), zm. 10X1835 w Dreźnie, Poeta, krytyk lit. i pedagog.

  W 1797-1809 uczęszczał do szkoły w Tarnowie, a nast.w Krakowie, gdzie też słuchał wykładów na UJ; naukę uzupełniałsamodzielnymi studiami nad literaturą pol. i niem.;

  1809wstąpił do armii Księstwa Warsz. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /6 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROCKES BARTHOLD HEINRICH

  ur. 22 IX 1680 w Hamburgu,zm. 1 6 I 1747 tamże, Poeta.

  Studia prawnicze rozpoczął 1700 w Halle, ukończył 1704w Lejdzie. Pełniąc funkcje dyplomatyczne, przebywał w różnychstolicach niem. ; czynny był w życiu kulturalnym Hamburga;1714 założył Teutschübenden Genossenschaft; 1724...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRODY POZNAŃSKIE

  Parafia w dekanacie pniewskimw archidiecezji poznańskiej.

  Parafia wzmiankowana 1404, powstała prawdopodobnie wXII w. przy kościele św. Andrzeja Apostoła; obecnie istniejącykościół, zbudowany 1673 z fundacji Piotra Kurowskiego, barokowy,orientowany, konstrukcji zrębowej, jednonawowy, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROD MAX

  ur. 27 V 1884 w Pradze, zm. 20 X I I 1968w Tel-Awiwie, Żyd. pisarz, krytyk lit. i kompozytor.

  Po studiach prawniczych w Pradze był urzędnikiem, a nast.(1924-39) krytykiem lit. i teatralnym dziennika „Prager Tageblatt";od 1913 pod wpływem Hugo Bergmana stał się syjonistą;1939 wyjechał do Tel-Awiwu, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /3 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRODA

  W tradycji kośc. symboliczna i zwyczajowa oznakaautorytetu lub surowości, stosowana przez duchowieństwow zależności od tradycji, przekonań, przynależności kośc, częstouzależniona od mody świeckiej.

  W okresie wczesnego chrześcijaństwa noszenie b. było powsz.zwyczajem duchownych, podyktowanym chęcią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRODA ANDREAS

  zm. 1427 w Lipsku, Teolog czeski.

  W 1388 uzyskał na uniw. w Pradze doktorat z teologu, którąnast. tam wykładał.

  Był zwolennikiem tendencji nar. szerzonych przez J. Husa,sprzeciwiał się natomiast jego poglądom teol.; był członkiemkomisji rozpatrującej pisma J. Wiklifa oraz Husa i występowałprzeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRODNICA

  Parafia i dekanat w diecezji chełmińskiej.Wczesnośredniowieczny gród warowny otrzymał prawa miejskie1298. Leszek, książę inowrocł., oddał B. 1303 w zastaw Krzyżakom;1353 otrzymała ona powtórnie przywilej lokacyjny;

  1440przystąpiła do antykrzyżackiego Związku Prus.; 1466 przeszław posiadanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt

Do góry