Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BRUKWICKI PIOTR CM

  ur. 20 II 1876 w Wysokiej (k.Piły), zm. 1 XII 1965 w Łobżenicy (k. Wyrzyska), Działaczspołeczny.

  Wstąpił do zgromadzenia i studiował w Krakowie, gdzie 1900przyjął święcenia kapł.; początkowo pracował na Podolu, gdziebył kierownikiem Tow. Szkoły Lud. (tworzył czytelnie, prowadziłteatr) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRÜGGELER ROTTE

  Sekta pietystyczna pietyzm),którą założyli 1745 bracia Christian (1710 - 2. poł. XVIII w.)i Hieronymus (1714 — 16 I 1753) Kohlerowie w Briiggelen k,Berna w Szwajcarii.

  Inicjatorzy sekty uważali się za przekazicieli boskiego objawienia;nadto sądzili, że wraz z Elisabeth Kissling, w którejwidzieli wcielenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUGIA, flamandzkie Brugge, franc. Bruges

  Miasto i diecezjaw pn.-zach. Belgii.

  Diecezję B. erygował 12 V 1559 pap. Paweł IV, a zniósł ją29 XI 1801 Pius VII, przyłączając jej terytorium do diec. gandawskiej.Król hol. Wilhelm I starał się 1827 o przywróceniediecezji B.; nastąpiło to dopiero 27 V 1834 w niepodległejBelgii. B. jest sufr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUENINGK HERMANN

  ur. 26 VIII 1849 w Dorpacie, zm.30 V 1927 w Rydze, Historyk.

  Po studiach prawniczych 1867-75w Dorpacie pracował w archiwach i towarzystwach hist, w Rydze,Rewalu, Dorpacie i Mitawie; 1919 otrzymał doktorat h.c.w Lipsku.

  Wydał Die Frage der Verehrung der ersten InländischenBischöfe als Heilige (Riga 1902) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUDZYŃSKI FRANCISZEK ks.

  ur. 1 IV 1829 w Luborzycy(k. Krakowa), zm. 14 VI 1909 w Kielcach, Działacz kościelno-społeczny.

  Po studiach w seminarium duch. w Kielcach przyjął 1852święcenia kapł.; 1853-67 uczył religii w kiel, szkole średniej,pełniąc równocześnie obowiązki wikariusza kolegiaty i kaznodzieiw katedrze; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BROŻEK, Broscius JAN ks.

  ur. 1 XI 1585 w Kurzelowie(k. Kłobucka), zm. 21 XI 1652 w Bronowicach pod Krakowem,Matematyk, astronom, filozof, historyk nauki, bibliotekarz.

  Studiował od 1604 w Akademii Krak.; 1610 uzyskał stopieńmgra sztuk wyzwolonych; 1614-29 zajmował katedrę astrologiiw Kolegium Mniejszym; 1620-24 studiował medycynę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUEGEL, Breughel PIETER Starszy, zw. Chłopskim

  ur. ok. 1525-30, zm. 9 IX 1569 w Brukseli, Malarz niderlandzki.

  Był uczniem P. Coecke van Aelsta, a od 1544 współpracowałz warsztatem graficznym H. Cocka; 1552 odbył podróż doWłoch, z której wyniósł pogłębienie światopoglądu oraz zainteresowaniekrajobrazem (urzekła go zwł. przyroda alpejska,której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUCHNALSKI WILHELM

  ur. 21 V 1859 we Lwowie,zm. 9 XII 1938 tamże, Historyk literatury, bibliograf.

  Po studiach polonistycznych w Uniw. Lwowskim był 1887--1906 skryptorem w Ossolineum, od 1900 docentem Uniw.Lwowskiego, 1904-31 prof, filologii pol. oraz historii literaturytegoż uniw.; był współzał. czasopisma „Lud"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUGÈRE Louis FRÉDÉRIC le

  ur. 8 X 1823 w Orleanie,zm. 11 IV 1888 w Issy-les-Moulineaux pod Paryżem, Teolog.

  Po kilkuletniej pracy duszpast. został wykładowcą filozofiiw niższym seminarium duch. w La Chapelle-Saint-Mesmin;1855 uzyskał w Rzymie doktorat; 1861-86 wykładał teologięfundamentalną i historię Kościoła w seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUCKENTHAL, Bruckentall ANTONI OFMRef

  ur. w 2.poł. XVII w. w okolicach Pragi, zm. 15 V 1740 w Gdańsku,Organizator misji kat. w Petersburgu.

  Był generałem w wojsku Piotra I, w którego imieniu posłowałdo ces. Leopolda I oraz króla pol. Augusta II; 1714 wstąpiłdo zakonu; po święceniach kapł. pracował w Warszawie jakokaznodzieja wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt

Do góry