Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BRUNON Św. (1)

  ur. 925, zm. 11 X 965 w Reims, Abp Koloniii książę Lotaryngii; syn króla niem. Henryka I i Św. Matyldy.

  Wg Rodoarda (Vita Brunonis, MGHSS IV 252-275) oddanyzostał do szkoły katedralnej w Utrechcie; po 936 kształcił sięna dworze król. swego brata, ces. Ottona I Wielkiego; poznawszyjęzyk łac. i gr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUNO, Bruni VINCENZO SJ

  ur. 1532 w Rimini (pn.Wiochy), zm. 13 VIII 1594 w Rzymie, Pisarz ascetyczny.

  Ukończył studia med.; do zakonu wstąpił 1558 w Wenecji,1566 złożył śluby zak., a 1559 przyjął święcenia kapł.; 1567-70był rektorem kolegium w Loreto, a 1571-74 oraz 1586-89 kolegiumrzym. ; wywierał duży wpływ duchowy na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUNNER SEBASTIAN

  ur. 10 XII 1814 w Wiedniu, zm.26 XI 1893 tamże, Pisarz i historyk Kościoła.

  Studiował na uniw. w Wiedniu, gdzie uzyskał doktorat z filozofiii teologii; 1838 przyjął święcenia kapł. i podjął działalnośćduszpast.; 1843 K.L.W, von Metternich powierzył mupracę w służbie dyplomatycznej; 1848 B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUNO GIORDANO

  Imię chrzestne Filippo, ur. 1548 w Nolak. Neapolu (stąd zw. Nolanus), zm. 17 II 1600 w Rzymie,filozof, poeta.

  Od 1562 uczył się w Neapolu, tam też 1565 wstąpił do zak.dominikanów; 1572 przyjął święcenia kapł.; 1575 uzyskał licencjatteologii;

  kiedy 1576 wszczęto przeciw niemu w Neapoluproces o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /8 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUNNER EMIL

  ur. 23 X I I 1889 w Wínterthur (Szwajcaria),zm. 6 r V 1966 w Zurychu, Teolog protest., współtwórcateologii -> dialektycznej.

  I. ŻYCIE — Studiował teologię w Zurychu, Berlinie i NowymJorku (1913 doktorat w Zurychu); 1912 został duchownym Kościołareformowanego w Szwajcarii; jako docent (od 1922) objął1924...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /10 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUNI BONAVENTURA OFMCap, Bonawentura z Arezzo

  ur. 1648 w Quarsta k. Arezzo (środk. Włochy), zm. 26 VIII1708 w Warszawie, Kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1667; po święceniach kapł. (ok. 1673) byllektorem teologii w seminarium zak., gwardianem i definitoremprow.; głosił kazania w większych ośrodkach Toskanii; wydałdrukiem traktat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUNETÏÈRE FERDINAND

  ur. 19 VII 1849 w Tulonie.zm. 9 XIT 1906 w Paryżu, Historyk literatury i krytyk.

  Uczył się w Lorient, Marsylii i w Paryżu. Od 1875 byl sekretarzemmies. „Revue des deux mondes", od 1883 naczelnymred.; 1886 został wykładowcą historii literatury franc,w Ecole Normale Supérieure, 1893 członkiem Akademii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /3 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUNELLESCHI, Brunellesco FILIPPO

  ur. 1377 we Florencji,zm. 15 lub 16 IV 1446, Architekt, rzeźbiarz, badaczperspektywy malarskiej.

  Z wykształcenia był złotnikiem; działał głównie we Florencji;1401 uczestniczył w konkursie na drugie drzwi baptysterium flor.(Ofiara Izaaka, model brązowy, Museo Nazionale we Florencji);zajmował się nadto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUNARY

  Parafia w dekanacie grybowskim w diec. tarnowskiej.

  Równocześnie z założeniem wsi 1335 erygowano parafięrzym.kat., która przestała istnieć pod koniec XV w. Drewniana,barokowa cerkiew unicka św. Michała Archanioła, konstrukcjizrębowej, wzniesiona w XVIII w., a przebudowana1831, jest od 1947 kościołem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUKSELA, flamandzkie Brüssel, franc. Bruxelles

  StolicaBelgii (1971 liczyła 1,07 min mieszk.), siedziba wielu instytucjinaukowych.

  Początki chrześcijaństwa na terenie dzisiejszej B., znanej odX w., gosp., handlowego i kulturalnego centrum Belgii, sięgają1. poł. VII w. i związane są z działalnością św. Gaugeryka.Do 1559 B. wchodziła w skład bpstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012 Znaków /2 830

  praca w formacie txt

Do góry