Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BUDDHAGHOSZA, Buddhaghosa

  ur. ok. 390 w pn.Indiach, zm. na Cejlonie, Mnich i filozof buddyjski, komentatortekstów kanonu palijskiego (Tipitaka).

  Był początkowo zwolennikiem braminizmu, a po przyjęciubuddyzmu udał się dla odbycia studiów na Cejlon, gdzieosiadł w klasztorze w Anuradhapurze i zapoznawał się z tekstamikan. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDDYJSKIE SZKOŁY

  Instytucje zajmujące się kształceniemmłodzieży ze środowisk buddyjskich (—> buddyzm),przede wszystkim w Indiach, Sri Lance i Japonii.

  I. W INDIACH — Za życia -> Buddy nauczanie nie miałoform zorganizowanych i polegało na osobistych kontaktach mistrza(-> bonza) z uczniem; dopiero po śmierci Buddy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /11 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZYS, Bučys PRANAS PETRAS MIC bp.

  ur. 20 VIII1872 w Silgaliai (Litwa), zm. 25 X 1951 w Rzymie, Teolog.

  Szkołę średnią ukończył w Mariampolu; studia filoz.-teol.odbył w seminarium duch. w Sejnach (1890-95), w AkademiiDuch. w Petersburgu oraz na uniw. we Fryburgu Szwajc, gdzieuzyskał doktorat z apologetyki za pracę Św. Stanisław...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDAPESZT

  Stolica Węgier, leżąca na terytorium 3 diecezjikat.; ma 105 parafii i kościołów oraz 43 kaplice; do archidiec.Ostrzyhom należą 53 parafie, do diec. Vác — 38, a do diec.Székesfehérvár 14 parafii. Kościół ewangelickoreformowany ma22 parafie.

  Jest siedzibą gen. wikariusza archidiec. (od 1950) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDASZEWSKI STANISŁAW ks.

  ur. 14 XI 1880 w Poznaniu,zm. 24 VIII 1935 tamże, Duszpasterz, działacz społeczny.

  W 1902-06 studiował w seminarium w Poznaniu i Gnieźnie;po przyjęciu święceń kapł. był 1906-12 wik. najpierw w Bniniei Kościanie, a nast. prob, w Rusku (1913-20), Lwówku (1920--27) i w Poznaniu (par. Najśw. Serca Jezusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZKOWSKI GRZEGORZ bp. OP

  zm. ok. 1424, Przeorklasztoru w Łucku, ok. 1400 objął bpstwo we WłodzimierzuWołyńskim.

  Cieszył się poparciem wielkiego księcia litew. Witolda, w któregootoczeniu często przebywał; popierał plany Witolda zmierzającedo utworzenia odrębnej metropolii dla Litwy, czegoprzejawem było m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZYŃSKI BONAWENTURA OFMRef

  ur. ok. 1800, zm.1872 w Berlinie (Stany Zjedn.), Misjonarz.

  Pracował w Chinach i Chile; ok. 1863 przybył do StanówZjedn., gdzie w Poland Corner (stan Wisconsin, późniejsza nazwaPolonia) pracował wśród Polaków jako następca ks. J. Polaka;zbudował tu pod wezw. św. Józefa najstarszy pol. kościółw stanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZYŃSKI WINCENTY SJ

  ur. 17 III 1789 w Hirowcach(Białoruś), zm. 29 III 1853 w Lowanium, Filozof.

  Do zakonu wstąpił 1805; filozofię studiował w Połocku 1806--09; przez 6 lat uczył retoryki i poetyki w Mścisławiu, Połockui Witebsku; teologię ukończył w Połocku, gdzie był współzałożycielemi redaktorem -» „Miesięcznika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZACZ

  Parafia i dekanat rzym.kat. oraz parafia i dekanatunicki w archidiecezji lwowskiej (Ukraińska SRR).

  Miasto B. powstało w XIV w.; było własnością Buczackich,a od XVII w. Potockich; 16 X 1672 zawarto w B. traktat pokojowyz Turcją, w wyniku którego Polska miała odstąpić Turkomwoj. podolskie, bracławskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZEK WIELKI

  Parafia w dekanacie złotowskim w diecezjikoszalińsko-kplobrzeskiej (do 1973 w diecezji gorzowskiej).Najstarsza wzmianka o wsi B. pochodzi z 1446.

  Pierwszy kościół drewniany, przy którym ok. 1578 erygowanoparafię, zniszczony w czasie wojen szwedz. ; obecny kościół TrójcyPrzenajśw., szachulcowy, z drewnianą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /2 231

  praca w formacie txt

Do góry