Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BRYNOLF ALGOTSSON Św. bp.

  ur. ok. poł. XIII w.,zm. 6 II 1317.

  Studiował w Paryżu; po powrocie do Szwecji byłkanonikiem w Skara, nast. dziekanem kapituły w Linköping;1278 został bpem w Skara; interesował się pracami z zakresuustawodawstwa kośc;

  był pierwszym w Szwecji poetą łac;pisał hymny liturg. (przetłum. na język szwedz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYNDZA ANTONI

  ur. 1 VII 1901 w Kalwarii Zebrzydowskiej,zm. 30 VII 1971 w Tczycy (k. Miechowa), Malarz, rzeźbiarz,architekt, ilustrator.

  Studiował jako wolny słuchacz w Akademii Sztuk Pięknychw Krakowie; od 1930 członek grupy Szczep Rogatego Serca,zał. przez Stanisława Szukalskiego, występujący pod pseud.Ziemitrud...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYŁA STEFAN

  ur. 17 VIII 1886 w Krakowie, zm. 3 XII1943 w Warszawie, Inżynier, działacz społ. i polityczny.

  W 1908 ukończył studia na wydz. inżynierii lądowej i wodnejPolitechniki Lwowskiej; 1910-12 jako docent Politechniki odbyłpodróże nauk. po Europie, Azji i Ameryce; 1921-34 był prof,budowy mostów na Politechnice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYKNER, Brikner JERZY OSPĘ

  Imię zak. Eryk, ur.1705 w Drzymałowicach (k. Jawora), zm. 16 VIII 1760 w Głogówku(woj. opolskie), organista i kompozytor.

  W 20 roku życia, ukończywszy kurs filozofii w Krumlowie(Morawy), wstąpił do paulinów na Jasnej Górze, gdzie wielelat był organistą; nast. pracował w klasztorach w Leśnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYKNER ADAM OFMRef

  Imię zak. Daniel, ur. 1633w Krakowie, zm. 28 I 1706 tamże, pisarz rei., teoretyk ascezy.

  Przed wstąpieniem 1667 do zakonu przyjął święcenia kapł., uzyska! stopień doktora filozofii i obojga praw oraz godnośćprotonotariusza apost.; w zakonie był długoletnim mistrzemnowicjatu, 1683-86 definitorem prow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYKCZYŃSKI ANTONI, pseud. Gwiaździc ks.

  ur. 24 V1843 w Ossie (k. Opoczna), zm. 7 I 1913 w Goworowie (k. Ostrołęki),Historyk sztuki sakralnej.

  W 1861 wstąpił do seminarium duch. w Kielcach; brał udziałw powstaniu styczniowym; 1866 przyjął święcenia kapł., nast.studiował teologię w Akademii Duch. w Warszawie, a po jejzamknięciu 1867 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYGIDA IRLANDZKA, Brygita Św.

  Żyła ok. 452-524.

  Była przypuszczalnie założycielką klasztoru Kildare (Ciii Darà),w którym złożono po śmierci jej ciało; otoczone kultem, przetrwałotam do zniszczenia klasztoru przez Normanów (836).

  O życiu B. brak pewnych wiadomości; nawet autor pierwszegojej żywotu, Cogitosus Ui Aido, piszący u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYGIDA SZWEDZKA, Birgitta św.

  ur. 1302 w Finstad(k. Upsali), zm. 23 VII 1373 w Rzymie, Mistyczka.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Pochodziła z zamożnej rodziny;1316 została wydana za mąż za Ulfa Gudmarssona, miała z nim4 synów i 4 córki (Katarzyna Szwedzka). Od 1335 ok. 2 latprzebywała na dworze króla szwedz. Magnusa II;

  1341...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /11 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYGIDKI, Zakon św. Brygidy, Zakon Najświętszego Zbawiciela, Ordo Sanctae Birgittae, Ordo Sanctissimi Salvatoris OSSalv

  Zakon klauzurowy podwójny (-> klasztor podwójny),zał. ok. 1346 w Vadstenie (pd. Szwecja) przez -» Brygidę Szwedzkąw celu szerzenia czci NMP i odrodzenia życia rei., opartyna regule św. Augustyna (Augustyna reguła), zmodyfikowanejszczegółowymi normami, które, wg przekonania Brygidy,miały być jej podyktowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /10 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYENNIOS JOSEF

  ur. ok. 1350 w Sparcie lub w Konstantynopolu,zm. ok. 1431 na Krecie, Mnich, teolog polemista.

  Otrzymał gruntowne wykształcenie filoz.-teol. ; przebywał pewienczas w Konstantynopolu, a nast. 1382-1402 — z poleceniapatriarchy Nila — jako kaznodzieja i nauczyciel na Krecie; dążyłdo podniesienia poziomu życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Benignus463463634 Dodano /13.07.2012 Znaków /4 088

  praca w formacie txt

Do góry